Verkkoasiointi – verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten DVV-verkkoasiointi –verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Otsikkohierarkiassa on epäjohdonmukaisuuksia, ja otsikoiksi on merkitty tekstejä, jotka eivät kuvaa ja jäsennä niitä seuraavaa sisältöä. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

 • Verkkopalvelussa viestitään lomakeosion tilasta ainoastaan kuvakkeen värin muutoksella. (WCAG 1.4.1)

 • Verkkopalvelussa on käytetty väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3)

 • Näppäimistökohdistin (fokus) ei ole näkyvissä kaikissa käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 2.4.7)

 • Verkkopalvelussa ei ole mahdollisuutta ohittaa toistuvia navigaatio-osioita. (WCAG 2.4.1)

 • Verkkopalvelun aikarajoituksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä, eikä aikarajoituksia voi hallita. (WCAG 2.2.1)

 • Verkkopalvelun sivuotsikko (page title) pysyy samana. (WCAG 2.4.2)

 • Kaikkeen verkkopalvelun toiminnallisuuteen ei pääse näppäimistöllä.  (WCAG 2.1.1)

 • Verkkopalvelun semanttisessa rakenteessa on puutteita. Esimerkiksi taulukoita on käytetty tarpeettomasti sisällön ja käyttöliittymäelementtien esittämiseen. Joissakin tapauksissa taulukon rakennetta ei tulkita oikein. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)

 • Kaikki käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Tiettyihin käyttöliittymäelementteihin ei ole ohjelmallisesti yhdistetty niihin liittyvää nimilappua. Valikkoja ei tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä oikein. Vastausvaihtoehtoja ei ole ryhmitelty oikein. Haitarielementtejä ei tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä oikein. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)  

 • Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa, eikä ruudunlukijalle tule vahvistusta liitetiedostojen lisäämisestä tai poistamisesta. (WCAG 4.1.3)

 

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Verkkopalvelu on julkaistu 16.2.2017.

Tämä seloste on laadittu 11.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 22.12.2020.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto