Hyppää sisältöön

Uusi henkilökortti: Henkilökortin aktivointitunnuslukukirje ja siruteknologia uudistuvat

Julkaisuajankohta 27.2.2023 11.17
Tiedote

Poliisin myöntämä henkilökortti uudistuu. Samassa yhteydessä Digi- ja väestötietovirasto uudistaa henkilökortin sirulla olevan kansalaisvarmenteen teknologian ja mahdollistaa näin kansalaisvarmenteen sujuvan ja tietoturvallisen käytön myös jatkossa. Myös henkilökortin aktivointitunnuslukukirje uudistuu. Edellä mainitut muutokset tulevat voimaan 13.3.2023 alkaen myönnettyihin henkilökortteihin.

Uudessa aktivointitunnuslukukirjeessä kansalaisvarmenteen aktivointiin tarvittava aktivointitunnusluku ei enää ole muoviliuskassa. Jatkossa tunnusluku on kaksiarkkisen kirjeen toisen arkin etusivun oikeassa alalaidassa.

Uudessa kirjeessä aktivointiohjeet on annettu suomen ja ruotsin kielten lisäksi myös pohjoissaameksi. Englanninkieliset aktivointiohjeet löytyvät DVV:n verkkosivuilta dvv.fi/en/activation-of-the-citizen-certificate.

Lisätietoa henkilökorttia koskevasta uudistuksesta löytyy poliisin verkkosivuilta.

Tietoa kansalaisvarmenteesta

  • Kansalaisvarmenne on henkilökortin sirulla oleva varmenne.
  • Sen avulla voi esimerkiksi tunnistautua viranomaisten sähköisiin asiointipalveluihin tai tehdä sähköisen allekirjoituksen. 
  • Lisätietoa kansalaisvarmenteesta: dvv.fi/kansalaisvarmenne-ja-sahkoinen-henkilollisyys.

Uudistuneella henkilökortilla olevan kansalaisvarmenteen käyttö edellyttää uuden kortinlukijaohjelmiston lataamista

13.3.2023 alkaen myönnetyissä henkilökorteissa olevan kansalaisvarmenteen aktivointi ja käyttäminen edellyttävät DigiSign Client -kortinlukijaohjelmiston version 4.2.4 tai sitä uudemman käyttöä. Kortinlukijaohjelmisto on ladattavissa veloituksetta osoitteessa dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto. Ohjelmiston versio 4.2.4 tulee saataville 13.3.2023 mennessä.

Aktivointitunnuslukukirjeen tilaaminen Suomi.fi-viesteihin tulee mahdolliseksi myöhemmin

Myöhemmin aktivointitunnuslukukirjeen voi tilata sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Suosittelemmekin ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön jo valmiiksi. Paperinen toimitustapa säilyy jatkossakin vaihtoehtona sähköisen toimitustavan rinnalla. Tiedotamme aiheesta lisää myöhemmin.

Lisätietoa Suomi.fi-viesteistä löydät täältä: suomi.fi/viestit


Persovdnakoartta aktiverendovddaldatlohkoreive ja komponeantateknologiija ođasmuvvet

Persovdnakoarta, maid oažžu ohcama vuođul bolesis, ođasmuvvá. Seammá oktavuođas Digi- ja álbmotdiehtovirgedoaimmahat ođasmahttá persovdnakoartta komponeantta digitála riikkavulošdovddaldaga teknologiija ja dahká ná vejolažžan, ahte digitála riikkavulošdovddaldaga geavaheapmi lea njuovžil ja diehtodorvvolaš maiddái dás duohko. Maiddái persovdnakoartta aktiverendovddaldatlohkoreive ođasmuvvá. Ovdalis namuhuvvon nuppástusat bohtet fápmui persovdnakoarttaide, mat leat juolluduvvon 13.3.2023 rájes.

Ođđa aktiverendovddaldatlohkoreivves digitála riikkavulošdovddaldaga aktiveremii dárbbašuvvon aktiverendovddaldatlohku ii šat leat plastihkkaárkkas. Dás duohko dovddaldatlohku lea guovtteárkkat reivve nuppi árkka ovdasiiddu olgeš vuolleravddas.

Ođđa reivves aktiverenrávvagat leat addojuvvon suoma- ja ruoŧagielaid lassin maiddái davvisámegillii. Eaŋgalasgielat aktiverenrávvagat gávdnojit DVV neahttasiidduin dvv.fi/en/activation-of-the-citizen-certificate.

Lassidieđut persovdnakoartta ođastusas gávdnojit bolesa neahttasiidduin.

Dieđut digitála riikkavulošdovddaldagas

  • Digitála riikkavulošdovddaldat lea dovddaldat, mii lea persovdnakoartta komponeanttas.
  • Dainna sáhttá ovdamearkka dihtii duođaštit identitehtas elektrovnnalaš áššiiddikšunbálvalusain dahje dahkat elektrovnnalaš vuolláičállosa. * Lassidieđut digitála riikkavulošdovddaldagas: dvv.fi/kansalaisvarmenne-ja-sahkoinen-henkilollisyys

Vai sáhttá geavahit ođasmuvvan persovdnakoartta digitála riikkavulošdovddaldaga, ferte luđet ođđa koartalohkanprográmma

13.3.2023 rájes juolluduvvon persovdnakoarttaid digitála riikkavulošdovddaldaga aktiveren ja geavaheapmi eaktudit DigiSign Client -koartalohkanprográmma veršuvnna 4.2.4 dahje ođđasut veršuvnna. Koartalohkanprográmma sáhttá luđet nuvttá čujuhusas dvv.fi/kortinlukijaohjelmisto. Prográmma veršuvdna 4.2.4 lea oažžun láhkai 13.3.2023 rádjái.

Aktiverendovddaldatlohkoreivve sáhttá diŋgot Suomi.fi-bálvalusas maŋŋelabbos

Maŋŋelabbos aktiverendovddaldatlohkoreivve sáhttá diŋgot elektrovnnalaččat Suomi.fi-bálvalussii. Mii ávžžuhatge váldit Suomi.fi-bálvalusa atnui juo dál. Boahttevuođas doaimmaheapmi báberveršuvdnan seailu ain elektrovnnalaš doaimmahanvuogi lassin. Mii dieđihit áššis eambbo maŋŋelabbos.

Lassidieđut Suomi.fi-bálvalusas gávdnojit dáppe: suomi.fi/viestit