Hyppää sisältöön

Korkeakoulujen seuraava digiloikka: tiedot vaihto-opinnoista liikkuvat jatkossa sähköisesti yli maarajojen

Julkaisuajankohta 13.3.2023 9.31
Tiedote

Metropolia otti vuoden 2023 alussa ensimmäisten suomalaisten korkeakoulujen joukossa käyttöön sähköisen palvelun, jonka myötä vaihdossa tehtyjen opintosuoritusten hyväksiluku osaksi kotimaista tutkintoa voidaan tehdä ketterästi ja luotettavasti. Uudistus näyttää mallia julkisten palveluiden digitalisoinnissa yli maarajojen. 

Muualla suoritettujen opintosuoritusten hyväksilukuprosessi on ollut opiskelijoille ja korkeakouluille työläs ja se on nojannut vahvasti paperisiin dokumentteihin sekä opiskelijoiden omaan aktiivisuuteen. Tämän vuoksi prosessissa on helposti tapahtunut virheitä ja tietojen täydennys- ja lisäselvityspyynnöt ovat olleet turhauttavia niin opiskelijoille kuin korkeakouluille. Nyt käyttöön otettu palvelu helpottaa hyväksilukuprosessia erityisesti siinä vaiheessa, kun opiskelija palaa vaihdosta Suomeen tai ulkomaiseen kotikorkeakouluunsa. 

– Opiskelija on joutunut lisäämään hyväksilukuhakemukseensa ison liudan liitetiedostoja, joiden avulla käsittelijä on varmistanut suorituksen tehdyksi. Käsittely ja varmentaminen ovat olleet työlästä käsityötä, ja valtaosa hakemuksista on voinut palautua opiskelijoille puutteellisten tai virheellisten tietojen vuoksi. Uudistus on merkittävä helpotus niin opettajien ja opinto-ohjaajien kuin opiskelijoidenkin arkeen, kertoo Metropolian puolelta projektipäällikkönä toiminut Tapio Ekholm. 

Uusi palvelu perustuu EMREX-ratkaisuun, joka on laajasti käytössä Euroopassa, esimerkiksi Norjassa. EMREX-ratkaisu sisältyy opintotietojärjestelmä Pepin uusimpaan versioon. Se mahdollistaa opintotietojen jakamisen sähköisessä, koneluettavassa muodossa yli maarajojen. Näin muualla suoritetut opinnot voidaan tehokkaasti ja luotettavasti hyväksyä osaksi suoritettavaa tutkintoa ilman manuaalisia työvaiheita. 

Suoraan korkeakoulujärjestelmästä toiseen sähköisesti liikkuva tieto on myös aiempaa luotettavampaa, eikä se pääse tuhoutumaan tai muuttumaan matkalla. Muutos ei vaadi erityisiä toimenpiteitä opiskelijoilta. Käsittelijöiden käyttökoulutuksen jälkeen uusi toimintatapa voidaan ottaa käyttöön. Palvelun voivat ottaa käyttöön kaikki opintotietojärjestelmä Peppiä käyttävät suomalaiset korkeakoulut.

Kuva: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kuva: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Osa laajempaa pohjoismaista yhteistyötä

Metropoliassa toteutettu uudistus helpottaa ja automatisoi tiedonsiirtoa korkeakoulujen välillä. Se toimii sekä eri maiden korkeakoulujen välillä että saman maan eri korkeakoulujen välillä. Ratkaisulle voi löytyä paljon erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia myös koulutussektorin ulkopuolelta. Opetushallitus koordinoi opintosuoritustietoihin keskittynyttä Opiskelu toisessa Pohjoismaassa ja Baltiassa -projektia ja pyrkii lisäämään tietoisuutta hyvistä käytännöistä, joiden laaja käyttö edistää alueen digitalisaatiota. 

– Alueellista yhteistyötä tehdään projektissa Pohjoismaiden ministerineuvoston johdolla. Sen tavoite on, että paikallisesti tehtävät uudistukset ja ratkaisut toimivat yhteen pohjoismaisten ja eurooppalaisten ratkaisujen ja linjausten kanssa. Silloin ne kannattaa skaalata myös laajempaan käyttöön, aivan kuten Metropoliankin ratkaisu, kertoo projektipäällikkö Riikka Rissanen Opetushallituksesta. 

Opiskelu toisessa Pohjoismaassa ja Baltiassa -projekti on Cross-Border Digital Services -ohjelman projekti, joka tekee tiivistä yhteistyötä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Ministerineuvoston keskeinen strateginen aloite, Cross Border Digital Services (CBDS) -ohjelma, edistää rajat ylittävien digitaalisten palvelujen yhteentoimivuutta useiden hankkeiden muodossa.

Lisätietoja

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Tapio Ekholm, p. 040 544 2217, etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi
  • Opetushallitus, projektipäällikkö Riikka Rissanen, p. 0295 331 059, etunimi.sukunimi[at]oph.fi
  • Digi- ja väestötietovirasto, projektipäällikkö Anne Kari,
    p. 0295 535 583, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi

Lue lisää: