Hyppää sisältöön

AuroraAI-tekoälyverkon perustukset on rakennettu - työ jatkuu vuonna 2023

Julkaisuajankohta 13.12.2022 16.55
Tiedote

AuroraAI-hanke on päättymässä vuodenvaihteeseen. Hankkeeseen kuuluvan AuroraAI-verkon ydinkomponentit ovat valmistuneet aikataulussa, ja julkaisimme niiden avoimen lähdekoodin 30.11.2022. Jatkamme AuroraAI-verkon kehitys- ja ylläpitotyötä myös vuonna 2023.

kuvituskuva


AuroraAI-ohjelman 2020-2022 tavoitteena on ollut luoda entistä paremmat edellytykset sujuvalle arjelle ja sille, että löytäisimme tarvitsemamme palvelut nykyistä helpommin. Tätä tavoitetta tukemaan olemme rakentaneet AuroraAI-verkon ydinkomponentit, jotka antavat mahdollisuuden liittää yhteiskunnan eri palveluita yhteen yhtenäisellä tavalla. 

Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Timo Salovaara toteaa:
- AuroraAI-verkko tarjoaa teknisen ratkaisun, jotta voisimme löytää tarpeitamme vastaavat palvelut oikea-aikaisesti. Rakentamamme älyverkon perustukset tukevat myös työtä, jossa kehitetään ihmiskeskeisiä ja ihmisen elämäntapahtumiin perustuvia palvelukokonaisuuksia.
 

Mitä saimme aikaan?

Tavoitteenamme oli saada AuroraAI-verkko eri organisaatioiden hyödynnettäväksi ja käyttöönotettavaksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Tässä onnistuimme. AuroraAI-verkon ydinkomponenttien avoin koodi julkaistiin 30.11.

Nyt lähes jokainen organisaatio voi liittää palvelunsa osaksi älyverkkoa ja saada palveluilleen uuden jakelukanavan. Tietoturvakonsulttimme ovat testannet ja auditoineet ydinkomponenttien ja niiden lähdekoodin tietoturvan ennen lähdekoodin julkaisua.

Älyverkon toimivuutta testasimme lähes 20 eri pilotissa, joista suuri osa jatkuu vielä hankekauden jälkeen. Pilotoivista organisaatioista kerroimme lokakuisessa tiedotteessamme Nuorten ja työtä etsivien hyvinvointia voidaan tukea tekoälyavusteisilla palveluilla. AuroraAI-verkkoon liittymisen hyödyt olivat selvät.

Hankkeen aikana julkaisimme myös aloituspaketin AuroraAI-verkkoon liittyjille, jotta palvelut voitaisiin liittää verkkoon mahdollisimman sujuvasti.
 

Pilotit nostivat esiin hyödyt ja opit

Piloteista saadut opit ja palautteet hyödyttivät sekä pilotoijia että meitä. Opimme, kuinka palveluja kannattaa kehittää erilaisten osaajien kanssa. Kun substanssiosaamiseen lisätään esimerkiksi tietohallinto, markkinointi ja viestintä, lopputulos on todennäköisesti aiempaa parempi. 

Ratkaisevan tärkeää on myös kirjoittaa Suomi.fi-palvelutietovarannon palvelukuvaukset palvelua käyttävän näkökulmasta. Mitä laadukkaampia palvelukuvaukset ovat, sitä osuvampia ovat AuroraAI-verkon ehdottamat palvelut. Lisäksi pilottien aidot käyttötapaukset auttoivat meitä parantamaan ja rajaamaan palveluehdotuksia esimerkiksi alueellisesti ja aihekohtaisesti. Opimme metodeja, joilla palveluehdotusten osuvuutta voi parantaa.

Lisäksi ohjelman onnistumisia arvioi tekoälyn etiikkaa käsittelevä ryhmä. Loppuraportissaan se arvioi AuroraAI-verkon palveluiden hakemiseen ja palveluehdotuksiin liittyviä ominaisuuksia pääasiassa lupaavina ja jatkokehittämisen arvoisina. Esimerkiksi luonnollisella kielellä toimiva palvelujen hakeminen on edistysaskel verrattuna hakusanoilla toimiviin perinteisiin hakekoneisiin. Ryhmä myös painotti, että teknologian käytön on aina oltava hallittua ja avointa sekä teknologian roolin avustava.
 

Miten AuroraAI-verkkoa tullaan hyödyntämään jatkossa?

AuroraAI-verkon ja ydinkomponenttien tekninen ja sisällöllinen kehitystyö sekä ylläpito jatkuvat vuonna 2023. Älyverkkoa muun muassa opetetaan verkon käyttötietojen avulla, jotta palveluehdotuksista ja -ohjauksista saataisiin yhä parempia. Ne, jotka haluavat lisätietoja ydinkomponenteista ja verkkoon liittymisestä, tulevat löytämään sisällöt Suomi.fi-palvelunhallinnasta viimeistään ensi vuoden alussa. 

Jatkossa AuroraAI-verkon ajankohtaisista asioista viestitään ihmiskeskeisyys.fi-verkkopalvelussa. Palvelussa tullaan julkaisemaan tallenne marraskuisesta Ihmiskeskeisyysfoorumi-virtuaalitapahtumasta, jossa pureuduttiin AuroraAI-ohjelman tuotoksiin ja tulevaisuusnäkymiin. 

Tammikuussa 2023 palvelumuotoilutiimimme tulee järjestämään työpajoja keskeisten elämäntapahtumapalvelukokonaisuuksien tunnistamiseksi. Työpajojen tuotoksiin perustuen valmistellaan esiselvitys Digikompassin toimeenpanemiseksi seuraavalla hallituskaudella. Digikompassiin sisältyvät elämäntapahtumien palvelukokonaisuudet tulevat infrastruktuuriltaan perustumaan AuroraAI-verkkoon. 
 

Tarvitsetko lisätietoja?

  • Tuire Vuolasvirta, Digi- ja väestötietovirasto
    hankepäällikkö, p. 0295 535 355, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi