Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietovirasto panostaa asiakaspalveluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen

Julkaisuajankohta 28.6.2022 12.39
Tiedote

Yhteiskunnalliset muutokset kasvattavat jatkuvasti Digi- ja väestötietoviraston palvelujen kysyntää. Lisäksi työn alla on viraston omien palveluiden ja asianhallinnan digitalisoiminen. Näistä syistä viraston asiakaspalvelu on tarvinnut vahvistusta. Palvelutarpeen kasvuun vastataan kehittämällä myös kansalaisille digitaalisia palveluja, joita yhä useampi jo mielellään käyttää.

Syksyllä 2021 virastossa aloitti asiakaspalvelutehtävissä 40 uutta henkilöä lisätalousarviossa myönnetyn määrärahan turvin. Näin saatiin lyhennettyä merkittävästi viraston käsittelyaikoja etenkin edunvalvonta-asioihin liittyen. 28.6.2022 virastolle myönnetyn uuden lisämäärärahan avulla useita näistä palvelussuhteista jatketaan. 

Väestön ikääntyminen kasvattaa edunvalvonnan tarvetta

Digi- ja väestötietoviraston palvelujen kysyntää kasvattaa erityisesti väestön ikääntyminen, joka lisää muun muassa edunvalvonnan tarvetta. Digi- ja väestötietovirasto kannustaa kaikkia kansalaisia ennakoimaan edunvalvonnan tarvetta ja tekemään edunvalvontavaltuutuksen hyvissä ajoin. Omaisten näkökulmasta tämä nopeuttaa ja helpottaa asioiden hoitoa ja auttaa henkilöitä itse vaikuttamaan omien asioidensa hoitoon, kun ei itse siihen pysty.

– Tavoitteemme on, että asiakkaamme voisivat halutessaan hoitaa kaikki edunvalvontaan liittyvät asiat sähköisesti, myös esimerkiksi edunvalvontavaltakirjan rekisteröimisen, mutta lainsäädäntö ei vielä sitä mahdollista, sanoo Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Aino Jalonen.

Palvelut digitalisoituvat vaiheittain

Kansalaisten arjen sujuvoittaminen on Digi- ja väestötietoviraston tärkein tehtävä. Lähivuosien aikana Digi- ja väestötietoviraston palveluja kehitetään vaiheittain siten, että valtaosan asioista voisi hoitaa sähköisesti ilman puhelinsoittoa tai käyntiä paikan päällä. 

Vielä tämän vuoden aikana Digi- ja väestötietovirasto digitalisoi holhoustoimen kauppalupiin liittyvän palvelun. Edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen eli Digi- ja väestötietoviraston luvan alaikäisen tai edunvalvonnassa olevan omaisuuden myyntiä varten eli uudistus helpottaa monen arkea. Uudistuksen jälkeen asiakas voi tehdä kauppalupiin liittyvän hakemuksen sähköisesti ja asia käsitellään myös Digi- ja väestötietovirastossa sähköisesti. 

– Kehitysmahdollisuuksia on jo paljon, mutta myös säädösmuutoksia tarvitaan. Olemme aloitteellisia ja teemme tiivistä yhteistyötä ministeriöiden kanssa, jotta lainsäädäntöä kehitettäisiin siten, että se mahdollistaisi digitaalisen yhteiskunnan sujuvan toiminnan nyt ja tulevaisuudessa, Aino Jalonen jatkaa.

Yhä useampi valitsee digitaalisen palvelun helppouden ja nopeuden vuoksi

Palvelujen digitalisoimisesta on saatu hyviä kokemuksia. Esimerkiksi nimenmuutosta voi hakea Digi- ja väestötietoviraston sähköisen nimenmuutospalvelun kautta. Asia hoituu nopeasti, eikä päätöstä tai asian käsittelyä tarvitse odottaa pitkään. Etunimenmuutoksista 71 prosenttia tehdään jo sähköisesti.

Sähköisenä itsepalveluna Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa myös todistuksia väestötietojärjestelmästä. Useimmin tilattu todistus on elossaolotodistus, jota voidaan tarvita esimerkiksi perunkirjoituksen toimittamista varten. Väestötietojärjestelmän todistuksista jo noin puolet hankitaan sähköisen itsepalvelukanavan kautta, joka on asiakkaalle nopeampi ja edullisempi kuin asiakaspalvelun kautta tehty tilaus.

– Kehitämme arjen palveluja asiakaslähtöisesti ja yhä useampi haluaa hoitaa asiansa joustavasti digikanavien kautta. Panostamme vahvasti palvelujen sähköistämiseen, mutta myös muut asiakaspalvelukanavat säilyvät niitä tarvitseville, Aino Jalonen kertoo.

Lisätiedot:
ylijohtaja Aino Jalonen
[email protected]
puh. +358 295 535 335