Hyppää sisältöön

Asiakastarina: Valtuudet sujuvoittavat lapsen ja täysi-ikäisen puolesta-asiointia Omakannassa

Julkaisuajankohta 25.3.2022 11.54

Omakannassa asioidaan toisen henkilön puolesta kuukausittain jopa 250 000 kertaa. Sähköinen puolesta-asiointi onkin yksi Omakannan tärkeimpiä ominaisuuksia. Täysi-ikäisten ja lasten puolesta palvelussa on mahdollista asioida Suomi.fi-valtuuksien avulla. Valtuuksien laajempien toiminnallisuuksien myötä monet puolesta-asiointiin aiemmin liittyneet haasteet on saatu ratkaistua.

Aiemmin ainoastaan viralliset huoltajat pääsivät asioimaan Omakannassa huollettaviensa puolesta. Keväästä 2021 alkaen puolesta-asiointi on ollut mahdollista valtuutuksella myös täysi-ikäisen puolesta. Samalla Omakannassa siirryttiin käyttämään puolesta-asioitavan henkilön valintaan Suomi.fi-käyttöliittymää. 
 
– Aiemmin puolesta-asioinnissa huollettavat lapset haettiin Kelan käytössä olevista väestötiedoista. Täysi-ikäisen puolesta-asioinnin käyttöönotto vauhditti Suomi.fi:n Valtuudet-palvelun valintaliittymään siirtymistä myös meidän palvelussamme. Omakanta haluaa käyttää kansallisesti yhtenevää ratkaisua, Kanta-palvelujen it-asiantuntija Markku Vuorinen kuvailee.
 
Suomi.fi-valtuudet helpottavat myös muuttuvien ja monimutkaisempien käyttötarpeiden huomioimista ja hallinnointia. Aiemmin huollonjakosopimus saattoi estää huoltajan asioinnin Omakannassa. Tammikuusta 2022 alkaen huoltajat ovat päässeet asioimaan lapsen puolesta Omakannassa huollonjakosopimuksen mukaisesti, jos viranomainen on kirjannut tämän väestötietojärjestelmään kooditettuna. Tieto huollonjakosopimuksesta siirtyy Valtuuksien avulla, ja useimmissa tilanteissa huoltajan ei tarvitse itse tehdä mitään saadakseen asiointioikeuksia lapsen asioiden hoitamista varten.
 
Tilanne on helpottunut tänä vuonna myös sellaisten huoltajien kohdalla, joilla on turvakielto. Turvakielto on aiemmin voinut estää asioinnin, kun järjestelmä ei käyttöoikeuksien tarkistustilanteessa olekaan päässyt kiinni vanhemman, turvakiellolla suojattuihin oikeuksiin. Jatkossa huoltajat voivatkin itse valtuuttaa toisensa sääntömoottorin asettamien rajoitusten ohi, jos lapsella itsellään ei ole turvakieltoa. 

 
Mahdollisuus myös täysi-ikäisten puolesta-asiointiin

Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto on mahdollistanut myös täysi-ikäisten puolesta-asioinnin. Maaliskuusta 2021 lähtien aikuinen on voinut valtuuttaa toisen aikuisen asioimaan Omakannassa hänen puolestaan. 
 
– Tästä on varmasti suurta hyötyä esimerkiksi ikäihmiselle, jonka on vaikea käyttää näitä palveluita. Sen sijaan, että hän joutuisi käyttämään Omakantaa itse, hän voi valtuuttaa vaikkapa aikuisen lapsensa auttamaan lääkereseptin uusimisessa, Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos kertoo.
 
Kanta-palveluissa ollaan tyytyväisiä Valtuuksien nykyisiin ominaisuuksiin, mutta täysi-ikäisten kansalaisten valtuuttamismahdollisuuksien laajentamista pidetään tärkeänä. 
 
– Olisi hienoa, jos täysi-ikäisen puolesta-asiointi kehittyisi niin, että valtuutuksen voisi tehdä muutenkin kuin sähköisesti asioimalla, Holmroos pohtii. 

Tavoitteena sujuvampi palvelu kansalaisille

Tekninen osuus Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotosta Omakannassa onnistui hyvin. Digi- ja väestötietoviraston tukemana prosessi kesti määrittelyineen muutaman kuukauden.
 
– Heti alkuun kaikki haasteet, joita puolesta-asiointiin on aiemmin liittynyt, eivät tietenkään ratkenneet. Onneksi yhteistyö Digi- ja väestötietoviraston kanssa on ollut jatkuvaa ja hyvin toimivaa. Menemme koko ajan valtuuksien tuomien mahdollisuuksien laajentamisessa eteenpäin, Holmroos kiittää.
 
Kansallinen ratkaisu on koettu Kanta-palveluissa hyväksi, ja sen nähdään sopivan muillekin vastaaville palveluille, joiden halutaan toimivan samalla tavalla koko maassa. Lisäksi suurena etuna on koettu se, että Kanta-palveluiden ei tarvitse itse tuottaa valtuuttamisratkaisua, vaan he ovat voineet käyttää olemassa olevaa järjestelmää. 
 
Ennen kaikkea tärkeäksi nähdään, että ratkaisu toimii kansalaisille. 
 
– Kyllähän tästä suurin hyöty Omakannan käyttäjille on, kun puolesta-asioinnin mahdollisuudet laajenevat. Eihän tätä loppujen lopuksi meidän hyödyksemme tehdä, vaan kansalaisten, Vuorinen toteaa.

Lue myös

Valtuudet: Alaikäisen lapsen puolesta asiointi eri tilanteissa

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle