Saamelaisnimien oikeinkirjoitus vaatii muutoksia useisiin viranomaisten tietojärjestelmiin

16.6.2018 10.34
Tiedote

.

Kauppalehti ja Iltalehti uutisoivat 12.6.2018 Väestörekisterikeskus saaneen apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen, joka koskee saamelaisten oikeuksien toteutumista. Huomautus perustuu apulaisoikeusasiamiehen saamaan kanteluun, jossa saamelaisen henkilön nimeä ei ole kirjattu oikeassa asussa väestötietojärjestelmään, eikä nimeä tästä johtuen voida tulostaa oikeassa asussaan esimerkiksi passiin tai Kela-korttiin.

Väestötietojärjestelmään ei ole nykyisin mahdollista tallentaa kaikkia saamen eri kielissä esiintyviä kirjaimia, sillä väestötietojärjestelmän nimien tallennuksista vuodesta 1999 käytössä ollut merkistö (ISO 8859-1) ei sisällä kaikkia niitä merkkejä, joita tarvittaisiin saamenkielisten nimien kirjoittamiseen. Sama ongelma koskee myös muissa Euroopan kielissä käytettäviä merkkejä.  

Korjaus tulossa

Väestörekisterikeskus tuntee ongelman ja sitä ollaan korjaamassa osana väestötietojärjestelmän henkilötietouudistusta.

Uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön laajempi merkistö, jonka avulla myös saamenkieliset nimet voidaan merkitä väestötietojärjestelmään oikeassa muodossaan. Tämän jälkeen myös väestötietojärjestelmän nimitiedot voidaan luovuttaa muiden viranomaisten järjestelmiin laajemman merkistön mukaisessa muodossa.

Edellyttää muutoksia useiden viranomaisten järjestelmiin

Nimen tallentaminen väestötietojärjestelmään ei kuitenkaan vielä yksinään mahdollista saamelaisten nimien oikean kirjoitusasun saamista kaikkiin virallisiin asiakirjoihin. Useat viranomaiset toimittavat väestötietojärjestelmään tietoja koneellisesti ja myös hakevat sieltä tietoja omiin järjestelmiinsä.

”Jotta nimi siirtyy järjestelmien välillä oikeassa muodossa, myös väestötietojärjestelmään tietoja toimitavien ja sieltä tietoa hakevien viranomaisten omien tietojärjestelmien pitää pystyä käsittelemään samaa laajempaa merkistöä. Tässä vaiheessa kaikkien väestötietojärjestelmän tietoja hyödyntävien viranomaisten tietojärjestelmät eivät pysty vastaanottamaan tietoja, joissa on käytetty nykyistä laajempaa merkistöä. Merkistön käyttöönotto vaatii siis tietojärjestelmämuutoksia myös muilta organisaatioilta”, selittää hankepäällikkö Heidi Gillberg Väestörekisterikeskuksesta.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, hankepäällikkö Heidi Gillberg, p. 0295 535 073, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi