Suomi.fi-palvelutietovaranto -palvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) -palvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 
Tästä palvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä palvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Palvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Otsikkohierarkia ei ole täysin johdonmukainen, ja otsikoiksi on merkitty kohteita, jotka eivät ole otsikoita. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Palvelussa on joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä. Esimerkiksi hakutuloksissa linkit koostuvat vain pitkästä numero- ja kirjainsarjasta. (WCAG 2.4.4)
 • Joissakin käyttöliittymäelementeissä, kuten painikkeissa, on kuvia, joilla ei ole asianmukaista tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)
 • Palvelussa on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen. Joillakin sivuilla kohdistimen sijainti sivun avautuessa on satunnainen. Joissakin elementeissä käyttäjälle näytettävä uusi sisältö sijoitetaan ennen kohdistimen nykysijaintia, jolloin kohdistimen joutuu siirtämään taaksepäin löytääkseen uuden sisällön. Kohdistin voi myös siirtyä pois dialogi-ikkunasta käyttäjän huomaamatta. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)  
 • Palvelussa sivuotsikko (page title) ei päivity kuvaamaan kunkin sivun sisältöä. (WCAG 2.4.2)
 • Palvelun kieltä ei ole merkitty asianmukaisesti. Eri kielellä olevia osioita ei ole merkitty asianmukaisesti. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Palvelun semanttisessa rakenteessa on puutteita. Esimerkiksi taulukoita on käytetty tarpeettomasti sisällön ja käyttöliittymäelementtien esittämiseen. Joissakin tapauksissa taulukon rakennetta ei tulkita oikein. Käytössä olevia haun rajauksia ei voi tulkita kuuluvaksi tiettyyn hakusuodattimeen. Joissakin pudotusvalikoissa sisältö on jäsennetty listojen avulla, mutta listoja, niiden sisäkkäisyyttä ja niihin sisältyvien kohteiden lukumäärää ei voi hahmottaa apuvälineteknologioiden välityksellä. Valintaruutuja ja -painikkeita ei ole ryhmitelty oikein. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Kaikkeen palvelun sisältöön ja toiminnallisuuteen, esimerkiksi välilehtiin, dialogi-ikkunoihin ja joihinkin painikkeisiin, ei pääse näppäimistöllä.  (WCAG 2.1.1) 
 • Palvelun tietyissä osissa näkymää on vieritettävä sekä sivu- että pystysuunnassa. (WCAG 1.4.10)
 • Palvelun aikarajoituksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä, eikä aikarajoituksia voi hallita. (WCAG 2.2.1)
 • Vihjesisältö (tooltips) ei ole kaikilta osin käyttäjän hallittavissa. Joissakin kohdin vihjesisältö tulee näkyviin vain hiirellä osoitettaessa, ei näppäimistöllä. (WCAG 1.4.13)
 • Kaikki käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Esimerkiksi hakutoiminnon pudotusvalikoiden sisältöä ei lueta ruudunlukijaohjelmiston välityksellä lainkaan. Monilta pudotusvalikoilta, valintaruuduilta ja painikkeilta puuttuu ohjelmallisesti ymmärrettävä nimilappu. Haitariosioita ei ole toteutettu asianmukaisesti siten, että myös ruudunlukijaohjelmisto ja muut apuvälineteknologiat tulkitsisivat sen oikein. Avautuvia dialogi-ikkunoita ei tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä oikein. Hakusuodattimien valintaruudut ilmoitetaan päinvastoin kuin ne toimivat (niiden ilmoitetaan olevan valittuna, kun ne eivät ole valittuna ja päinvastoin). (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)  
 • Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa, eikä ruudunlukijalle tule tietoa onnistumisvahvistuksista, virheilmoituksista tai hakutuloksista ja niiden lajittelusta. (WCAG 4.1.3) 

PTV-käyttöliittymä uusitaan saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi vuosien 2021, 2022 ja 2023 aikana. Päivitetty saavutettavuusseloste, jossa tähän mennessä tehdyt muutokset sekä tulevien muutosten aikataulu yksilöidään, julkaistaan vuoden 2023 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö palvelu laissa määritellyt vaatimukset.  

Palvelutietovaranto on julkaistu 23.6.2016. 

Tämä seloste on laadittu 11.9.2020.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto