Ohjeet lapsen nimen ilmoittamiseen

Lapsen sukunimi

Lapsen sukunimi määräytyy etu- ja sukunimilaissa säädetyllä tavalla:

 • Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi tai yhteinen sukunimiyhdistelmä, lapsi saa tuon sukunimen tai sukunimiyhdistelmän.
 • Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä eikä yhteistä sukunimiyhdistelmää mutta heillä on yhteisessä huollossa oleva alaikäinen lapsi, nuorin lapsi saa saman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän kuin hänen täyssisarellaan jo on.
 • Jos lapsella on yksi vanhempi, lapsi saa tämän sukunimen tai sukunimiyhdistelmän.
 • Jos kyse ei ole mistään edellä mainitusta tilanteesta, lapsen sukunimeksi voidaan valita jommankumman vanhemman sukunimi tai vanhempien sukunimistä muodostettu sukunimiyhdistelmä.
 • Jos vanhemmalla on yhteys vieraaseen valtioon esimerkiksi kansalaisuutensa tai avioliittonsa perusteella, lapsen nimeksi voidaan valita vanhemman tai isovanhemman nimestä tai näiden molempien nimistä muodostettu sukunimi tai sukunimiyhdistelmä. Tällöin nimen täytyy vastata kyseisen valtion nimikäytäntöä ja vanhempien pitää esittää siitä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys.
 • Milloin lapsi voi saada isänsä sukunimen tai toisen äitinsä sukunimen?
  • Lapsi voi saada isänsä sukunimen tai sukunimiyhdistelmän vain, jos vanhemmat ovat avioliitossa keskenään lapsen tietojen ilmoittamishetkellä tai isyys on vahvistettu.
  • Lapsi voi saada toisen äitinsä sukunimen tai sukunimiyhdistelmän vain, jos äitiys on vahvistettu.
  • Vanhemmuuden tunnustaminen ei vielä tarkoita sitä, että vanhemmuus on vahvistettu. Vanhemmuus vahvistetaan Digi- ja väestötietoviraston tai tuomioistuimen päätöksellä lapsen syntymän jälkeen.

Lapsen etunimi

Etu- ja sukunimilain mukaan lapselle pitää antaa etunimi syntymän jälkeen. Etunimiä saa antaa enintään neljä. 

Etunimeksi voidaan yleensä hyväksyä vain nimi, joka

 • vastaa muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan vakiintunutta etunimikäytäntöä
 •  on vakiintunut samalle sukupuolelle
 • ei ole ilmeisen sukunimityyppinen.

Etunimi, joka ei vastaa edellä mainittuja vaatimuksia, voidaan kuitenkin hyväksyä seuraavista syistä:

 • Nimi on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan jo käytössä viidellä elossa olevalla henkilöllä, jotka ovat lapsen kanssa samaa sukupuolta.
 • Henkilöllä on kansalaisuutensa, perhesuhteidensa tai muun niihin rinnastettavan asian perusteella yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty nimi vastaa kyseisen valtion etunimikäytäntöä.
 • Uskonnollisen tavan vuoksi.
 • Hyväksymiseen on muu erityinen syy.

Etunimeksi ei kuitenkaan voida hyväksyä nimeä, joka

 • aiheuttaa selvästi pahennusta tai haittaa
 • ei sovellu etunimeksi

Alaikäisen lapsen ensimmäiseksi etunimeksi voidaan hyväksyä vain erityisestä syystä nimi, joka on hänen elossa olevalla sisaruksellaan tai puolisisaruksellaan ensimmäisenä nimenä tai joka on poika- tai tytärloppuinen tai vastaavalla tavalla muodostettu.

Nimien lainmukaisuus

Digi- ja väestötietovirasto tutkii lapselle ilmoitettujen nimien lainmukaisuuden vasta sitten, kun lapsen tiedot on ilmoitettu virastoon. Digi- ja väestötietovirasto ei ota sitä ennen kantaa nimiin. Nimen lainmukaisuuden tutkiminen voi kestää pidempään, jos lapselle ilmoitettu nimi on uusi tai hyvin harvinainen tai sitä esiintyy kummallakin sukupuolella. Jos ilmoitettu nimi ei ole lainmukainen, Digi- ja väestötietovirasto pyytää muuttamaan tai täydentämään ilmoitusta.

Käsittelyaika

Tietojen käsittelyaika on 3–4 viikkoa.

Lapselle esitettyjen nimien lainmukaisuus tutkitaan sen jälkeen, kun ilmoitus on saapunut Digi- ja väestötietovirastoon tai kun seurakunta on siirtänyt nimiasian lainmukaisuuden selvittämisen Digi- ja väestötietovirastoon. Emme ota ennakollisesti kantaa nimien hyväksyttävyyteen.

Kun lapsen nimet on tallennettu väestötietojärjestelmään, saat lapsen Kela-kortin postitse ja tiedot välittyvät viranomaisten käyttöön.

Tarvitsetko apua?

Neuvonnan puhelin palvelee arkisin kello 9-12 numerosta 0295 536 220.

 

 

Suomen väkiluku 5 629 334