Hyppää sisältöön

Suomi.fi-valtuudet
CGI:n OMNI360-potilastietojärjestelmässä lapsen tai toisen aikuisen puolesta voi asioida turvallisesti

Julkaisuajankohta 18.10.2021 9.30

Ajantasaisuus. Luotettavuus. Turvallisuus. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä se, että terveydenhuollon ammattilaisten hallinnollinen työ keventyy. Siinä keskeiset hyödyt Valtuudet-palvelusta CGI:n OMNI360-potilastietojärjestelmän asiakkaille.

Terveystietojen ollessa kyseessä tietoturva on ensisijainen. ”Merkittävin ominaisuus terveydenhuollon organisaatioiden näkökulmasta on tarjota vanhemmille turvallinen asiointimahdollisuus alaikäisen puolesta. Valtuudet-palvelussa on aina ajantasainen tieto huostaanotosta, turvakiellosta tai vanhempien välisestä huollonjaosta. Siten terveydenhuollon ammattilaiset voivat olla varmoja, että tällä henkilöllä on oikeus nähdä lapsen terveystietoja”, kertoo projektipäällikkö Marika Viuhko. Hän vastaa CGI:llä terveydenhuollon eAsioinnin käyttöönotoista. 

”Jos huostaanotetun lapsen osoitetietoihin pääsisi käsiksi aikuinen, jolla ei ole oikeuksia nähdä tämän tietoja, lapsen turvallisuus saattaisi pahimmillaan vaarantua”, Viuhko lisää.  

Väestötietojärjestelmästä saatavien huoltajuustietojen lisäksi asiointipalvelu voi itse asettaa ikärajan alaikäiselle, jonka puolesta valtuudella voi asioida. 

Terveydenhuollon ammattilaiselta säästyy työaikaa – Asiakkaalle asiointi on jouhevaa ja helppoa

Valtuudet-palvelu tarkistaa lapsen huoltajuustiedot väestötietojärjestelmästä.  Tämä tekee asioinnista jouhevaa ja helppoa. Vanhemmat voivat saman tien varata lapselle aikoja eAsiointi-portaalista tai lähettää sen kautta kysymyksiä neuvolaan ja tarkastella lapsen laboratoriotuloksia. ”Erikseen ei tarvitse lähteä terveysasemalle tekemään sopimusta lapsen puolesta asioinnista.”

Helppoa valtuuksien käsittely on myös terveydenhuollon ammattilaisille. Heidän ei tarvitse huolehtia valtuuksien ja niiden voimassaoloaikojen tallentamisesta järjestelmään sekä valtakirjojen arkistoinnista. Terveydenhuollon ammattilaisten aikaa säästyy siihen tärkeimpään – asiakastyöhön. 

OMNI360-potilasjärjestelmä mahdollistaa asioinnin myös toisen aikuisen ja ikäihmisen puolesta 

Suomi.fi-valtuuksissa myös aikuinen voi antaa luottohenkilölleen valtuuden hoitaa kaikkia terveysasioitaan puolestaan. Palvelussa hän voi itse hallita valtuuksiaan ja esimerkiksi antaa valtuuden määräajaksi tai vaikka peruuttaa sen. Muutokset valtuuksissa päivittyvät välittömästi OMNI360-järjestelmään ja muihin Valtuuksia hyödyntäviin terveydenhuollon järjestelmiin.

OMNI360-potilastietojärjestelmä mahdollistaa asioinnin myös niiden henkilöiden puolesta, joilla ei ole sähköisiä tunnistusvälineitä tai digitaitoja, sillä valtuuttaa voi myös paperisella valtakirjalla. ”CGI:n OMNI360 mahdollistaa näin terveydenhuollon sähköisen asioinnin entistä suuremmalle joukolle ihmisiä.”

Helppokäyttöisyys ja vankka tietosuoja saa kiitosta 

eAsiointi-portaaliin kirjaudutaan vahvalla Suomi.fi-tunnistuksella. Suomi.fi-valtuudet integroitiin CGI:n järjestelmiin kesällä 2019. Ensimmäiset asiakkaat ottivat sen käyttöön vuoden 2020 alkupuolella. Viuhkon mukaan kaikki on sujunut hyvin ja asiakkailta on tullut hyvää palautetta. Erityisesti helppokäyttöisyys ja hyvä tietosuoja saa kiitosta. 

”Valtuuksista on vain ja ainoastaan positiivista sanottavaa. Palvelu on antanut merkittävän lisäarvon eAsioinnin kehittämiselle ja keventänyt CGI:n tuotekehitystä valtuuttamisen osalta. Seuraamme herkällä korvalla asiakastoiveita ja mahdollisia uusia käyttökohteita.” 

Asiakastarinat