Hyppää sisältöön

Digiturvabarometri: Yritysten tietoturva huolettaa, huijausyritykset yleistyvät ja väsyminen etätyöhön heijastuu mahdollisina digiturvariskeinä

Julkaisuajankohta 16.2.2021 6.00 | Julkaistu suomeksi 16.2.2021 klo 9.35
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto selvittää digitaaliseen turvallisuuteen liittyvää osaamista, koulutustarpeita, huolia, toteutuneita uhkia sekä koronapandemian vaikutuksia kyselyllä, joka on suunnattu julkisen hallinnon henkilöstölle. Digiturvabarometrin kysely käynnistettiin syyskuussa 2020, ja lokakuussa julkaistiin ensimmäinen raportti. Se perustui 1892 vastaukseen (1723 vastausta Digiturvabarometrin jukisesta kyselystä ja 169 vastausta Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden VAHTI-johtoryhmän jäseniltä). Toinen raportti julkaistaan helmikuussa 2021, ja se perustuu 453 uuteen vastaukseen, jotka kyselyyn on saatu 12.2.2021 mennessä. Tässä tiedotteessa julkaisemme ennakkotietoa tulevasta raportista.

Viranomaisten tietoturvaan luotetaan vahvemmin kuin yritysten

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että Suomessa vallitsee edelleen korkea luottamus oman työnantajan ja viranomaisten kykyyn käsitellä turvallisesti henkilötietoja ja muita tietoja. Lähes 80 % vastaajista luottaa siihen, että oman työnantajan (78,9 %) tai viranomaisen (77,1 %) haltuun annetut tiedot ovat turvassa.

Sen sijaan luottamus yritysten kykyyn käsitellä tietoja turvallisesti on selvästi heikommalla tasolla. Alle neljännes vastaajista (24,1 %) luottaa omien tietojensa olevansa turvassa yrityksen hallussa. Luottamuspulaa voivat ainakin osittain selittää kansainvälisten yritysten palveluihin kohdistuneet hyökkäykset, joissa esimerkiksi suuria määriä käyttäjien salasanoja on vuodettu verkkoon.

Identiteettivarkauden mahdollisuus huolettaa

Luottamus kaikkien toimijoiden tietoturvaan – niin työnantajan, viranomaisten kuin yritystenkin – on laskenut hieman, noin kolme prosenttiyksikköä lokakuun 2020 Digiturvabarometriin verrattuna. Yksi mahdollinen syy tähän on loppuvuodesta 2020 paljon huomiota saaneet onnistuneet kyberhyökkäykset, esimerkiksi Psykoterapiakeskus Vastaamon tapaus.

Myös huoli identiteettivarkauden mahdollisuudesta on kasvanut. Vastaajista 33,7 % on siitä huolissaan tai erittäin huolissaan, kun vastaava luku lokakuussa oli 29,3 %.

Huijauspuheluita tulee runsaasti myös työpuhelimiin

Digiturvabarometrin vastauksissa näkyi selvästi erilaisten huijausten yleistyminen. Huolestuttavan paljon ovat lisääntyneet etenkin huijauspuhelut. Työtehtävissä huijauspuheluja ilmoitti saaneensa 64,1 % vastaajista. Nousua on jopa 13 prosenttiyksikköä lokakuun barometrin tuloksiin verrattuna.

Huijaussähköpostia ilmoittaa saaneensa vapaa-ajalla 78,5 % vastaajista ja työpaikalla 79 %. Työssä huijausviestejä saaneissa on lokakuuhun verrattuna 3,6 prosenttiyksikön nousu.

Väsyminen etätyöhön heijastuu riskeinä digitaaliseen turvallisuuteen

Pitkään jatkunut koronapandemia ja sen vaikutus työssä suoriutumiseen jakaa mielipiteitä. Vastaajista 35 % arvioi suoriutuneensa työtehtävistään paremmin korona-aikana kuin ennen sitä. Vastaavasti 12,9 % kertoo oman suoriutumisensa heikentyneen.

Eräs barometrin tuloksissa havaittava huolestuttava kehityssuunta koskee työn kuormittavuutta ja henkistä jaksamista. Lähes puolet vastaajista (44,9%) kokee, että työn kuormittavuuden osalta edessä oleva kevät tulee olemaan raskaampi kuin viime vuosi. Tällä voi olla oleellisesti merkitystä digitaaliseen turvallisuuteen, koska kiire, stressi, turhautuminen ja muut häiriötekijät edesauttavat inhimillisten virheiden tekemistä, joka taas voi johtaa erilaisiin henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin.

Digi- ja väestötietovirasto ottaa Digiturvabarometrin havainnot huomioon vastuullaan olevan Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ja työryhmien toiminnassa sekä julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman hankkeen (JUDO) eri projekteissa.

Lisätiedot

Julkaisemme yksityiskohtaisemman Digiturvabarometri-raportin helmikuun aikana osoitteessa dvv.fi/vahti

Digiturvabarometrin kysely on avoinna verkossa 31.12.2021 asti, ja toivomme siihen jatkossakin vastauksia. Barometrista julkaistaan raportteja säännöllisesti.

Lue myös: edellinen Digiturvabarometri-raportti, 22.10.2020

Yhteystiedot 

Kimmo Rousku, johtava erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 120

Päivitys 22.6.2021: Lokakuussa 2020 julkaistun raportin pohjana oli yhteensä 1892 vastausta (ei 1891, kuten tiedotteessa alun perin luki).

JUDO-hanke VAHTI digiturva