JUDO-hanke

JUDO-logo: Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaDigi- ja väestötietoviraston JUDO-hanke kehittää julkisen hallinnon digiturvan johtamista ja hallintaa, henkilöstön digiturvaosaamista sekä tarjoaa tukea turvallisempien palveluiden kehittämiseksi. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta: riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan.

JUDO-hanke tukee julkista hallintoa turvallisten ja luotettavien palveluiden kehittämisessä vuosina 2019–2021. Hanke koostuu viidestä projektista, joissa hyödynnetään monipuolisia toteutustapoja.

Digiturvan yhteishanke

Organisaatiot saavat digiturvan yhteishankkeessa käyttöönsä nykyaikaisia menetelmiä, työkaluja ja malleja digiturvallisuuden johtamisen ja hallinnan kehittämisen tueksi. Yhteishanke toteutetaan verkkolähetyksinä ja työpajoina, joissa asiantuntijat kertovat parhaista käytännöistä ja antavat konkreettisia neuvoja digiturvallisuuden toteuttamiseen. Lisäksi projekti tuottaa julkishallinnon organisaatioiden käyttöön katsauksia kyberturvallisuuden tilanteesta.

Tietoturvanormien soveltamis- ja arviointikehikko

Organisaatioiden käyttöön luodaan tiedonhallintalain ja turvallisuusluokitusasetuksen toteuttamisen tueksi suosituksia, joissa kuvataan miten normien asettamia vaatimuksia tulisi tulkita ja miten niitä voidaan käytännössä toteuttaa. Lisäksi laaditaan arviointikehikko Tiedonhallintalain toimeenpanon seurantaan ja arviointiin.

Digitaalisen turvallisuuden koulutusratkaisu ja digiturvapeli

Julkisen hallinnon turvallisuuskulttuurin parantamiseksi tarjotaan digitaalisen turvallisuuden koulutusratkaisu, joka koostuu oppimisympäristöstä sekä digiturvapelistä. Koulutuskokonaisuus sisältää eri kohderyhmille useita koulutuksia, jotka julkaistaan koko julkisen hallinnon sekä kansalaisten ja yritysten käyttöön. Digiturvapeli valmentaa pelillisin keinoin toimimaan fyysisen ja digimaailman erilaisissa tilanteissa.

Digiturvallisuuden kokonaiskuva

Organisaatioiden käyttöön tuotetaan palvelu, jonka avulla voi seurata ja arvioida hallinnollisen digiturvallisuuden osa-alueiden kehittymistä. Organisaatio pystyy tuottamaan tilanneraportteja päätöksenteon tueksi sekä seuraamaan tilanteen kehittymistä omassa organisaatiossa ja vertaamaan sitä muuhun julkishallintoon. 

Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan kehittäminen

Projektissa selvitetään julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan tilaa ja kehittämistarpeita. Harjoitustoiminnan kehittämiseksi tuotetaan ohjeita harjoitusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektissa kartoitetaan myös harjoitustoimintaan liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia tuottaa niihin liittyviä tukipalveluita keskitetysti. Projektin puitteissa toteutetaan myös vuosittainen TAISTO-harjoitus, jossa oppeja testataan käytännössä.

Haluatko mukaan verkostoon?

Ilmoittaudu mukaan JUDO-hankkeeseen. Saat kutsuja digiturva-aiheisiin tilaisuuksiin ja -koulutuksiin. Saat myös käyttöösi materiaalia oman organisaatiosi toiminnan tueksi.
 
Kysy lisätietoa JUDO-hankkeesta
 

Suomen väkiluku 5 545 056