Kuolintietojen ilmoittaminen

Tämä ohje on suunnattu terveydenhuollon toimintayksiköille, jotka ilmoittavat tiedon kuolemasta Digi- ja väestötietovirastolle.

Kuolintietojen tallentaminen on keskitetty yhdeksään toimipaikkaan. Jos ette voi tehdä ilmoitusta kuolemasta sähköisesti, toimittakaa ilmoituslomake siihen Digi- ja väestötietoviraston toimipaikkaan, jonka toimialueella henkilöllä oli kuollessaan kotikunta.

Jos vainajalla ei ole kotikuntaa Suomessa tai kotikunnasta ei ole tietoa, toimittakaa ilmoituslomake siihen Digi- ja väestötietoviraston toimipaikkaan, jonka toimialueella kuolema on tapahtunut.

Ahvenanmaan osalta ilmoituslomake toimitetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Kuolintieto tallennetaan välittömästi väestötietojärjestelmään.

Kuolintietoja tallentavat Digi- ja väestötietoviraston toimipaikat ja niiden toimialueisiin kuuluvat kunnat on lueteltu alla.

 

Kuolintietoja tallentavat toimipaikat