Katso-palvelun käyttö on päättynyt –  siirry 
Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi

Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.  Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa.


Suomi.fi-valtuusasiat korvaavat Katso-palvelun roolit  

Katso-palvelun valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin. Parhaat ohjeet Suomi.fi-valtuuksien käytöstä löydät kunkin asiointipalvelun omista ohjeista:

Katso-rooleja vastaavat valtuusasiat, Excel


Suomi.fi-tunnistus

Erillisiä tunnuksia Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse. Asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vahvoilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla.

 • Huomaa: Katso-tunnistusta hyödyntäneiden ulkomaalaisten, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jotka eivät voi tunnistautua suomalaisilla tunnistusvälineillä, tulee korvata Katso-tunnistus Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa

Suurin osa organisaatioista voi korvata Katson omatoimisesti
Suomi.fi-valtuuksissa

Omatoimisesti valtuuksiaan Suomi.fi-valtuuksissa voivat hallinnoida 

 • kaikki suomalaiset yritykset, osakeyhtiöt, osuuskunnat, elinkeinonharjoittajat
 • yhdistykset, joiden jäsenellä on yksinedustusoikeus (nimenkirjoitusoikeus)
 • verotusyhtymät, joiden kaikilla osakkailla on suomalainen henkilötunnus ja sähköinen tunnistusväline

Valtuudet-palvelu tarkistaa tiedon ajantasaisesti rekisteristä eikä erillistä valtuushakemusta ei tarvita. Lisätietoja

Muiden yhteisöjen tulee ensin tehdä valtuushakemus virkailijavaltuuttamispalvelussa

 


Omatoiminen valtuuttaminen Suomi.fi-valtuuksissa

Siirry Suomi.fi-valtuuksiin

 • Yritykset: esimerkiksi osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, elinkeinonharjoittajat, osuuskunnat
 • Yhdistykset, joiden puheenjohtajalla tai muulla jäsenellä on oikeus edustaa yhdistystä yksin (nimenkirjoitusoikeus)
 • Verotusyhtymät, joiden kaikilla osakkailla on suomalainen henkilötunnus ja sähköinen tunnistusväline (esimerkiksi verkkopankkitunnus tai mobiilivarmenne)

Katso alla olevista kuvista, miten Suomi.fi-valtuuksissa valtuutetaan henkilö tai toinen yritys.

Klikkaa kuva suuremmaksi


Klikkaa kuva suuremmaksi

Valtuusoikeuden rekisteröinti virkailijavaltuuttamispalvelussa

Seuraavien organisaatioiden tulee ensin rekisteröidä valtuutusoikeudet virkailijavaltuuttamispalvelussa: 

 • Julkishallinto (esim. valtion tai kunnan organisaatio, oppilaitos, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta) 
 • Suomalainen yhdistys, jonka nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä
 • Ulkomainen yritys, jonka kaupparekisteriin merkityillä nimenkirjoitusoikeudellisilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai joilla ei ole Y-tunnusta
 • Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maa- tai metsätaloudenharjoittaja, joka ei voi käyttää sähköisiä palveluja
 • Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai muu elinkeinoyhtymä, jonka yhtiösopimuksen mukaan yhtiötä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä
 • Muu yhteisö, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiö, uskonnolliset yhdyskunnat, sijoitusrahasto, työttömyyskassa, vakuutuskassa, henkilöstörahasto, yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta tai kuolinpesä, joilla on Y-tunnus)
 • Suomalainen yritys, yhdistys tai muu yhteisö, jonka edustamiseen oikeutetuilla tai osakkailla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset)
 • Suomalainen yritys, joka on konkurssissa, selvitystilassa tai lopettanut toimintansa
 • Edunvalvoja, joka on aikaisemmin käyttänyt Katso-tunnistetta edunvalvottavan asioiden hoitamiseen

Katso alla olevasta kuvasta, miten yhteisö antaa valtuuttaa virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Toimi näin virkailijavaltuuttamispalvelussa

1. Selvitä aina ohjeet ennen hakemuksen tekemistä, koska et voi tehdä hakemusta ilman ohjeita ja ne saattavat muuttua eri hakemusten välillä. Saat valintojesi perusteella toimintaohjeet ja listan tarvittavista asiakirjoista.

Ohjeet omaan hakemukseen


2. Täytä valtuushakemus  virkailijavaltuuttamispalvelussa.
Virkailijavaltuuttamispalvelu


3. Jos Jos kaikilla nimenkirjoittajilla on sähköisen tunnistautumisen välineet, voi jokainen allekirjoittaja hyväksyä valtuushakemuksen vahvalla tunnistautumisella. 

Jos vain osalla allekirjoittajista on mahdollisuus sähköiseen tunnistautumiseen, allekirjoitettu paperihakemus ja kopio henkilöllisyystodistuksesta vaaditaan vain henkilöiltä, joilla tunnistautumisvälineitä ei ole.   


4. Lähetä valtuushakemus käsiteltäväksi.  Hakemus voidaan  käsitellä vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemukseen tarvittavat liitteet.  


Uusien hakemusten käsittelyajat

Tällä hetkellä uusien valtuushakemusten käsittelyaika on 2–4 viikkoa. 

Jos olet lähettänyt valtuushakemuksen sähköisesti, voit tarkistaa hakemuksesi tilan kirjautumalla osoitteessa suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Sähköposti

Sähköposti: [email protected]

Palvelupaikat

Valtuushakemuksia voi toimittaa Verohallinnon palvelupaikkoihin.

Postiosoite:

Hakemukset Suomi.fi-valtuuksien rekisteröimiseksi: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo

Valtuustyypin valitseminen 

Valtuuksia on neljä eri tyyppiä. Kaksi liittyy yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön omien asioiden hoitamiseen.. Kaksi valtuustyyppiä liittyy asiakkailta saatuihin valtuuksiin.  

Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi jatkossa hallinnoida valtuuksia itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa

Yritys tai yhteisö voi hakea virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työntekijöilleen ensisijaisesti valtuutusoikeuksia. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa asiointivaltuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa kyseisen yrityksen tai yhteisön puolesta.   Hän voi myös mitätöidä asiointivaltuuksia.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, yritys tai yhteisö voi hallinnoida valtuuksiaan jatkossa siis  ilman tukeutumista virkailijavaltuuttamispalveluun.

Asiointivaltuuden saaneet henkilöt voivat asioida palveluissa

Asiointivaltuuden saaneet henkilöt ja yhteisöt voivat asioida organisaation puolesta asiointipalveluissa. 

Huomaa, että valtuutusoikeudella ei voi asioida asiointipalveluissa. Valtuutusoikeuden saaneen henkilön tulee antaa myös itselleen asiointivaltuus, jos hänen asioi palveluissa organisaation puolesta.

Usein kysyttyä Suomi.fi-valtuuttamisesta


Kysyttyjä kysymyksiä valtuushakemuksella valtuuttamisesta (Virkailijavaltuuttamispalvelu)

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeus ei ole selvitettävissä perustietorekisteristä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esimerkiksi oppilaitokset, seurakunnat, kunnat ja valtio ja ulkomaiset yritykset.

Kysymyksiä ulkomaisen yrityksen valtuuttamisesta