Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelujen ajanvarauspalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten DVV:n varmennepalvelujen ajanvarauspalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 
Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Otsikkohierarkia on epäjohdonmukainen ja otsikkomerkinnät puutteellisia. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Verkkopalvelussa on joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
 • Logosta puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1)
 • Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen. Joillakin sivuilla kohdistimen sijainti sivun avautuessa on satunnainen.  (WCAG 1.3.2, 2.4.3)  
 • Verkkopalvelun semanttisessa rakenteessa on puutteita, esimerkiksi taulukoiden merkitsemistavassa. Lisäksi taulukoita on käytetty sisällön asettelemiseen. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Verkkopalvelussa ei ole mahdollisuutta ohittaa toistuvia navigaatio-osioita. (WCAG 2.4.1)
 • Verkkopalvelussa sivuotsikko (page title) ei päivity kuvaamaan kunkin sivun sisältöä. (WCAG 2.4.2)
 • Kohdistin ei ole aina näkyvissä. (WCAG 2.4.7)
 • Verkkopalvelun kieltä ei ole merkitty asianmukaisesti. (WCAG 3.1.1)
 • Verkkopalvelussa on käyttöliittymäelementtejä, jotka kohdistimen saadessaan automaattisesti päivittävät sivun. (WCAG 3.2.1)
 • Verkkopalvelussa on epäyhtenäisiä tapoja navigoida, esimerkiksi päivämäärän valinta pudotusvalikon kautta tai taulukossa eivät toimi yhdenmukaisesti. Päävalikon sisältö ei ole yhdenmukainen. (WCAG 3.2.3)
 • Kaikki käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Tiettyihin elementteihin ei ole yhdistetty nimilappua. PDF-tiedostoissa rakenteen koodaus ei ole selkeästi apuvälineteknologioiden tulkittavissa. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)  
 • Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa. (WCAG 4.1.3) 

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2024 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.


Tämä seloste on laadittu 18.9.2020.
Selostetta on päivitetty viimeksi 15.12.2023.
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto