Poimintapalvelut julkishallinnolle

Poimintapalvelulla saatte väestötietojärjestelmästä henkilö- tai rakennustietoja haluamillanne poimintakriteereillä. Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi kyselytutkimusta tai tiedottamista varten.

Poimintapalvelun kriteereinä voidaan käyttää esimerkiksi

 • Henkilön ikää, sukupuolta ja äidinkieltä
 • Aluetta (esimerkiksi postinumero, kunta tai maakunta)
 • Rakennuksen ominaisuuksia (esimerkiksi käyttötarkoitus tai varusteet)

Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi kyselytutkimusta tai tiedottamista varten. Poimittuja henkilötietoja voidaan hyödyntää myös muun muassa rekisteripohjaisissa tutkimuksissa, joissa väestötietojärjestelmän tietoja liitetään muista lähteistä hankittuihin tietoihin.

Poimintaa varten tarvitsette Digi- ja väestötietoviraston myöntämän tietoluvan. Digi- ja väestötietovirasto on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan tietoluvan eli ns. kattoluvan tietyille organisaatioille seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kuntien rakennus- ja huoneistotietojen poiminta (RHR)
 • Alueellisten pelastuslaitosten rakennus- ja huoneistotietojen poiminta (RHR)
 • Kuntien ja pelastuslaitosten kiinteistönomistajatietojen poiminta (KOM)
 • Kuntien, jätelautakuntien ja kuntayhtymien jätehuoltopoiminta

Poiminnoissa luovutettavat tiedot

Poimintapalveluissa on tarjolla eri laajuisia valmiita tietopaketteja, jotka sisältävät kattavasti tietoja henkilöistä tai rakennuksista. Katso lisää Julkishallinnon poiminnat ja päivitykset -palvelukuvauksesta (pdf).

Rakennuksista luovutettavat tiedot

Tarkat kuvaukset alla olevista tietopaketeista löydät Rakennus- ja huoneistotietojen peruspoiminta -kuvauksesta(pdf).

Rakennus- ja huoneistotietojen vakiomuotoinen poiminta

Vakiomuotoinen rakennus- ja huoneistotietojen poiminta on maksuton kaksi kertaa kalenterivuoden aikana seuraaville organisaatioille:

 • valtion virastoille ja laitoksille
 • tuomioistuimille ja muille lainkäyttöelimille
 • kunnallisille viranomaisille
 • eduskunnalle ja sen virastoille ja laitoksille
 • tasavallan presidentin kanslialle
 • Ahvenanmaan maakunnassa toimiville maakunnan, kunnan ja valtion viranomaisille
 • lakisääteiseen tutkintoon johtavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille
 • Kansaneläkelaitokselle.

Poimintaehtona käytetään yhden tai useamman kunnan (joukko vapaasti määriteltyjä kuntia, esimerkiksi maakunta) tai koko Suomen rakennuksia ja rakennushankkeita. Poiminta-alue määritellään hakijalle myönnetyssä tietoluvassa.

Luovutettavat tiedot ovat kulloinkin voimassa olevan Digi- ja väestötietoviraston Rakennus-, huoneisto- ja rakennushanketietojen peruspoiminta –tietuekuvauksen mukaiset.

Luovutettava tietosisältö määritellään tietoluvassa siten, että väestötietojärjestelmästä luovutetaan kulloinkin voimassa olevan tietuekuvauksen kaikki osatiedostot tai tietyt osatiedostot sellaisenaan.  Em. osatiedostojen sisältämien henkilötietojen luovutus voidaan määritellä tietoluvassa tietuekuvauksesta poiketen, esimerkiksi rakennuksen henkilöomistajien tiedot ja rakennuksen asukastiedot.

Toimikaa näin

Julkishallinnon organisaatiot voivat tilata poiminnan ja hakea tarvittavaa lupaa Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa. Kattolupaan liittyneiden organisaatioiden ei tarvitse erikseen hakea tietolupaa, vaan päivitys voidaan tilata suoraan verkkoasioinnissa. Hakemuksessa on annettava myös selvitys tietojen käyttötarkoituksesta.

Lisätietoa julkishallinnon päivityspalveluista:

Siirtykää verkkoasiointiin

Käsittelyaika ja hinnasto

Tietolupahakemuksen käsittely kestää noin kaksi viikkoa. Erityisen vaativien poimintojen käsittelyaika on kolmesta neljään viikkoa. Tietojen tekninen toimitus tapahtuu noin kymmenen arkipäivän kuluessa.