Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietovirasto jatkaa pitkäjänteistä työtä sujuvan Suomen eteen Janne Viskarin johdolla

Julkaisuajankohta 11.8.2022 13.57
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään nimittänyt Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskarin jatkamaan tehtävässään seuraavat viisi vuotta.

– On erittäin motivoivaa jatkaa viraston johdossa tilanteessa, jossa Suomi on EU:n digivertailun kärkimaa. Tehtävänämme on pitää Suomi kehityksen kärjessä myös jatkossa, Janne Viskari kertoo. 

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota ja tarjoaa palveluja eri elämäntilanteisiin. Virasto toimii valtakunnallisesti ja työllistää 1012 henkilöä. Virasto aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien yhdistyessä.

– Koko yhteiskunnan digitalisaatiota edistämme tarjoamalla palveluja muun muassa digitaalisen turvallisuuden ja digituen kehittämiseen. Kehitämme ja tarjoamme myös Suomi.fi-palveluja, joita yhteiskunnan eri toimijat voivat laajasti hyödyntää omassa toiminnassaan, Janne Viskari jatkaa. 

Ensi vuonna on tarkoitus julkaista uusi puhelinsovelluksena toimiva Suomi.fi-palvelu, jonka kautta voi käyttää digitaalista henkilöllisyystodistusta käynti- ja verkkoasioinnissa. Palvelu on laajennettavissa myös muiden lupa- ja henkilötietojen käyttämiseen Suomessa ja Euroopassa.

Digitalisaatio sujuvoittaa asiointia viranomaisten kanssa

Digitalisaatio tarjoaa keinoja myös Digi- ja väestötietoviraston oman toiminnan kehittämiseen. Virasto on jo saanut kehitettyä palveluja, prosesseja, ohjeita ja toimintatapoja valtakunnallisesti toimiviksi. Seuraavaksi virastossa panostetaan asioinnin, asianhallinnan ja palvelutuotannon modernisointiin. Tavoitteena on, että asioiden hoitaminen viranomaisten kanssa olisi mahdollisimman sujuvaa riippumatta siitä, missä päin Suomea asuu tai asioi.

– Digitalisaation keinoin pystymme kehittämään myös viraston omia palveluita laajemmiksi ja elämäntapahtumalähtöisemmiksi kokonaisuuksiksi. Meille tärkeitä digitalisaation soveltamiskohteita ovat luonteeltaan monimutkaiset edunvalvonta, läheisen kuolemaan liittyvät omaisille tarjottavat palvelut sekä maahanmuuttajien palvelut. Näissä kaikissa palveluketjut ylittävät usein organisaatioiden rajoja ja palvelutarpeeseen nivoutuu asiakkaiden elämäntilanteesta riippuen useiden eri toimijoiden palveluita. Digitalisaation hyödyntämisellä ja eri viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä palvelukokonaisuutta pystytään tulevaisuudessa sujuvoittamaan, Janne Viskari kertoo.

Digipalveluja käytetään jo laajasti, mutta paperipakko hidastaa viranomaisten toimintaa 

Sekä organisaatiot että kansalaiset hoitavat jo suuren osan asioistaan digitaalisten kanavien kautta. Digitaalisten palvelujen käyttö perustuu Suomessa vapaaehtoisuuteen. 

– Tulevaisuudessa olisi tärkeää avata keskustelua siitä, voisiko Tanskan hyvistä kokemuksista asioinnin yleisessä sähköistämisessä olla opittavaa Suomessa. Viranomaisilla tulisi olla mahdollisuus käsitellä ja ratkaista asioita vain sähköisesti niiden henkilöiden osalta, jotka todennetusti pystyvät sähköiseen asiointiin. Tällä hetkellähän meillä Suomessa on paperipakko, eli viranomaisten on pakko lähettää ratkaisut asiakkaille postitse paperilla, vaikka asiakas itse olisi asioinut sähköisessä asiointipalvelussa, jos hän ei erikseen ole antanut suostumusta sähköiseen viranomaisviestintään, Janne Viskari kertoo.

Digi- ja väestötietovirastossa tahdottaisiin digin olevan ensisijainen asiointitapa, jos asiakas digitaalisesti pystyy asioimaan. Tämä tarkoittaisi samalla digituen kattavaan tarjontaan panostamista.

Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari

Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari.

Lisätiedot:
Janne Viskari
[email protected]
puh. 0295 536 000 (vaihde)