Hyppää sisältöön

Katso-käyttäjät saavat lisäaikaa Verohallinnon ja Tullin palveluissa – Suomi.fi-valtuuksiin kannattaa siirtyä ajoissa

Julkaisuajankohta 9.12.2020 14.20
Tiedote

Verohallinnon ja Tullin Katso-käyttäjien siirtymisaikaa Katsosta on pidennetty. Muissa asiointipalveluissa Katson käyttö päättyy viimeistään 31.12.2020.

Lisätietoja aikatauluista löydät viranomaisten tiedotteista:

Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Jatkossa Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa. Olemme koonnet ohjeistusta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin verkkosivuillemme: dvv.fi/siirrykatsosta.

Suomi.fi-valtuuksien etuja ovat tietoturvallisuus ja ajantasaisuus – Katso-palvelu ei vastaa nykypäivän vaatimuksia

Suomi.fi-valtuudet on turvallinen kansallinen ratkaisu, joka hyödyntää ajantasaisia edustamistietoja perusrekistereistä. Perusrekistereitä ovat kaupparekisteri, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, yhdistysrekisteri sekä väestötietojärjestelmä. Tällöin edustamistietoja ei tarvitse erikseen ylläpitää kuten nyt Katso-palvelussa.

Suomi.fi-tunnistus on nykyvaatimusten mukainen vahva tunnistus. Katso-tunnistus ei puolestaan vastaa vahvan tunnistuksen vaatimuksiin, sillä se perustuu käyttäjätunnukseen ja salasanalistaan.

Kahden päällekkäisen valtuutus- ja tunnistusjärjestelmän ylläpitämisen sijaan kehittäminen kannattaa keskittää modernimpaan, joustavampaan ja turvallisempaan järjestelmään. Katso-palvelua ei voida ilman merkittäviä lisäkustannuksia kehittää nykyvaatimuksia vastaaviksi.

Suomi.fi-valtuuksia voivat hyödyntää julkishallinto, yksityissektori ja yksityishenkilöt 

Valtuudet-palvelu palvelee koko Suomea – sitä voivat hyödyntää julkinen sektori, yksityissektori ja yksityishenkilötkin.

Suomi.fi tarjoaa digitaalisen valtuuttamisalustan julkishallinnon lisäksi myös yksityissektorin asiointipalveluihin. Sitä voidaan hyödyntää myös fyysisissä asiointipisteissä kuten esimerkiksi apteekeissa jo tehty. Katso-palvelua on voinut käyttää vain viranomaisten asiointipalveluissa.

Suomi.fi-valtuuksien avulla myös yksityiset kansalaiset voivat antaa luottohenkilöilleen tai yrityksille valtuuksia asioida puolestaan niissä asiointipalveluissa, jotka ovat ottaneet Valtuudet käyttöön. Katso-palvelu ei ole mahdollistanut tätä.   

Valtuuttaminen on vahva oikeustoimi – huolellisuus valtuutusten rekisteröinnissä on asiakkaiden etu

Katso-palvelussa nyt olevat valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin. Suomi.fi-valtuudet ovat erisisältöisiä toimivaltuuksia kuin Katso-valtuudet ja siksi niitä ei voi siirtää Katso-palvelusta ilman valtuuttajalta saatua todisteellista hyväksymistä.

Tilannetta voi verrata siihen, että allekirjoitettua valtakirjaa ei voi yksipuolisesti täydentää jälkikäteen.

Suomi.fi-valtuuksiin sovellettava laki on myös sisällöltään tarkempaa kuin Katso-palvelussa. Tarkemmalla sääntelyllä varmistetaan valtuuttajan parempi oikeusturva.

Huolellisuus valtuutusten rekisteröinnissä on ennen kaikkea asiakkaan etu. Valtuuttaminen on vahva oikeustoimi.

Suurin osa organisaatioista voi korvata Katson omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa – kaikkien yhteisöjen edustamistietoja ei voi tarkistaa rekisteristä

Valtuuksien korvaaminen on ymmärrettävästi osalle Katson käyttäjälle työläs vaihe. Siirtyminen on pyritty tekemään niin sujuvaksi kuin se nykyisen lainsäädännön mukaan on ollut mahdollista.

Suurin osa nykyisistä Katso-käyttäjistä (yli 90 prosenttia) pystyy korvaamaan valtuudet omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Kaikkien suomalaisten yritysten ja monien yhdistysten edustustiedot voidaan tarkistaa kaupparekisteristä ja yhdistysrekisteristä.

Niiden yhteisötyyppien, joiden edustamistietoja ei voi automaattisesti tarkistaa perusrekisteristä, tulee ensin rekisteröidä yhteisön valtuutusoikeudet tekemällä valtuushakemus. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi metsäyhtymät ja kunnat. Valtuusoikeuden rekisteröinnissä tarvitaan allekirjoitettu hakemus, kopio passista tai henkilöllisyystodistuksesta sekä yhteisötyypistä riippuen muita liitteitä, jotta voimme varmistaa, että päätösvaltaista valtuuttajaa on kuultu asiassa.

Lisätietoja:

dvv.fi/siirrykatsosta


Suomi.fi-valtuudet pähkinänkuoressa

  • Valtuudet-palvelussa voi antaa digitaalisesti toiselle henkilölle yritykselle tai yhteisölle oikeuden puolesta-asiointiin. Se tarjoaa käyttäjille sujuvaa ja tietoturvallista itsepalvelua ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Valtuudet on turvallinen ja ajantasainen. Se tarkistaa oikeuden puolesta-asiointiin valtuusrekisteristä, kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai väestötietojärjestelmästä.
  • Palvelu on maksutta käyttöönotettavissa sekä julkisissa että yksityisissä asiointipalveluissa. Asiointipalvelu maksaa ainoastaan palvelun integroinnista aiheutuneet kustannukset.
  • Palvelun käyttö tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä asiointi- ja palveluprosessien digitalisoimisen kautta.
  • Vuonna 2016 lanseeratussa palvelussa on luotu jo yli 16 miljoonaa valtuutta.
  • Kuukausittain Valtuudet-palvelussa tehdään yli 4 miljoonaa valtuustarkistusta ja määrä kasvaa.
  • Valtuudet on integroitu jo 135 asiointipalveluun, joita hyödyntää 235 yksityisen ja julkisen sektorin palveluntarjoajaa. Näiden lisäksi palvelu on käytössä muun muassa kaikissa Suomen apteekeissa.
Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle