Digituen toimintamalli 2022

Vuoden 2022 alusta digituki vakiintuu osaksi Digi- ja väestötietoviraston pysyvää toimintaa. Digi- ja väestötietovirasto vastaa jatkossa valtakunnallisen digitukiverkoston kehittämisestä ja toiminnan koordinoinnista.

Digituen toimintamalli on perustunut vuosina 2018-2021 määräaikaisiin alueellisiin kehittämishankkeisiin. Digi- ja väestötietoviraston roolina on nyt vakiinnuttaa digituki pysyväksi valtakunnalliseksi toimintamalliksi. Tavoitteena on varmistaa, että hankekausien jälkeenkin koko Suomessa on saatavilla laadukas, koko maan kattava digituen antajien verkosto. Muutoksen myötä digituen koordinaatio yksinkertaistuu, hallinto keventyy ja tukirakenne vahvistuu.

Mikä muuttuu?

Määräaikaiset alueelliset kehittämishankkeet päättyvät lokakuun 2021 lopussa. Vuoden 2022 alusta Digi- ja väestötietovirasto jatkaa digituen alueellista kehittämistä ja koordinointia.

Digi- ja väestötietoviraston suunnitelmissa on rekrytoida alueelliseen työhön digituen asiantuntijoita, joista kullakin olisi vastuullaan tietyn maantieteellisen tai temaattisen alueen digituen kehittäminen ja koordinaatio. Rekrytoinnit ja niiden aikataulu tarkentuu loppuvuoden 2021 aikana.

Mikä ei muutu?

Digituen toimintamalli perustuu olemassa oleviin verkostoihin ja paikalliseen digituen tarjontaan myös jatkossa. Digituen tarjoajien ja verkostojen jäsenten roolit säilyvät myös muutoksen jälkeen ennallaan. 

Kaikki nykyiset digituen tarjoajat säilyvät jatkossakin osana digitukiverkostoa. Näin digituen tarvitsijat saavat tarvitsemansa tuen samoista paikoista kuin aiemminkin.

Miten muutosta valmistellaan?

Digituen uutta toimintamallia valmistellaan parhaillaan.

Digi- ja väestötietovirasto kutsuu uuden toimintamallin valmisteluun mukaan kaikki digitukiverkoston jäsenet. Uuden toimintamallin suunnittelussa huomioidaan hankkeissa tehty arvokas työ sekä jo olemassa olevat hyvät käytännöt, toimintamallit ja kokemukset. Näitä kaikkia hyödynnetään tulevan mallin rakentamisessa.

Lisätietoa Digituen uudesta toimintamallista

Projektipäällikkö Minna Piirainen, 0295 535 280, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi
Suunnittelija Mirva Gullman, 0295 535 229, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi