Digituen osaamismerkki


Digitukija tarvitsee monenlaista osaamista. Usein osaamista on kertynyt opintojen tai työkokemuksen lisäksi myös harrastuksissa, vapaaehtoistehtävissä tai muissa yhteyksissä. Aina osaamisesta ei ole todistusta eikä sitä ole helppo kuvailla. Digitukija-osaamismerkki tarjoaa tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.  

Digitukija voi arvioida verkossa suoritettavien tehtävien avulla omaa osaamistaan digitaitojen, ohjaustaitojen ja digituen eettisen ohjeistuksen osalta ja halutessaan hakea osaamisensa todisteeksi osaamismerkin.

Osaamismerkki on maksuton ja se on jokaisen digitukijan haettavissa.

Lisätietoa digituen osaamismerkeistä löytyy toukokuussa 2021 järjestetyn webinaarin tallenteesta.

Digituki - Eettinen ohjeistus -osaamismerkki

Digituen eettinen ohjeistus on koottu yhteen digituen järjestäjien toiveesta ja tarpeesta. Ohjeistus esittelee digituen antajan ja digituen saajan velvollisuudet. Ohjeistuksen tavoitteena on edistää turvallista ja laadukasta digitukea, joka toteutetaan molempien osapuolten yhteisymmärryksessä.

Tutustu digituen eettiseen ohjeistukseen

Lue lisää Digituen eettinen ohjeistus -osaamismerkistä ja hae merkkiä
 

På svenska

Etiska anvisningar för det digitala stödet

Digistödjare - Etiska anvisningar kompetensmärket - Ansök kompetensmärket

In English

Get your Digital supporter - Ethical instructing badge here

Digituki - Ohjaustaidot - osaamismerkki

Digituessa tarvittavien ohjaustaitojen hallitsemisen voi todentaa Digituki-Ohjaustaidot-osaamismerkin avulla. Ohjaustaidot-osaamismerkki myönnetään joko erillisen hakemuksen perusteella tai digitukijoille suunnatun Taitoja tuen antajalle -koulutuksen suorittaneelle.

Lue lisää Digituen ohjaustaidot -osaamismerkistä ja hae merkkiä

Tutustu myös Digituki - Taitoja tuen antajalle -koulutukseen

På svenska

Ansök Digitalt stöd - handledningfärdigheter kompetensmärket

In English

Get your Digital support - guidance skills badge here.

Digituki - Digitaidot - osaamismerkki

Digituessa tarvittavien digitaitojen hallitsemisen voi todentaa Digituki-Digitaidot-osaamismerkin avulla. Digitaidot-osaamismerkki myönnetään digitukijoille, jotka ovat suorittaneet digitaitojen Perusosaajan osaamismerkin. Merkki sisältää kuusi digitaitoja kartoittavaa osa-aluetta. Digitaitojen osaamismerkit on tuotettu Osuvat taidot -hankkeessa.

Lue lisää Digituen digitaidot -osaamismerkistä ja hae merkkiä