Omien tietojen tarkastus-verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten omien tietojen tarkastus-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu ei täytä suurinta osaa lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimuksia (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia otsikon alla.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Havaittuja puutteita verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten osalta ovat: 

  • Tekstin ja graafisten elementtien värikontrasti taustaan nähden ei ole kaikkialla riittävä (WCAG 1.4.3)
  • Otsikkotasojen käytössä ja sisällön muotoilussa on puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
  • Jotkin osat eivät ole aktivoitavissa pelkästään näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1 (A) ja 2.1.2 (A))
  • Verkkopalvelussa on joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
  • Palvelussa on kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
  • Näppäimistön kohdistin (fokus) erottuu heikosti. (WCAG 2.4.7. (AA))
  • Suomenkielisten nimet on merkitty englanninkielisiksi. (WCAG 3.1.2)
  • Palvelun lomakkeet eivät ole kaikilta osin ymmärrettäviä. 1.3.5 (AA), 2.4.5 (AA), 2.5.3 (A), 3.3.2 (A) ja 4.1.3 (AA)

Kohtuuton rasite

Yllä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa, koska siihen sovelletaan tilapäisesti lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 8 pykälässä tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Omien tietojen tarkastus-verkkopalvelu uudistetaan kokonaisuudessaan muutaman kuukauden sisällä. Tulevan uudistuksen vuoksi laaja-alaista verkkosivuston parannustyötä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä poistuvaan verkkosivustoon.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Verkkosivuston saavutettavuus on testattu sisäisesti.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Otamme vastaan palautteita ja ehdotuksia verkkosivujen kehittämisestä. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Verkkopalvelu on julkaistu 1.2.2002.

Tämä seloste on laadittu 18.9.2020.