Hyppää sisältöön

Suomi.fin tunnettuus nousussa - Asiakkaat pääosin tyytyväisiä palveluihin

25.1.2019 14.04
Tiedote

Väestörekisterikeskus teki vuoden 2018 lopulla sidosryhmilleen kolme kyselytutkimusta:

  • Suomi.fi-tunnettuuskyselyn kansalaisille ja yrittäjille
  • Asiakastyytyväisyyskyselyn
  • Palvelukuvatutkimuksen

Suomi.fi-brändin tunnettuus on tällä hetkellä 61 %. Tunnettuus on noussut 40 % vuoteen 2017 verrattuna.

Suomi.fi-tunnettuuskyselyn perusteella Suomi.fi:n tunnettuus kasvanut pk-yritysten keskuudessa neljänneksen. Tällä hetkellä 67 % tuntee Suomi.fin. Sen sijaan käyttäneiden vastaajien osuus (25 %) oli säilynyt suunnilleen samalla tasolla kuin keväällä 2018.

Pk-yritysten keskuudessa valtaosalla vastaajista oli Suomi.fi-palveluista myönteinen käyttökokemus (73 % käyttäneistä). Tyytymättömiä oli kuudesosa käyttäneistä.

Kansalaisten keskuudessa Suomi.fi:n tunnettuus on kasvanut keväästä 2018 viidenneksen. Tällä hetkellä 54 % kyselyyn vastanneista kansalaisista tuntee Suomi.fin. Käyttäneiden osuus vastaajista (19 %) oli säilynyt suunnilleen samalla tasolla kuin keväällä 2018.

Valtaosalla (68 % käyttäneistä) Suomi.fi:tä käyttäneistä kansalaisista oli myönteinen käyttökokemus palvelusta. Tyytymättömiä oli alle kymmenesosa käyttäjistä.

Asiakkaat pääosin tyytyväisiä palveluihin

Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella Väestörekisterikeskuksen asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä Väestörekisterikeskuksen palveluihin. Tulokset ovat laskeneet hieman vuoden takaisesta, mutta muutos on hyvin pieni. Kaikkien Väestörekisterikeskuksen palvelujen kokonaisarvosana oli 8,3 (asteikolla 4-10). Erityisesti tietoturvan koettiin toteutuvan erittäin hyvin kaikissa palveluissa.

Eniten kehitettävää asiakkaiden mukaan oli asiakkaiden osallistamisesta palvelujen kehittämiseen, palautteisiin reagoimisessa ja palvelujen toimintavarmuudessa.

”Väestörekisterikeskus käy parhaillaan läpi suurta muutosta. Olemme viimeisen puolen vuoden aikana uudistaneet toimintatapaamme ja organisoitumistamme siten, että pystymme toimimaan jatkossa entistä asiakaslähtöisemmin ja palvelemaan ja kuuntelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Tämä muutos on vielä osin kesken. Voimme olla tyytyväisiä, että asiakastyytyväisyys on säilynyt suuren muutoksen keskelläkin hyvällä tasolla”, sanoo Asiakkaat-yksikön johtaja Pekka Rehn.

Luotettava, asiantunteva ja merkittävä yhteiskunnallinen toimija

Vuoden 2018 lopulla tehdyn palvelukuvatutkimuksen mukaan Väestörekisterikeskuksen sidosryhmävastaajien spontaanit mielikuvat Väestörekisterikeskuksesta liittyivät selvästi useimmin väestö-/henkilötietojen rekisteröintiin (42 % vastaajista). Seuraavaksi yleisimpinä teemoina nousivat esiin ”luotettavuus” (8 %) ja ”Suomi.fi” (6 %). Valtaosalla sidosryhmäkyselyn vastaajista oli Väestörekisterikeskuksen palveluista positiivinen käsitys.

Kansalaisvastaajien mielikuvat Väestörekisterikeskuksesta liittyivät ylivoimaisesti useimmin henkilötietorekistereihin (53 % vastaajista), tilastoihin (12 %) ja nimipalveluun (8 %). Kansalaiskyselyn vastaajista 79-91 %:lla oli positiivinen käsitys Väestörekisterikeskuksen palveluista. Myönteisin käsitys kansalaisilla oli ”Tarkasta tietosi”, ”Muuttoilmoitus” ja ”Suomi.fi-viestit” -palveluista. Näistä palveluista 88-91 %:lla kansalaisista oli positiivinen arvio.

Sidosryhmät ja kansalaiset mielsivät Väestörekisterikeskuksen ennen kaikkea luotettavaksi, merkittäväksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi ja asiantuntevaksi. Nämä mielikuvat Väestörekisterikeskuksesta ovat vahvistuneet vuoden aikana noin viidenneksen sidosryhmien keskuudessa. 

Väestörekisterikeskuksen toiminnassa on kansalaisten mielestä tapahtunut myönteistä kehitystä vuoteen 2017 verrattuna. Nyt 30 % kansalaisista arvioi Väestörekisterikeskuksen toiminnassa tapahtuneen myönteistä kehitystä, kun vuonna 2017 luku oli 16 %.

Viestintäkanavista hyödyllisimpinä pidettiin Väestörekisterikeskuksen verkkosivuja, tiedotteita ja uutiskirjeitä.

Lisätietoja tutkimuksista

Väestörekisterikeskus, Asiakaskokemuspäällikkö Pirjo Koivunen, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi