Osituskirjan rekisteröinti

Osituskirjan rekisteröinti antaa suojaa toisen puolison velkojia vastaan. Osituskirjan rekisteröinti ei ole pakollista, eikä se siten vaikuta osituksen pätevyyteen.

Jos osituksessa on luovutettu omaisuutta huomattavasti enemmän kuin mitä osapuoli olisi ollut velvollinen luovuttamaan, voi ositus vaikuttaa myös konkurssipesään. Jotta omaisuutta saanut osapuoli saisi suojaa luovuttajan velkojia vastaan, tulee osituskirja rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon.

Ositus voidaan toimittaa toisen puolison vaatimuksesta, kun avioeroasia on tullut vireille tai avioliitto tai rekisteröity parisuhde on purkautunut puolison kuoleman johdosta. Lähtökohtaisesti puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ellei sitä ole rajoitettu avioehdolla tai lahjakirjan tai testamentin määräyksellä.

Osituskirjan rekisteröiminen antaa suojaa vain toisen puolison velkojia vastaan, eikä se vaikuta itse osituksen pätevyyteen osapuolten välillä.

Osituskirjan rekisteröinnille ei ole säädetty määräaikaa. Hakemus osituskirjan rekisteröimiseksi voidaan tehdä koska tahansa sen jälkeen, kun ositus on tehty.

Toimikaa näin

  • Täyttäkää osituskirjan rekisteröintihakemus.

Hakemuslomake

  • Toimittakaa alkuperäinen osituskirja täytetyn hakemuslomakkeen kanssa Digi- ja väestötietovirastoon.
  • Alkuperäinen asiakirja palautetaan hakijalle rekisteröinnin jälkeen rekisteröintitodistuksen mukana.
  • Lomakkeen voi toimittaa ensisijaisesti postitse.

Usein kysyttyä

Hinta

1.1.2021 alkaen:

55 euroa

Yhteystietomme

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet