Hyppää sisältöön

Nuorten ja työtä etsivien hyvinvointia voidaan tukea tekoälyavusteisilla palveluilla

Julkaisuajankohta 6.10.2022 13.14
Tiedote

AuroraAI-verkon piloteista muun muassa Zekki ja Mobiililuotsi ovat osoittaneet, että tekoälyavusteiset palvelut auttavat etenkin nuoria ja työttömiä työnhakijoita. Helposti löytyvät palvelut voivat tuoda myös säästöjä kunnille.

AuroraAI-verkko on osa hallitusohjelman strategista AuroraAI-hanketta. Verkon ydinkomponenttien kehityksestä ja ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Vuoden loppuun mennessä verkkoa on pilotoinut lähes 20 palvelua.

Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Timo Salovaara toteaa:
- Ihmisten tarpeisiin vastaavat ja oikea-aikaiset palvelut ovat merkittävä osa hyvinvointiamme. Tähän AuroraAI-verkko tarjoaa teknisen ratkaisun, jota muun muassa kunnat voivat hyödyntää kustannustehokkaasti.

Sekä Zekki että Mobiililuotsi hyödyntävät AuroraAI-verkon niin kutsuttua palvelusuosittelija-ydinkomponenttia, joka antaa sopivan määrän palveluvaihtoehtoja ja ohjaa oikeaan palveluun. 

Kuvituskuva.


Nuorille kohdistetuista ja helposti löytyvistä lähipalveluista on apua

Nuorten hyvinvointikysely Zekki (zekki.fi) on tuonut apua tilanteeseen, jossa sopivan tuen löytäminen ja palveluiden pariin pääseminen on ollut hankalaa. Kyselyn avulla nuori voi tarkastella elämäntilannettaan ja ottaa suoraan yhteyttä järjestöjen ja kuntien tarjoamiin tukipalveluihin. 

Kun Zekki liittyi AuroraAI-verkkoon, tulivat mukaan myös kasvokkaista tukea tarjoavat julkiset paikallispalvelut. Nuoren oli myös mahdollista jakaa hyvinvointikyselynsä tulokset verkon kautta tukipalveluun, mikä nopeutti hänen tilanteensa kartoittamista ja hänelle sopivan avun löytämistä.

- Zekki pystyy nyt kokoamaan kattavasi nuorille tarjottavat tukipalvelut ja tarjoamaan niitä juuri nuoren omaan tilanteeseen sopien. AuroraAI:n avulla voimme tarjota jokaiselle nuorelle myös häntä lähellä olevaa tukea, olipa nuori missä päin Suomea hyvänsä, iloitsee pilotin projektipäällikkö ja erityisasiantuntija Reija Paananen Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 


Ohjaus työllistymispalveluihin tuli sujuvammaksi 

Mobiililuotsi on kotoutumista tukeva kännykkäsovellus, jonka avulla voi löytää muun muassa elämäntilanteeseensa sopivia julkisia palveluita. Pilotissa keskityttiin kuntalaisen työllistymiseen liittyvään elämäntilanteeseen Vakka-Suomen Laitilassa ja Uudessakaupungissa. 

Mobiililuotsin kytkeminen AuroraAI-verkkoon nopeutti sopivan työllistymispalvelun löytymistä. Ratkaisu on lupaava myös kunnan asiakaspalveluhenkilöstön kannalta, jolloin aikaa jäisi vaativampaan palveluohjaukseen rutiinikysymyksissä auttamisen sijaan.

Pilotissa huomioitiin myös ulkomaiset työnhakijat: sovelluksesta on mahdollista etsiä palveluja muun muassa ukrainan kielellä. Lisäksi Mobiililuotsi voidaan ottaa käyttöön muissakin seutukunnissa kustannustehokkaasti ja omiin tarpeisiin soveltuvasti. Näin summaa pilotin onnistumisia ja oppeja toimitusjohtaja Katariina Torvinen Ukipolis Oy:stä: 
- Pilotti näytti, että tekoälyavusteinen palveluihin ohjaaminen kannattaa myös pienemmillä paikkakunnilla. Mobiililuotsi kytkettiin AuroraAI-verkkoon jouhevasti, ja vieraskielisistä koostuva testiryhmä antoi erinomaisen palautteen ratkaisusta. Lisäksi kunnissa parannettiin Palvelutietovaranto-aineistojen sisältöjä, mikä on ratkaisevan tärkeää palveluohjauksen onnistumisessa.

Mobiililuotsi-sovellus voitti Maaseutupoliittinen helmi -palkinnon 30.9.2022.


AuroraAI-verkon kehitystyö ja ylläpito jatkuvat

AuroraAI:n hankekausi alkoi vuonna 2020. Kahden vuoden aikana verkon ydinkomponentteja on kehitetty ja testattu. Pilottikokemuksia ja -oppeja on kerätty etenkin hankkeen päätösvuonna. Lisäksi AuroraAI-verkkoa on tehty tunnetuksi tietoiskuissa ja tapahtumissa.

Vuodenvaihteessa virallinen hanke päättyy, mutta verkon kehitystyö ja ydinkomponenttien ylläpito jatkuu. Vuoden 2023 aikana AuroraAI-verkkoa kehitetään teknisesti ja sisällöllisesti. Esimerkiksi älyverkkoa opetetaan verkon käyttötietojen avulla, jotta AuroraAI:n palveluehdotuksista saataisiin yhä parempia. Jatkossa ydinkomponentit ja muun muassa verkkoonliittymisohjeet löytyvät Suomi.fi:n Palvelunhallinnasta

Timo Salovaara pitää AuroraAI-verkon kehitystyötä tärkeänä:
- Olemme kansainvälisen digivertailun kärjessä, mutta esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä vasta alkumatkalla. Aurora-AI-verkon pilotit ovat näyttäneet, että suuntamme on oikea. 


Haluatko lisätietoja?

  • Mikä on AuroraAI-verkko? 
  • Zekki
  • Mobiililuotsi
  • Tuire Vuolasvirta, Digi- ja väestötietovirasto
    hankepäällikkö, p. 0295 535 355, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi
  • Timo Impiö, Digi- ja väestötietovirasto
    johtava asiantuntija, p. 0295 539 111, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi