Valikko

Puitejärjestely Väestörekisterikeskuksen IT-asiantuntijapalveluiden hankinnasta voimaan

13.2.2018 12.00
Tiedote

Väestörekisterikeskus on kilpailuttanut toimittajia puitejärjestelyyn, jonka sisällä se voi tehdä kevennettyjä kilpailutuksia IT-asiantuntijapalveluiden tuottamisesta. Puitejärjestelyn toimittajat on nyt valittu.

Puitejärjestelyn kohteena olevat IT-asiantuntijapalvelut liittyvät tietojärjestelmien ja sen osien, sovellusten sekä tietokantojen suunnitteluun, määrittelyyn, kehittämiseen, toteuttamiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Palvelut voivat kohdistua määrämittaisiin projekteihin sekä toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen.

”Tämä puitejärjestely on Väestörekisterikeskukselle tärkeä. Yhteiskunnan digitalisaatiota edistävä työ on toiminnassamme keskeisessä asemassa, ja tätä työtä teemme yhteistyössä toimittajien kanssa”, Väestörekisterikeskuksen ICT-johtaja Pekka Rehn toteaa.

Puitejärjestely jakautuu kolmeen osa-alueeseen käytettävien teknologioiden mukaisesti. Jokaiselle osa-alueelle kilpailutettiin toimittajat erikseen.

Osa-alueelle A (JavaScript-teknologia) valittiin seuraavat toimittajat:

 • CGI Suomi Oy
 • Cybercom Finland Oy
 • Digia Finland Oy
 • Gofore Oyj
 • Visma Consulting Oy

Osa-alueelle B (.NET-teknologia) valittiin seuraavat toimittajat:

 • CGI Suomi Oy
 • Codemen Oy
 • Cybercom Finland Oy
 • Gofore Oyj
 • Tieto Finland Oy

Osa-alueelle C (CA Gen- ja webFocus-teknologiat) valittiin:

 • Tieto Finland Oy

Hankittavien osa-alueiden vuotuinen henkilötyötarve on arviolta 6 000-8 000 henkilötyöpäivää, joka jakautuu arvion mukaan seuraavasti:

 • Osa-alueen A henkilötyötarve on noin 4 000 henkilötyöpäivää/vuosi.
 • Osa-alueen B henkilötyötarve on noin 1 400 henkilötyöpäivää/vuosi.
 • Osa-alueen C henkilötyötarve on noin 800 henkilötyöpäivää/vuosi.

Jatkossa Väestörekisterikeskus kilpailuttaa kyseisten IT-asiantuntijapalveluiden toimittajat yllämainittujen toimittajien joukosta kevennetyllä kilpailutuksella. Puitejärjestelyn sopimuskausi on voimassa 48 kuukautta sopimuksen allekirjoittamisesta. Puitejärjestelyn sisällä tehtävän kevennetyn kilpailutuksen asiakaskohtainen sopimus voi olla voimassa 24 kuukautta puitejärjestelyn päättymisestä.