Hae mukaan Väestörekisterikeskuksen ICT-asiantuntijapalveluiden hankintajärjestelmään

28.6.2018 11.54
Tiedote

Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jonka sisällä tullaan hankkimaan VRK:n tietojärjestelmien sovelluskehitys- ja ylläpitoresursseja sekä muita ICT-asiantuntijapalveluita.

DPS:n sisäisissä kilpailutuksissa VRK hankkii VRK:n tietojärjestelmien sovelluskehitys- ja ylläpitoresursseja sekä muita ICT-asiantuntijapalveluita kuten arkkitehtuuripalveluita tai palvelumuotoilua. Hankittavien palveluiden avulla VRK kehittää sen nykyisiä järjestelmiä ja tarpeen mukaan myös uusia järjestelmiä sekä korvaa vanhoja. DPS:n sisäisten hankintojen kohteena voivat olla esimerkiksi yksittäiset asiantuntijaresurssit tai vaikkapa kokonaisten kehitystiimien hankinta

DPS:n ensimmäinen sisäinen tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää aikaisintaan 27.8.2018, johon osallistumishakemukset tulee toimittaa 6.8.2018 mennessä. DPS:iin voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan 15.6.2022 asti Hankitarjousportaalissa. Ensimmäisen DPS:n sisäisen kilpailutuksen jälkeen VRK julkaisee DPS.ssä tarjouspyyntöjä aina hankintatarpeiden ilmetessä.

VRK hyväksyy DPS:iin kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät hakijalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Esimerkiksi Hakijan liikevaihdon tulee olla vähintään 1 miljoona euroa viimeisimmällä vahvistetulla tilikaudella ja aiempi kokemus tulee osoittaa referensseillä. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu tarkemmin ESPD-lomakkeessa sekä osiossa "Tarjouspyynnön muut ehdot". Löydät ilmoituksen ja tarkemmat tiedot täältä. 

VRK:n sovelluskehitystyössä käytetään ketteriä menetelmiä ja näiden tuntemusta vaaditaan myös tarjoajilta. VRK:lla on oma ketterän kehittämisen työskentelymalli, jota yhteistyössä noudatetaan ja jota voidaan tarpeen mukaan päivittää. VRK:n järjestelmien kehitystyössä noudatetaan lisäksi muita VRK:n antamia ohjeita (liittyen erityisesti tietoturvaan ja -suojaan), joista annetaan tarkemmin tietoa DPS:n sisäisissä tarjouspyynnöissä tapauskohtaisesti. VRK tulee myös määrittelemään jokaista DPS:n sisäistä hankintaa koskevat tietoturvatasovaatimukset, jotka voivat vaihdella hankinnan kohteesta riippuen ja huomioivat mm. ajantasaiset ja kohteeseen liittyvät VAHTI-vaatimukset. Tietoturvavaatimukset voivat olla myös korotetulla tasolla, jos hankinnan kohde sitä edellyttää.

Hakemukset DPS:iin on jätettävä sähköisesti Hanki-tarjouspalvelussa: http://hanki.tarjouspalvelu.fi. Myös mahdolliset kysymyksen tulee esittää palvelun kautta.