Hyppää sisältöön

Suomi.fi-valtuudet sujuvoittaa puolesta-asiointia monissa Verohallinnon palveluissa  

Julkaisuajankohta 6.6.2024 8.29
Tiedote

Suomi.fi-valtuudet on tuonut merkittävää helpotusta niin yritysten, yhtymien kuin yksityishenkilöiden veroasioiden hoitoon. Palvelun avulla asioiminen yrityksen puolesta on toiminut kätevästi Verohallinnon palveluissa jo vuodesta 2016 alkaen ja toisen henkilön puolesta vuodesta 2018 lähtien.

Ensimmäisiä Suomi.fi-valtuuksien hyödyntäjiä jo vuonna 2016 olivat Verohallinnon Palkka.fi ja Ilmoitin.fi.  

Nykyään Verohallinnon palvelut ovat asiointimäärältään suurimpia Suomi.fi-valtuuksien hyödyntäjä. Vuonna 2023 Gentax-palvelu tarkisti asiointivaltuuden lähes 16 miljoonaa kertaa, OmaVero yli 7 miljoonaa, tulorekisteri 1,5 miljoonaa ja Palkka.fi 1,1 miljoonaa kertaa. 


Valtuudet-palvelu helpotti veroasioiden hoitamista toisen puolesta


Suomi.fi-valtuudet helpottaa yksityishenkilöiden ja yritysten puolesta-asiointia merkittävästi Verohallinnon palveluissa.  
 
– Valtuuksien avulla voidaan hoitaa erilaisia veroasioita toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Niitä ovat esimerkiksi yrityksen veroilmoituksen jättäminen tai alaikäisen lapsen puolesta asioiminen, sähköisen tunnistamisen ja valtuuttamisen kehittämisen asiantuntija Carina Johansson avaa Verohallinnosta.

Pähkinänkuoressa

  • Haaste: Ennen Verohallinnolla käytössä olleet valtuuttamismenetelmät tekivät veroasioiden hoitamisesta yrityksen, yhtymän tai yksityishenkilön puolesta työlästä ja aikaavievää. 
  • Tavoite: Verohallinnon tavoitteena oli sujuvoittaa ja nopeuttaa valtuushakemusten prosessia ja veroasioiden hoitamista toisen puolesta. Samalla Verohallinnon oli varmistettava puolesta-asioijien turvallinen ja luotettava tunnistaminen verkossa.
  • Hyödyt / Ratkaisu: Valtuudet-palvelu mahdollisti sähköisen valtuuttamisen ja turvallisen verkkotunnistamisen, mikä helpotti merkittävästi sekä yksityishenkilöiden että yritysten veroasioiden hoitamista.

Jos yritys, yhdistys, muu yhteisö tai henkilö ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa, viranomainen rekisteröi valtuudet hakemuksen perusteella. Aikaisemmin valtuushakemuksen tekeminen paperilomakkeella allekirjoituksineen ja tarvittavine liitteineen oli asiakkaan näkökulmasta työlästä.
 
– Nykyään valtuushakemuksen voi allekirjoittaa Suomi.fissä sähköisesti, mikä on paljon sujuvampaa asiakkaan kannalta. Tällä tavalla valtuushakemuksen tekemisestä saatiin poistettua työvaiheita eikä henkilöllisyystodistuskopiota tarvitse enää lähettää valtuushakemuksen liitteenä. Tämä on esimerkki hienosta kehitystyöstä niiden asiakkaiden kannalta, jotka joutuvat valtuushakemuksen tekemään, Johansson toteaa.

Vuonna 2024 yhdistysten puolesta asiointi helpottuu entisestään, kun yhdistysten nimenkirjoittajien tiedot voidaan aiempaa laajemmin hakea PRH:n yhdistysrekisteristä ja valtuushakemusten täyttämisestä voidaan luopua kokonaan.  

 
Valtuudet-palvelusta selkeitä etuja – palvelua kehitetään yhteistyössä  

Verohallinnon näkökulmasta Valtuudet-palvelulla on ollut selkeitä etuja. Siirtyminen sähköiseen valtuuttamiseen on tuonut paitsi kustannussäästöjä, myös uudenlaista dataa Verohallinnolle. Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa raportteja, joiden avulla Verohallinto voi esimerkiksi analysoida ja tarkastella asiakaskäyttäytymistä.
 
OmaVerossa toiminnallisena asiantuntijana työskentelevän Salla-Maarit Karhin mukaan Valtuudet-palvelua on kehitetty sen käyttöönoton jälkeen paljon Digi- ja väestötietoviraston ja muiden sidosryhmien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Digi- ja Väestötietovirastoon on aina voitu olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, kun asiakkailta saatujen palautteiden perusteella on nähty tarvetta kehittää Suomi.fi-valtuudet-palvelua.
 
– Kun Suomi.fi-valtuudet otettiin käyttöön OmaVerossa, puolesta asiointi oli mahdollista vain yhdellä valtuusasialla. Vuonna 2023 OmaVerossa voi asioida kahdeksalla eri valtuusasialla, Karhi kertoo.

Suomi.fi-valtuuksien ulkopuolelle on jäänyt enää vain muutamia asiakasryhmiä, joista Johansson mainitsee esimerkiksi henkilötunnukselliset kuolinpesät. Kuolinpesä, jolla on y-tunnus, voi kuitenkin jo ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön.
 
– Toivottavasti seuraavaksi henkilötunnuksellisetkin kuolinpesät saataisiin valtuuksien piiriin, Johansson huikkaa.

Suomi.fi-valtuudet onkin mukana suunnittelemassa tähän tarvittavaa kehitystyötä.

Verohallinto on kuunnellut herkällä korvalla omia sidosryhmiään helpottaakseen asiakkaiden asiointia Veron palveluissa.
 
– Olemme kehittäneet valtuuspohjaista asiointia OmaVerossa, esimerkiksi kirjanpitäjien tarpeisiin on kehitetty maksutietojen näkymää ja luotu suurien valtuusmäärien hallintaan Suosikki-listaus, Karhi sanoo.

Rajapinta Verohallinnon ylläpitämään yhtymärekisteriin jouhevoitti yhtymien veroasiointia 

Yhteiskehittämisestä hyötyvät Verohallinto ja Verohallinnon asiakkaat mutta myös Digi- ja väestötietovirasto.

– Aikaisemmin ei esimerkiksi ole ollut olemassa rekisteriä, josta Digi- ja väestötietovirasto olisi voinut saada yhtymien osakkaiden tietoja valtuuksien rekisteröinnin tueksi. Yhteiskehittämällä on saatu aikaan myös tällainen rajapinta, Johansson päättää.

Valtuudet-palvelu tarkistaa nykyään puolesta-asioinnin oikeuden Verohallinnon ylläpitämästä yhtymärekisteristä. Tämä helpottaa huomattavasti yhtymien veroasiointia, sillä niiden ei enää tarvitse tehdä valtuushakemuksia. Asiointi yhtymän puolesta ja toisen henkilön tai esimerkiksi tilitoimiston valtuuttaminen onnistuu omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. 

Lisätietoja 

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle