Hyppää sisältöön

Valtuudet-palvelun käyttöliittymä uudistuu keväällä – luvassa käytettävyysparannuksia ja massatoiminnallisuuksia

28.1.2019 10.59
Tiedote

Valtuudet-palvelun käyttöliittymä uudistuu keväällä. Tavoitteena on selkeyttää valtuuksien luontia ja hallinnointia sekä kehittää massatoiminnallisuuksia. Uudistus ei aiheuta toimenpiteitä palvelun jo käyttöönottaneille.

Uudistuksessa toteutetaan käytettävyystestauksissa ja asiakaspalautteissa esiin tulleita ominaisuuksia. ”Lisäksi palveluun tulee erityisesti ammattilaiskäyttäjiä paremmin palvelevia ominaisuuksia, kuten useamman valtuuden käsittely sekä haku- ja lajittelumahdollisuudet eri kriteerein”, kertoo tuoteomistaja Mika Havusela.

Valtuuspalvelun käyttäjiltä uudistus ei vaadi toimenpiteitä. Palveluun tehtyihin valtuuksiin ei tarvitse tehdä uudistuksen vuoksi muutoksia. 

Aloitusnäkymää selkeytetty – muutoksista heräteilmoitukset 

Valtuuksien aloitusnäkymää on selkeytetty käytettävyystestissä tehtyjen huomioiden pohjalta. Päänäkymän eri osiot on siirretty omaksi valikokseen vasemmalla ja niiden jaotteluun on tehty muutoksia. Annetut, saadut, pyydetyt, vahvistamattomat sekä päättyneet valtuudet löytyvät nyt vasemmalla olevasta valikosta omina osioinaan. 

Lisäksi hakua on kehitetty. Valtuuksia voi hakea nimen, y-tunnuksen, henkilötunnuksen lisäksi myös valtuustyyppien tai valtuuksien tarkenteiden perusteella. Listan järjestystä voi vaihtaa aika- tai aakkosjärjestykseen. 

Käsittelyä helpottavat myös heräteilmoitukset kussakin osiossa. Tieto palvelussa tapahtuneista muutoksista, kuten uusista tai päättyvistä valtuuksista, näkyy heti etusivulla. 


Alustava luonnos uudistuneesta käyttöliittymästä. Käyttöliittymän yksityiskohtia yhä suunnitellaan ja testataan.


Roolinvaihto on koettu nykyisessä palvelussa hankalaksi. Toiminnallisuus tuodaan uudessa käyttöliittymässä selkeämmin esiin. Roolinvaihtotermi korvataan vaihtoehdoilla Asioi yrityksen tai toiminimen puolesta tai Asioi henkilön puolesta. Se on tuotu näytöllä myös selkeämmin esiin. Myös valtuuden antaminen ja pyytäminen on eroteltu omiksi painikkeikseen.

Valtuuden luonti uudistuu – virheiden käsittely helpottuu

Myös valtuuden luonnin vaiheita on eritelty uudella tavalla ja järjestystä on osin muutettu. 
Valtuusasiat on nykyään luetteloitu kategorioittain. Asiakkailta tulleen palautteen perusteella ne voidaan uudessa käyttöliittymässä järjestää myös aakkosjärjestykseen. 

Valtuuden voimassaolo ja tarkenne on eroteltu omiksi vaiheikseen. 

Palvelussa on parannettu myös virheilmoitusta, jos valtuuksien luonnissa huomataan päällekkäisyyksiä tai muita ristiriitaisuuksia. Virheilmoitus listaa ristiriitaisuudet, ehdottaa niihin ratkaisua ja mahdollistaa virheiden korjaamisen suoraan virheilmoituksesta. 

Massatoiminnallisuudet palvelevat ammattikäyttäjiä

Uudistuksen yksi tavoite on ollut helpottaa ammattikäyttäjien työtä. Uudessa käyttöliittymässä listojen järjestystä voi muuttaa aika- ja aakkosjärjestykseen. Lisäksi hakutoiminnallisuuksilla voidaan hakea vaikkapa kaikkia työntekijöitä, joilla on tietyn valtuustyypin tai tarkenteen mukainen valtuutus.  

Uudessa käyttöliittymässä voi käsitellä useampaa valtuutta kerrallaan. Esimerkiksi jatkossa voi luoda, mitätöidä tai kopioida useamman valtuuden kerralla. 


Alustava luonnos uudistuneesta käyttöliittymästä. Käyttöliittymän yksityiskohtia yhä suunnitellaan ja testataan.


Lisätietoa uudistuksesta helmikuussa

Uusi käyttöliittymä tulee käyttöön tämän hetkisen arvion mukaan maalis–huhtikuussa.  Uudistuksesta kerrotaan tarkemmin helmikuussa.  
”Käyttöliittymäkuvat muuttuvat vielä hieman käyttäjätestauksissa saamiemme palautteiden perusteella. Haluamme varmistua, että palvelu on mahdollisimman helppokäyttöinen erilaisille palvelun käyttäjille”, Havusela korostaa.