Suorita ja hae Digitukija-osaamismerkki

Digitukijana voit arvioida omaa osaamistasi niin digituen eettisen ohjeistuksen, ohjaustaitojen kuin digitaitojen osalta. Suoritettuasi tehtävät hyväksytysti saat osaamisesi todisteeksi osaamismerkin.

Digitukija-osaamismerkki auttaa sinua tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistasi ja se koostuu kolmesta merkistä, jotka ovat:

  1. eettinen ohjeistus -osaamismerkki
  2. ohjaustaidot -osaamismerkki sekä
  3. digitaidot-osaamismerkki

Merkit voidaan suorittaa yksittäin erillisinä osaamismerkkeinä tai haluamassasi järjestyksessä. Digitukija-osaamismerkki kokoaa nämä kolme merkkiä yhteen ja samaan merkkiin.

Osaamismerkit ovat maksuttomia ja ne ovat jokaisen digitukijan haettavissa. Digitukija-
osaamismerkkiä hallinnoi Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Digituki - Eettinen ohjeistus -osaamismerkki

Digituen eettiseen ohjeistukseen perustuva osaaminen on mahdollista todentaa eettinen ohjeistus -osaamismerkillä.

Merkillä voit osoittaa, että hallitset sekä digituen antajan että digituen saajan velvollisuudet. Ja että edistät turvallista ja laadukasta digitukea, joka toteutetaan molempien osapuolten
yhteisymmärryksessä.

Tutustu digituen eettiseen ohjeistukseen

Suorita Digituen eettinen ohjeistus -osaamismerkki >> 

Digituki - Ohjaustaidot - osaamismerkki

Digituessa tarvittava ohjausosaaminen on mahdollista todentaa ohjaustaidot-osaamismerkillä.

Merkillä voit osoittaa, että hallitset digituen opastustilanteissa tarvittavat ohjaustaidot.
Osaamismerkin tavoitteena on nostaa esiin, että digituki on ihmisten kohtaamista, ei ainoastaan teknistä auttamista.

Voit suorittaa Digituen ohjaustaidot -osaamismerkin kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

Digituki - Digitaidot - osaamismerkki

Digituessa tarvittavien digitaitojen osaaminen on mahdollista todentaa kuusiosaisella digitaidot-osaamismerkillä (= Perusosaaja-koontimerkillä).

Suorita osaamismerkkien osat:

Suoritettuasi osaamismerkin kaikki kuusi osa-aluetta, hae Digitaidot-koontimerkkiä.

> Tutustu osaamiskriteereihin (Tieke)


Digituki - Monikulttuuriset ohjaustaidot - osaamismerkki

Digituessa kohdataan eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä ja tarvitaan monikulttuurista ohjausosaamista. Näitä taitoja on mahdollista todentaa Monikulttuuriset ohjaustaidot -osaamismerkillä.

Merkillä voit osoittaa ymmärtäväsi kieli- ja kulttuuritietoisen ohjaamisen sekä kotoutumisen merkityksen sekä miten digitukijana voit niitä edistää.

Osaamismerkki kannustaa ottamaan huomioon ja tunnistamaan moninaisten asiakkaiden kielelliset, kulttuuriset ja kotoutumisen tarpeet paremmin. 

Monikulttuuriset ohjaustaidot -osaamismerkki on tuotettu yhteistyössä Moniheli ry:n DigiUp-hankkeen ja digituen verkoston kanssa.

Voit suorittaa Monikulttuuriset ohjaustaidot -osaamismerkin