Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietoviraston panostukset käsittelyaikojen lyhentämiseen ovat tuottaneet tulosta - Samalla kysynnän kasvu huolestuttaa

Julkaisuajankohta 29.11.2021 12.19
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on onnistunut heinäkuussa 2021 saadun lisämäärärahan turvin purkamaan palveluissaan syntynyttä käsittelyaikojen pitkittymistä. DVV on saanut alkusyksyn aikana päätökseen 40 määräaikaisen lisähenkilön rekrytoinnit ja heidän perehdytyksensä. Lisähenkilöstön työpanos on näkynyt jo marraskuussa työjonojen lyhentymisenä.

Digi- ja väestötietovirasto sai tämän vuoden heinäkuussa 2,1 miljoonan euron lisämäärärahan asiakaspalvelun käsittelyaikojen lyhentämiseen sekä covid-19-pandemiasta aiheutuvien tulojen vähennyksen kattamiseen. Määräraha kohdennettiin kokonaisuudessaan asiakaspalveluhenkilökunnan palkkaamiseen vuoden määräajaksi. Suurin osa lisähenkilöstöstä sijoitettiin holhoustoimen määräämis- ja lupapalveluihin. Työjonot eivät kuitenkaan kaikissa palveluissa lyhene nopeasti, holhoustoimeen kohdistuneen lisääntyneen kysynnän takia. Lisähenkilöstön panos käsittelyaikojen lyhentämiseksi jatkuu kesään 2022 saakka.

Pitkällä aikavälillä edunvalvonnan asiankäsittelyn täydellinen sähköistäminen ja palvelujen digitalisoiminen sekä sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen on tehokkain tapa lyhentää merkittävästi käsittelyaikoja. Tämä vaatii kuitenkin lisärahoitusta ja säädösmuutoksia.

Panostusten tulokset alkavat näkyä

Lisäresurssien lisäksi DVV on tehostanut toimintaansa organisoimalla holhoustoimen uusiin palvelukokonaisuuksiin. Näin on varmistettu asiakkaille yhdenmukaisempi palvelu ja mahdollistettu henkilökunnan siirtäminen joustavasti eri tehtävien välillä. 

Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta on esimerkiksi kauppaluvissa saatu kertyneet työjonot purettua jo syyskuun alussa. Myös holhoustoimen määräämisten käsittelyajat ovat lyhentyneet noin 200 päivästä noin 150 päivään.

DVV:n tämän hetken tärkein kehityshanke on omien palveluiden ja asianhallinnan digitalisoiminen, sillä käsittelyaikojen pysyvä lyhentäminen vaatii palvelujen sähköistämisen. Esimerkiksi yleisten edunvalvojien tilintarkastuksen sähköistäminen nopeutti käsittelyaikoja merkittävästi.

”Lisähenkilöt tulivat todella tarpeeseen. Vaikka olemme onnistuneet lisäämään toiminnan tehokkuutta, kaikki työjonot eivät silti ole lyhentyneet. Edunvalvonnan palvelujen jatkuvasti kasvava kysyntä on kumonnut oman toiminnan tehostamisesta saatua hyötyä. Ilman palvelujen digitalisoimista, kysynnän kasvuun on mahdotonta vastata”, sanoo ylijohtaja Aino Jalonen.

On syytä myös huomioida, että käsittelyaikojen viiveitä lisäävät myös esimerkiksi käräjäoikeuksien käsittelyajat, erilaisten lausuntojen toimitusajat ja se, että hakemuksiin joudutaan usein pyytämään täydennyksiä. Tästä syystä DVV ilmoittamissa keskimääräisissä käsittelyajoissa voi olla suuriakin vaihteluja.

DVV:n palveluiden käsittelyajat löytyvät täältä: https://dvv.fi/-/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelun-kasittelyajat

Jatkuva kysynnän kasvu syö saavutettua tehokkuutta

Edunvalvontaan liittyvien palvelujen tarpeen odotetaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä kasvavan erittäin voimakkaasti. Väestön ikääntyminen näkyy edunvalvontatapausten määrässä, joka on kasvanut vuosittain noin viisi prosenttia 2000-luvun ajan.

”Olemme huolestuneena panneet merkille ennusteen, joka näyttää edunvalvonnan tarpeen jatkuvan kasvun. Tämä vaatii meiltä merkittävää panostusta palveluidemme sähköistämiseen. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä: Mielestäni olisi tarpeen tarkastella myös edunvalvonnan lainsäädännön toimivuutta. Jokainen meistä voi toki itsekin vaikuttaa asioidensa hoitamiseen tekemällä edunvalvontavaltuutuksen”, sanoo Aino Jalonen.

Kuva: Voimassa olevat edunvalvonnat ja edunvalvontavaltuutukset sekä ennuste.

Edunvalvontavaltakirjalla voi lyhentää käsittelyaikaa

Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen voi lyhentää merkittävästi asiansa käsittelyaikaa. Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa joustavampi ja kevyempi tapa järjestää asioiden hoito. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltakirjassa henkilö nimeää oman luottohenkilönsä hoitamaan asioitaan.

Lisätietoja edunvalvontavaltuutuksesta: https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus 

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, ylijohtaja Aino Jalonen, p. 0295 535 335, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi