Hyppää sisältöön

Palvelutietovarantoa kehitetään ketterästi ja käyttäjää kuunnellen

Julkaisuajankohta 27.8.2020 14.23

Palvelutietovarannon kehittäminen on tasapainottelua erilaisten käyttäjätarpeiden ja muiden vaatimusten välillä. Pyrkimyksenä on saada aikaan luotettava, käytettävä ja ajantasainen datalähde koko Suomelle.

Käyttäjät osallistuvat kehitystarpeiden määrittelyyn


Keräämme säännöllisesti asiakkaiden näkemyksiä kehittämisen tueksi. Tänä vuonna olemme selvittäneet rajapinta-asiakkaiden tarpeita käyttäjäkyselyillä, jotka lähetimme asiakasorganisaatioille sekä IT-toimittajille, jotka tarjoavat PTV-integraatiota. Saamme lisäksi jatkuvasti kehittämistoiveita suoraan asiakkailta.

Asiakastarpeiden analysointi PTV-ydinryhmässä on jatkuvaa tasapainottelua: Mitkä kehitysehdotukset edistävät keskeisiä tavoitteitamme? Onko uuden toiminnallisuuden hyöty riittävä sen vaatimiin resursseihin nähden? Kehitämmekö käyttöliittymää vai satsaammeko rajapintoihin? Saamme kymmeniä kehitysehdotuksia vuosittain ja pystymme toteuttamaan vain pienen osan niistä.

Asiakkaat mukana käytännön kehittämisessä

Osallistamme asiakkaita monipuolisilla menetelmillä, jotta voimme viedä eteenpäin oikeita asioita järkevästi. Asiakkaat ovat mukana käytännön kehitystyössä työstämässä ja kommentoimassa uusia toiminnallisuuksia. Teemme virtuaalisessa PTV-kehittäjäyhteisössä kuukausittain tehtävänantoja ja pyydämme kommentteja kehitysaihioihin ja käyttöliittymien rautalankoihin. Lisäksi Slackissä toimii verkkoyhteisö PTV-foorumi, jossa käyttäjät voivat antaa palautetta ja kommentoida suunnitelmia.

Tärkeimmistä käyttöliittymäuudistuksista teetämme loppukäyttäjätestauksen ja käytettävyysarviot käytettävyysasiantuntijoilla. Tänä vuonna olemme myös esim. haastatelleet niiden organisaatioiden edustajia, jotka vastasivat rajapintoihin liittyviin käyttäjäkyselyihimme. 

Mitä PTV:ssä nyt kehitetään?

Ensinnäkin, haluamme parantaa PTV-datan hyödyntämismahdollisuuksia. Käyttäjäkyselyiden perusteella meidän pitää yksinkertaistaa rajapintojen rakennetta ja parantaa rajapintametodien käytettävyyttä. Tämä työ on suunnitteilla. Toisaalta on tullut ilmi tarve helppokäyttökomponenteille, joiden avulla pienet organisaatiot voisivat hyödyntää omaa dataansa verkkosivuillaan ilman tarvetta tekniselle osaamiselle. Tähän liittyen teemme parhaillaan käyttäjähaastatteluja.

Haluamme myös parantaa PTV-datan laatua ja ajantasaisuutta. Niinpä kehitämme jatkuvasti PTV-käyttöliittymää, jotta tiedon ylläpitäjien on helppo tehdä työtään. Riittävän datan kattavuuden varmistamiseksi teemme syksyllä mm. kokeilutoteutuksen, jossa tuodaan Apteekkariliiton rekisteristä apteekkien palvelupaikkatiedot Palvelutietovarantoon.

Lisäksi haluamme parantaa PTV:n toimintavarmuutta ja luotettavuutta: Yhä useammat organisaatiot hyödyntävät PTV-dataa omissa palveluissaan, joten heidän kannaltaan on kriittistä, että PTV-dataa voi ylläpitää ja käyttää luotettavasti. Viime keväänä toteutettiinkin PTV:n pilvisiirto ja loppuvuonna tulossa on mm. lokitietojen ja käytön seurannan välineiden kehitystä.


Tule mukaan kehittämään PTV:tä!


Teksti: Elina Huhta

Kirjoittaja työskentelee Digi- ja väestötietovirastossa Suomi.fi-verkkotoimituksessa ja toimii sisältöasiantuntijana Palvelutietovarannon ydinryhmässä


Palvelutietovaranto sisältää palvelut kuvattuna asiakkaan näkökulmasta

Palvelutietovarantoon (PTV) kunnat, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat ja nämä tiedot ovat hyödynnettävissä avoimien rajapintojen kautta. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) moniosaajatiimi kehittää PTV:tä käyttäjälähtöisesti, ketterin menetelmin.

Tiedote - Organisaatioasiakkaat palvelutietovaranto