Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietovirasto aloittaa 1.1.2020: Yhteiskunnan digitalisaation uusi suunnannäyttäjä helpottaa kansalaisten arkea

Julkaisuajankohta 1.1.2020 9.00 | Muokattu 1.1.2020 klo 17.16
Tiedote
Valo-hahmo

Tänään 1.1.2020 Suomessa aloittaa toimintansa uusi virasto, Digi- ja väestötietovirasto. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät.

Digi- ja väestötietovirasto helpottaa kansalaisten arkea digitalisaation keinoin. ”Edistämme yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaamme tietojen saatavuutta ja tarjoamme palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin”, kuvailee pääjohtaja Janne Viskari uuden viraston tehtävää.

”Toimintamme ohjenuorana on digitalisaation edistäminen yhteiskunnassa. Tuemme kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa ja teemme Suomesta entistä sujuvammin toimivaa yhteiskuntaa. Tämä vaatii teknologian ennakkoluulotonta hyödyntämistä, mutta myös uudenlaista toimintakulttuuria ja entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, sanoo Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari.

”Me Digi- ja väestötietovirastossa haluamme olla suunnannäyttäjä, joka toimii rohkeasti uudistaen, tukien ja arvostaen. Asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme olemme luotettava, näkemyksellinen ja haluttu kumppani. Teemme aktiivista verkostoyhteistyötä ja haluamme työllämme vahvistaa luottamusta yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta”, jatkaa Viskari.

Valo oppaana Digi- ja väestötietoviraston palveluihin!

Asiointi uuden Digi- ja väestötietoviraston kanssa sujuu helposti. Virasto palvelee kansalaisia usealla paikkakunnalla.
”Yhdistymisen myötä viraston kaikki palvelupaikkamme säilyvät ennallaan. Kansalaiset voivat hoitaa asiansa missä tahansa Digi- ja väestötietoviraston palvelupisteessä eli entisissä maistraattien palvelupisteissä eri puolilla maata”, kertoo Viskari.
Digi- ja väestötietovirasto haluaa muuttaa viranomaisasioiden hoidosta vallitsevia mielikuvia.

”Viranomaisasiat nähdään usein mutkikkaina. Me haluamme tehdä kansalaisten elämästä ja asioinnista helpompaa. Paketoimme omia palvelujamme elämäntilannelähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja autamme julkista hallintoa toimimaan samoin. Yhdistämällä eri viranomaisilla jo olevaa tietoa kansalaisen ei esimerkiksi tarvitse täyttää hakemuksiin yhteystietojaan joka kerta yhä uudelleen, vaan tiedot päivittyvät hakemukseen automaattisesti taustajärjestelmistä, kuten väestötietojärjestelmästä”, havainnollistaa Viskari.

Digi- ja väestötietoviraston toiminnasta kertova Valo-hahmo esiintyy aktiivisesti kaikessa viraston viestinnässä. Se esimerkiksi auttaa ja neuvoo erilaisissa tilanteissa ja kertoo viraston palveluista. 

Mitä Digi- ja väestötietovirasto tekee?

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.

Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet).

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, pääjohtaja Janne Viskari, p. 0295 536 000 (vaihde), janne.viskari[at]dvv.fi

Digi- ja väestötietovirasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät 1.1.2020. Virasto toimii 36 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja siinä työskentelee yli 900 henkilöä.

Digi- ja väestötietoviraston logot ja johtajien kuvat saat käyttöösi mediapankistamme: https://dvv.fi/medialle