Hyppää sisältöön

Konekäännösten mahdollisuuksia rajat ylittävän arjen helpottamisessa selvitetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken

Julkaisuajankohta 23.5.2022 13.09
Tiedote

Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden hankkeessa ”Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla” keskitytään vuonna 2022 erityisesti konekäännösten tarjoamien mahdollisuuksien kartoittamiseen, tiedonvaihtomallin luonnosteluun ja kustannushyötyanalyysin tekoon. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa ihmisten ja yritysten rajat ylittävää arkea ja liikkumista edistämällä viranomaisten välistä tiedon vaihtoa Pohjoismaissa. Hanke julkaisi vuoden 2021 lopussa rajat ylittävän arjen nykytilaselvityksen. Vuonna 2022 hankkeessa arvioidaan selvityksessä esiin nostettujen kehitysehdotusten toteutusmahdollisuuksia.

Yksi nykytilakartoituksen esiin nostamista haasteista liittyy siihen, että esimerkiksi lainsäädäntötietoa ja opintosuoritusten kuvailutietoja ei ole riittävästi saatavilla muilla kuin kyseisen maan virallisilla kielillä. Tämä vaikeuttaa rajat ylittävää arkea monin tavoin. Vuonna 2022 kartoitetaankin konekäännösten tarjoamia mahdollisuuksia ja selvitetään, mistä konekäännöstyökaluista voisi olla hyötyä opintosuoritustietojen kuvailutietojen ja säädöstietojen kääntämisessä. Konekäännösten käyttö mahdollistaisi tietojen kääntämisen useammalle kielelle kustannustehokkaasti.

Vuoden 2022 aikana selvitetään myös mahdollisuuksia laajentaa EMREX-tiedonsiirtoratkaisua  käyttöön laajemmin Pohjoismaissa ja Baltian maissa ja sitä, millaisia hyötyjä voidaan saada sähköisen lääkemääräyksen (ns. e-resepti) laajentamisesta kaikkien Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiseen käyttöön. Myös lainsäädännön puolella tehdään esiselvitystä Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen säädöstietohaun toteuttamiseksi.

Hankkeen aikana valmistellaan myös yhteistä tiedonvaihtomallia. Se luo ratkaisumallikehikon, jota voi hyödyntää erilaisissa tilanteissa, joissa halutaan kehittää maiden välistä tiedonvaihtoa. Malli tarjoaa ratkaisuja siihen, miten erilaisia yhteentoimivuushaasteita voitaisiin ratkoa ja tarvittaessa jo ennaltaehkäistä – olivat ne sitten teknisiä, juridisia, semanttisia tai organisatorisia. Mallin on määrä valmistua vuonna 2023.

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, johtava asiantuntija Torbjörn Sandell, p. 0295 535 299, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi

Opintosuoritustietojen liikkuvuudesta:

  • Opetushallitus, projektipäällikkö Riikka Rissanen, p. 0295 331 059, etunimi.sukunimi[at]oph.fi

Terveystietojen liikkuvuudesta:

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kehittämispäällikkö Minna Sinkkonen, p. 0295 247 032, etunimi.sukunimi[at]thl.fi

Lainsäädäntötietojen liikkuvuudesta:

  • Oikeusministeriö, projektikoordinaattori Tiina Husso, p. 0295 150 287, etunimi.sukunimi[at]gov.fi

​​​​​​​​​


Mistä hankkeessa on kyse?

Suomi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021. Vuoden 2021 alussa käynnistyi puheenjohtajuuteen liittyvä ”Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla” -hanke, joka jatkuu vuoteen 2023 saakka. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa ihmisten ja yritysten rajat ylittävää arkea ja liikkumista edistämällä viranomaisten välistä tiedon vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Hankkeessa luodaan toimintamalli ja hyviä käytänteitä rajat ylittävän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tehostamiseksi. Hanke ajoittuu vuosille 2021–2023.

Digi- ja väestötietovirastolla on keskeinen rooli hankkeen toteutuksessa. Virasto vetää puheenjohtajuuskauden hankkeen toteutusta ja koordinoi hankkeen työryhmien työskentelyä. Hankkeen aluksi laaditaan selvitys ihmisten rajat ylittävän arjen nykytilasta. Hankkeen päätuotos on yhteinen toimintamalli rajat ylittävän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tehostamiseksi.

Valtiovarainministeriö omistaa hankkeen ja ohjaa sen toteutusta. Mukana toteutuksessa ovat myös STM:n, OKM:n ja OM:n hallinnonalat.

 

Hankkeet