Hyppää sisältöön

Katso-palvelun käyttö päättyy – Näin kunta siirtyy Suomi.fi-valtuuksiin

Julkaisuajankohta 18.8.2020 14.32

Katso-palvelu poistuu käytöstä. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Nyt kannattaa hoitaa Suomi.fi-valtuudet kuntoon, jotta asiointi Kelan, Verohallinnon, Tulorekisterin ja muiden viranomaisten kanssa sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.

Vuodenvaihteen jälkeen Katso-palvelu ei ole enää käytössä, eikä Katso-tunnisteella ole enää mahdollista tunnistautua.

Myöskään Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet eivät ole enää voimassa vuodenvaihteen jälkeen. Katsossa nyt olevat valtuudet eivät siirry, vaan ne tulee luoda uudestaan Suomi.fi-valtuuksiin.

Miten kunta saa käyttöönsä Suomi.fi-valtuudet?

Kuntien tulee laittaa valtuushakemus vireille Suomi.fi-valtuuksien Virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin sellaisille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.  

Palvelussa virkailija rekisteröi hakijan puolesta hakemuksessa esitetyt valtuudet valtuusrekisteriin.

Miten kunta tekee valtuushakemuksen?

Kunta hakee työntekijöilleen ensisijaisesti valtuutusoikeuksia asioimaan kunnan puolesta. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa asiointivaltuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa kunnan työntekijöille, jotka hoitavat kunnan asioita eri sähköisissä asiointipalveluissa. Jatkossa kunta voi hallinnoida valtuuksiaan itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa.

Valtuushakemuksessa kunta yksilöi valtuuttajan ja valtuutetun tiedot sekä annettavan valtuuden laajuuden. Kunta allekirjoittaa valtakirjan kuntalain ja sitä täsmentävän työjärjestyksen, hallintosäännön tai muun sellaisen toimivallan osoittavan asiakirjan mukaisesti. 

Valtuushakemus on helpointa jättää käsiteltäväksi sähköisesti osoitteessa suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus

Sähköinen valtuushakemus on Suomi.fi -verkkosivustolla oleva palvelu, joka koostuu kolmesta osasta:

 • Valtuushakemuksen valmistelu, jonka avulla valtuuttaja ohjataan hankkimaan vaadittavat liiteasiakirjat sekä opastetaan valtuushakemuksen jättämisessä.
 • Valtuushakemuksen täyttäminen, jossa valtuuttaja yksilöi mitä valtuuksia annetaan ja kenelle.
 • Valtuushakemuksen lähettäminen. Ennen lähettämistä hakemuksen valmistelijan täytyy hankkia hakemukseen tarvittavat allekirjoitukset sekä liitteet. Hakemuksen voi jättää sähköisesti vain tunnistautumalla vahvasti Suomi.fi-tunnistuksella.

Sähköinen valtuushakemus 

Miten kunta voi valmistautua valtuushakemuksen tekemiseen?

 • Tutustukaa Valtuudet-palveluun ohjeisiin Suomi.fi-palvelussa
 • Nimetkää riittävä määrä, vähintään kaksi henkilöä, joille haetaan valtuutusoikeuden rekisteröintiä.
 • Päättäkää mitä valtuusasioita kukin valtuutusoikeudellinen saa hoitaa. Valtuutusoikeuden voi antaa vain rajoittuen tiettyihin valtuusasioihin. Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa kunnan asiointivaltuuksia toisille kunnan työntekijöille tai yrityksille tai yhteisöille.
 • Eri valtuusasioihin voi tutustua Suomi.fi-verkkosivustolla: suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat.
 • Jos kunta haluaa rajata valtuutusoikeuden koskemaan vain määrättyjä valtuustarkenteita, voi valtuusasian lisäksi kohdistaa valtuustarkenteen avulla koskemaan vain esim. tiettyä aliorganisaatiota.
 • Selvittäkää, ketkä kunnassa ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan valtuushakemuksen kunnan puolesta. Toimivaltaisuutta ei kuitenkaan tarvitse todistaa erillisellä liitteellä.

Valtuushakemus on allekirjoitettava.

 • Jos valtuushakemukseen liitettävä valtakirja allekirjoitetaan käsin, kaikilta allekirjoittajilta tarvitaan liitteeksi myös kopio henkilöllisyystodistuksesta, eli poliisin myöntämästä passista tai henkilökortista. Huomatkaa, että ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus.
 • Jos valtuushakemukseen liitettävä valtakirja on allekirjoitettu sähköisesti Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla tai sotekortilla, ei kopioita henkilöllisyystodistuksista tarvitse liittää mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Olemme kunta ja käytämme Veron ja Kelan sähköisiä asiointipalveluita. Pitääkö meidän täyttää Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottolomake tai hakea lupaa toimia virkailijavaltuuttajana?

Ei tarvitse. Virkailijavaltuuttamispalvelu on käytettävissä kaikille sitä tarvitseville tahoille ilman erillisiä ilmoituksia tai rekisteröintejä.

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin sellaisille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.  

Pitääkö virkailijavaltuuttamispalvelua käyttääkseen hakea Suomi.fi-tunnukset?

Ei tarvitse, koska ei ole olemassa Katso-tunnisteita vastaavia Suomi.fi-tunnuksia.

Kaikkiin Suomi.fi-palveluihin kirjaudutaan henkilökohtaisilla vahvoilla tunnistusvälineillä. Näitä ovat pankkitunnisteet, mobiilivarmenne, poliisin myöntämä henkilökortti tai Digi – ja väestötietoviraston myöntämä toimikortti esimerkiksi organisaatio- tai sotekortti. Sama koskee virkailijavaltuuttamispalvelua.

Mikä on valtuutusoikeuden ja asiointivaltuuden ero?

Kunta voi hakea virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työntekijöilleen ensisijaisesti valtuutusoikeuksia. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa asiointivaltuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa kunnan puolesta.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, kunta voi hallinnoida valtuuksiaan jatkossa siis itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa, ilman tukeutumista virkailijavaltuuttamispalveluun.

Mitä asiakirjoja valtuutushakemukseen tulee liittää?

Valtuushakemus allekirjoitettuna. Allekirjoittajana tulee olla henkilö tai henkilöt, joilla on kunnan edustamisoikeus.

Käsin allekirjoitettuun hakemukseen tulee liittää kopio allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista tai viranomaisen oikeaksi todistama ja laillistettu kopio ulkomaisesta voimassa olevasta passista.  

Tarvitseeko kunnan toimittaa toimivaltaa osoittavia asiakirjoja valtuushakemuksen yhteydessä?

Ei tarvitse. Selvittäkää, ketkä kunnassa ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan valtuushakemuksen kunnan puolesta. Toimivaltaisuutta ei kuitenkaan tarvitse todistaa erillisellä liitteellä.

Mistä selvitän Katso-rooleja vastaavan valtuusasian?

Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevissa yhteisöissä valtuushakemuksen tekemiseen liittyy usein Katso-roolien korvaaminen Suomi.fi-valtuuksien valtuusasioilla. Linkit keskeisten asiointipalveluiden ohjeisiin löydät osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi/

Tähän exceliin on kerätty yleisimmät kuntien käyttämät Katso-roolit ja niiden vastaavuudet Valtuudet-palvelun valtuusasioihin.

Mistä saan ohjeistusta asiointipalveluihin, jotka käyttävät Suomi.fi-valtuuksia?

Kukin asiointipalvelu ohjeistaa asiakkaitaan ja loppukäyttäjiään siirtymisestä Suomi.fi-palveluun sekä palvelukohtaisista muutoksista ja aikatauluista. Linkki kunkin viranomaisen ohjeisiin löytyy Katso-palvelun etusivulta kohdasta ”Katson käyttö päättyy”.


Lisätietoa

Eri asiointipalveluiden ohjeet Katso-palvelun korvaamiseen

Katson korvaaminen Kelan palveluissa 

Julkisyhteisö, yhtymä, yhteisetuus, säätiö, eräät yhdistykset, yritykset, tiekunnat ja kuolinpesät: näin valtuutat Verohallinnon palveluissa

Suomi.fi-valtuudet Tulorekisterissä 


Katso ohjevideo

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle suomi.fi-palvelut organisaatioille suomi.fi-valtuudet