Hyppää sisältöön

Suomi.fi ohjaa läpi läheisen kuoleman jälkeisen byrokratiaviidakon – uudessa oppaassa kattavat ohjeet eri toimijoilta

Julkaisuajankohta 16.5.2023 7.06
Tiedote

Elämä arpoo joskus eteemme vaikeita tilanteita. Niistä läheisen kuolema on varmasti raskaimpia. Surun keskellä on asioitava lukuisten tahojen kanssa ja tehtävä isoja päätöksiä aikana, jolloin voimia on kaikkein vähiten.

Vuosittain Suomessa kuolee noin 50 000 ihmistä. Heidän omaisiaan on moninkertainen määrä. Suomi.fin uusi Läheisen kuolema -opas ohjaa omaisia eteenpäin askel kerrallaan. Oppaan sisällön tuottamiseen on osallistunut laaja joukko viranomaisia, järjestöjä ja muita toimijoita.

Oppaan suunnittelun keskiössä on surun keskellä oleva ihminen

Oppaan alussa esitetään muutama kartoittava kysymys. Niiden avulla oppaan sisältö vastaa tarkemmin henkilön tilanteeseen.

– Oppaan suunnittelussa kaiken keskiössä on ollut surun keskellä olevan ihmisen tilanteen ymmärtäminen ja auttaminen. Opas tarjoaa kattavasti tietoa ja palveluita selkeästi jäsenneltynä ja karsittuna, kertoo erityisasiantuntija Heli Hautaniemi Digi- ja väestötietovirastosta.

Mitä pitää tehdä ensiksi?

Mitä tapahtuu läheiseni kuoltua? Millaisia asiakirjoja tarvitsen asioiden hoitamisesta varten? Mitä pitää tehdä, jos läheinen kuolee ulkomailla tai hän on toisen maan kansalainen? Mille tahoille minun pitää ilmoittaa kuolemasta itse? Näihin kaikkiin Suomi.fin oppaasta saa selkeät ohjeet.

Nopeasti hoidettavaksi tulee myös monenlaisiakäytännön asioita kuten pankkitilit, laskut, postit, sopimukset ja sosiaalisen median tilit.

Opas neuvoo myös hautajaisten järjestämisessä.

– Oppaassa on tietoa, millaisia valintoja tulee tehdä, millaisia kustannuksia hautajaisten järjestämiseen liittyy ja mistä niihin saa tarvittaessa tukea. Järjestelyiden tukena on selkeä muistilista”, kertoo Sari Koukkari Hautaustoimistojen liitosta.

Miten järjestän perunkirjoituksen ja perinnönjaon?

Suomi.fin oppaasta löytyy ohjeet myös perunkirjoituksen järjestämiseen: mitä tietoja ja asiakirjoja perunkirjoitukseen tarvitaan ja minne perukirja tulee toimittaa.

Opas neuvoo, mitä asioita perinnönjaossa pitää huomioida sekä miten kuolinpesän omaisuuden kanssa voi toimia. Jos vainajalla on alaikäinen lapsi, opas ohjeistaa, miten hänen etunsa tulee varmistettua eri tilanteissa.

Mistä saan apua ja tukea surun keskellä?

Läheisen kuolema on yksi elämän raskaimmista tilanteista.

– Kriisin keskellä ei kannata jäädä yksin. Surevan on mahdollista saada kriisi- ja ammattiapua sekä vertaistukea. Opas neuvoo myös, miten lasta ja nuorta voi tukea tilanteessa ja mistä hänelle saa tarvittaessa ammattiapua, kertoo asiantuntija Sirpa Mynttinen Surevan kohtaaminen -toiminnasta.

Opas opastaa myös toimeentulon järjestämisessä sekä perhe-eläkkeen, vakuutuskorvausten ja tukien hakemisessa.  

Laaja joukko viranomaisia, järjestöjä ja asiantuntijoita on yhdistänyt voimansa kattavan oppaan tuottamiseen

Digi- ja väestötietovirasto on tuottanut oppaan yhteistyössä laajan asiantuntija- ja viranomaisjoukon kanssa. Suunnittelussa on hyödynnetty parhaiden asiantuntijoiden tietoa sekä kokemusta kysymyksistä, jotka ovat ihmiselle läheisen kuoleman jälkeen keskeisimpiä.

Yhteistyössä ovat mukana Asianajajaliitto, Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus, Kela, Kirkkohallitus, Maanmittauslaitos, Nuoret Lesket ry, Oikeusministeriö, Poliisi, Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry, Surevan kohtaaminen -toiminta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Ulkoministeriö, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE ja Verohallinto.      

Nyt julkaistu Läheisen kuolema -opas kokoaa keskeisen tiedon käytännön asioiden hoidosta. Digi- ja väestötietovirasto on laajan verkoston kanssa työstänyt myös kuolinpesän asiointia sujuvoittavaa mallia, jonka toteutus vaatii hallituksen tuen. Uudistus pitäisi sisällään uusia digitaalisia palveluja, kuten sähköisen asioinnin kuolinpesille, kuolinpesän osakasrekisterin, sähköisen perukirjan ja testamenttirekisterin.      


Tutustu oppaaseen:


A4-esite oppaasta