VTJkyselyn saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten VTJkysely-järjestelmässä noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä järjestelmästä vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään järjestelmää. Otamme saavutettavuuden huomioon palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä järjestelmä täyttää osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Järjestelmässä on joitain tiedossa olevia saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella:

saavutettavuus(at)dvv.fi

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihteen puhelinnumero 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

VTJkysely-selainsovelluksessa on seuraavia tiedossa olevia puutteita saavutettavuudessa:

  • Ohjeistus on osin puutteellista (WCAG 1.3.1, Taso A, WCAG 1.1.1, Taso A)
  • Kaikki sisällön toiminnallisuus ei ole hallittavissa näppäimistörajapinnan välityksellä (WCAG 2.1.1, Taso A)
  • Syötevirheiden ilmoitukset osin epäselviä (WCAG 3.3.1, Taso A)
  • Sivuilla ei ole mahdollisuutta ohittaa usein toistuvia lohkoja (WCAG 2.4.1, Taso A)

Puutteet pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan vuoden 2024 aikana.

Kohtuuton rasite

VTJkysely-selainsovellus ei ole julkinen verkkosivusto. Järjestelmän käyttäminen edellyttää, että käyttäjä edustaa organisaatiota jolla on lakiin perustuva oikeus käyttää väestötietojärjestelmän tietoja, ja tätä varten on myönnetty Digi- ja väestötietovirastosta tietolupa. Järjestelmä sisältää suuren määrän erilaisia väestötietojärjestelmän tietoihin kohdistuvia hakutoimintoja. Kukin käyttäjä pääsee käsiksi vain niihin toimintoihin, joihin hänen käyttötapauksessaan on tietolupapäätöksellä myönnetty käyttöoikeus.

Merkittävä osa järjestelmän saavutettavuusauditoinnissa tunnistetuista puutteista kohdistuu toimintoihin, joihin on pääsy vain hyvin pienellä osalla kaikista järjestelmän käyttäjistä, osaan vain Digi- ja väestötietoviraston omalla henkilöstöllä. Tällaisten, vain pientä (sekä tämänhetkistä että potentiaalista tulevaa) käyttäjäjoukkoa koskevien erityistoimintojen saavutettavuuspuutteiden korjaaminen aiheuttaisi merkittävän korkeat käyttäjäkohtaiset kustannukset.

Suurempaan osuuteen nykyisistä ja tulevista käyttäjistä kohdistuvat puutteet saavutettavuudessa koskevat järjestelmän toteutuksen perusrakenteita, joiden muuttaminen aiheuttaisi merkittävien kustannusten lisäksi riskin järjestelmän muun toiminnan rikkoutumiselle. Järjestelmän kehitysvaiheessa 2007 ei ole ollut käytettävissä nykyisenkaltaisia saavutettavuusstandardeja.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö järjestelmä laissa määritellyt vaatimukset. 

 

Verkkopalvelu on julkaistu 2007

Tämä seloste on laadittu 22.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 21.11.2023.

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto