Katso-palvelun käyttö on päättynyt –  siirry 
Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi

Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.  Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa.

Vain Verohallinnon asiointipalveluiden Katso-käyttäjät saavat lisäaikaa Suomi.fi-valtuuksiin siirtymisessä. Lisätietoja löydät:

Valtuushakemuksen käsittelyaika on kaksi kuukautta

Huomaa, että virkailijavaltuuttamispalvelun kautta lähetettyjen valtuushakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin kaksi kuukautta hakemuksen saapumisesta. Valtuushakemuksen tarvitsevat vain ne organisaatiot, joiden edustamistietoja ei löydy kaupparekisteristä tai yhdistysrekisteristä. Valtuushakemus kannattaa siis tehdä hyvissä ajoin  ennen määräaikaa. 

Jos olet yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai sinulla on nimenkirjoitusoikeus yksin, voit asioida yhdistyksen puolesta ilman erillistä valtuutta OmaVerossa, Lomake.fissä ja Ilmoitin.fissä. Lue Verohallinnon ohjeet yhdistyksille

Suomalaisten yritysten ja yrittäjien ei tarvitse tehdä erillistä valtuushakemusta, vaan ne voivat valtuuttaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa ja asioida itse yrityksensä puolesta joissain tapauksissa jopa ilman erillistä valtuutta. 


Olemme koonneet omat ohjeensa verotusyhtymille, yhdistyksille ja kunnille: 


Suomi.fi-tunnistus

Erillisiä tunnuksia Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse. Asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vahvoilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla.

 • Huomaa: Katso-tunnistusta hyödyntäneiden ulkomaalaisten, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jotka eivät voi tunnistautua suomalaisilla tunnistusvälineillä, tulee korvata Katso-tunnistus Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa

Suomi.fi-valtuusasiat korvaavat Katso-palvelun roolit  

Katso-palvelun valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin.

Parhaat ohjeet Katson korvaamiseen asiointipalveluissa löydät viranomaisen omista ohjeista.

Lue Verohallinnon ohjeet

Lue tulorekisterin ohjeet

Lue muiden asiointipalveluiden ohjeet

Katso-rooleja vastaavat valtuusasiat, Excel


Suurin osa organisaatioista voi korvata Katson omatoimisesti
Suomi.fi-valtuuksissa

Yritykset ja yhteisöt, joiden edustamisoikeuden voi tarkistaa kaupparekisteristä tai yhdistysrekisteristä, voivat hallinnoida valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa heti. Valtuudet-palvelu tarkistaa tiedon ajantasaisesti rekisteristä. Tällöin erillistä valtuushakemusta ei tarvita. 


Seuraavat organisaatiot voivat antaa Katso-palvelua korvaavat asiointivaltuudet omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa: 

 • Yritykset: esimerkiksi osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, elinkeinonharjoittajat, osuuskunnat
 • Siirry Suomi.fi-valtuuksiin

 • Yhdistykset, joiden puheenjohtajalla tai muulla jäsenellä on oikeus edustaa yhdistystä yksin (nimenkirjoitusoikeus)
 • Katso ohjeet yhdistyksille


Katso alla olevista kuvista, miten Suomi.fi-valtuuksissa valtuutetaan henkilö tai toinen yritys.

Klikkaa kuva suuremmaksi


Klikkaa kuva suuremmaksi

Seuraavien organisaatioiden tulee ensin rekisteröidä valtuutusoikeudet virkailijavaltuuttamispalvelussa: 

 • Kunnat, oppilaitokset 
 • Valtion virastot ja muut julkiset organisaatiot
 • Seurakunnat
 • Elinkeinoyhtymät, säätiöt, kuolinpesät (joilla on y-tunnus) ja muut yhteisöt, joiden edustamisoikeudet eivät löydy yritys- tai yhdistysrekisteristä
 • Yritykset tai yhteisöt, jotka ovat lopettaneet toimintansa, selvitystilassa, konkurssissa tai saneerauksessa.

 • Yhdistykset, joiden jäsenillä ei ole oikeutta edustaa yhdistystä yksin
 • Ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen tai jonka edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin.


Katso alla olevasta kuvasta, miten yhteisö antaa valtuuttaa virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Toimi näin virkailijavaltuuttamispalvelussa

1. Selvitä ensin täsmälliset ohjeet virkailijavaltuuttamispalvelussa, mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset hakemuksen tekemiseen, keiden tulee allekirjoittaa hakemus ja miten voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi. Ohjeen avulla hakemuksen laatiminen on paljon sujuvampaa. 
Ohjeet omaan hakemukseen


2. Täytä valtuushakemus  virkailijavaltuuttamispalvelussa.
Virkailijavaltuuttamispalvelu


3. Tulosta  tai tallenna valtuushakemus ja hanki siihen tarvittavat allekirjoitukset. 

 • Jos allekirjoittajia on useilla paikkakunnille, voit lähettää jokaiselle oman hakemuksen allekirjoitettavaksi sähköpostiviestin liitteenä tai paperipostina. 
 • Hakemuksen voi lähettää sinulle takaisin allekirjoitettuna postitse tai sähköpostilla esimerkiksi valokuvana tai skannattuna. 
 • Huomaa, että jokainen allekirjoitettu hakemus tulee palauttaa kokonaisena, jotta voimme varmistua, että allekirjoittajat ovat saaneet koko hakemuksen tarkastettavakseen. Pelkkä allekirjoitussivu ei riitä.  
 • Myös passin tai henkilökortin kopion voi lähettää skannattuna tai valokuvana. Passin tai henkilökortin tulee olla voimassa. 

4. Lähetä allekirjoitettu valtuushakemuksen tulosteet ja tarvittavat liitteet käsiteltäväksi.  Valtuushakemus kannattaa lähettää sähköisesti virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. 


Hakemus voidaan  käsitellä vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.  

Huomaa että virkailijavaltuuttamispalvelussa hyväksytään tällä hetkellä asiakirjan sähköiseksi allekirjoitukseksi  vain Digi- ja väestötietoviraston tarjoama varmenne.


Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi jatkossa hallinnoida valtuuksia itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa

Yritys tai yhteisö voi hakea virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työntekijöilleen ensisijaisesti valtuutusoikeuksia. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa asiointivaltuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa kyseisen yrityksen tai yhteisön puolesta.   Hän voi myös mitätöidä asiointivaltuuksia.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, yritys tai yhteisö voi hallinnoida valtuuksiaan jatkossa siis  ilman tukeutumista virkailijavaltuuttamispalveluun.

Asiointivaltuuden saaneet henkilöt voivat asioida palveluissa

Asiointivaltuuden saaneet henkilöt ja yhteisöt voivat asioida organisaation puolesta asiointipalveluissa. 

Huomaa, että valtuutusoikeudella ei voi asioida asiointipalveluissa. Valtuutusoikeuden saaneen henkilön tulee antaa myös itselleen asiointivaltuus, jos hänen asioi palveluissa organisaation puolesta.


Valtuustyypin valitseminen 

Valtuuksia on neljä eri tyyppiä. Kaksi liittyy yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön omien asioiden hoitamiseen.. Kaksi valtuustyyppiä liittyy asiakkailta saatuihin valtuuksiin.  

Palvelussamme on ruuhkaa 

Asiakaspalvelumme on ruuhkautunut. Ethän soita kysyäksesi hakemuksesi tilaa. 

Jos olet lähettänyt valtuushakemuksen sähköisesti, voit tarkistaa hakemuksesi tilan kirjautumalla virkailijavaltuuttamispalveluun. Valtuushakemukseen liittyvät tiedustelut kannattaa lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Vastaamme viestiisi noin neljän viikon kuluessa.

Pahoittelemme tilannetta!

Yhteystietomme

Sähköposti

Sähköposti: [email protected]

Palvelupaikat

Valtuushakemuksia voi toimittaa Verohallinnon palvelupaikkoihin

Postiosoite:

Hakemukset Suomi.fi-valtuuksien rekisteröimiseksi: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo

Usein kysyttyä Suomi.fi-valtuuttamisesta


Kysyttyjä kysymyksiä valtuushakemuksella valtuuttamisesta (Virkailijavaltuuttamispalvelu)

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeus ei ole selvitettävissä perustietorekisteristä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, kunnat ja valtio ja ulkomaiset yritykset.

Kysymyksiä ulkomaisen yrityksen valtuuttamisesta