Katso-palvelun käyttö päättyy –  siirry nyt
Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi

Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.  Jatkossa Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa.  

Verohallinnon ja Tullin Katso-käyttäjät saavat lisäaikaa Suomi.fi-valtuuksiin siirtymisessä. Muissa asiointipalveluissa Katson käyttö päättyy vuodenvaihteessa. Lisätietoja aikatauluista löydät viranomaisten tiedotteista:


Suomi.fi-tunnistus

Erillisiä tunnuksia Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse. Katso-tunnukset jäävät kokonaan pois käytöstä. Asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vahvoilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla.

 • Huomaa: Katso-tunnistusta hyödyntäneiden ulkomaalaisten, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jotka eivät voi tunnistautua suomalaisilla tunnistusvälineillä, tulee korvata Katso-tunnistus Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa

Katso-palvelun roolit ja valtuudet korvaa Suomi.fi-valtuudet  

Katso-palvelussa nyt olevat valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin.

Parhaat ohjeet Katson korvaamiseen asiointipalveluissa löydät kunkin viranomaisen omista ohjeista.

Lue Verohallinnon ohjeet

Lue tulorekisterin ohjeet

Lue Kelan ohjeet

Lue muiden asiointipalveluiden ohjeet


Suurin osa organisaatioista voi korvata Katson omatoimisesti
Suomi.fi-valtuuksissa

Yritykset ja yhteisöt, joiden edustamisoikeuden voi tarkistaa kaupparekisteristä tai yhdistysrekisteristä, voivat hallinnoida valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa heti. Valtuudet-palvelu tarkistaa tiedon ajantasaisesti rekisteristä. 


Seuraavat organisaatiot voivat antaa Katso-palvelua korvaavat asiointivaltuudet omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa: 

 • Yritykset: esimerkiksi osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, elinkeinonharjoittajat, osuuskunnat
 • Siirry Suomi.fi-valtuuksiin

 • Yhdistykset, joiden puheenjohtajalla tai muulla jäsenellä on oikeus edustaa yhdistystä yksin (nimenkirjoitusoikeus)
 • Katso ohjeet yhdistyksille


Katso alla olevista kuvista, miten Suomi.fi-valtuuksissa valtuutetaan henkilö tai toinen yritys.

Klikkaa kuva suuremmaksi


Klikkaa kuva suuremmaksi

Seuraavien organisaatioiden tulee ensin rekisteröidä valtuutusoikeudet virkailijavaltuuttamispalvelussa: 

 • Kunnat, oppilaitokset 
 • Valtion virastot ja muut julkiset organisaatiot
 • Seurakunnat
 • Elinkeinoyhtymät, säätiöt, kuolinpesät (joilla on y-tunnus) ja muut yhteisöt, joiden edustamisoikeudet eivät löydy yritys- tai yhdistysrekisteristä
 • Yritykset tai yhteisöt, jotka ovat lopettaneet toimintansa, selvitystilassa, konkurssissa tai saneerauksessa.

 • Yhdistykset, joiden jäsenillä ei ole oikeutta edustaa yhdistystä yksin
 • Ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen tai jonka edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin.


Katso alla olevasta kuvasta, miten yhteisö antaa valtuuttaa virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Toimi näin virkailijavaltuuttamispalvelussa

 1. Selvitä ensin virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeista, mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset hakemuksen tekemiseen ja miten voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi.
  Ohjeet omaan hakemukseen
 2. Täytä valtuushakemus  virkailijavaltuuttamispalvelussa.
  Virkailijavaltuuttamispalvelu
 3. Lähetä allekirjoitettu valtuushakemuksen tuloste ja tarvittavat liitteet käsiteltäväksi.  Valtuushakemus kannattaa lähettää sähköisesti virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. 
 4. Henkilöt, joille on haettu virkailijavaltuuttamispalvelussa valtuutusoikeus, voivat hakemuksen rekisteröinnin jälkeen luoda asiointivaltuuksia valitsemilleen henkilöille omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.  Hei voivat voi antaa asiointivaltuuden myös itselleen.
 5. Asiointivaltuudet saaneet henkilöt asioivat saamillaan valtuuksilla asiointipalveluissa kuten Verohallinnon, Kelan tai Tullin palveluissa.

Hakemus voidaan  käsitellä vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.  

Huomaa että virkailijavaltuuttamispalvelussa hyväksytään tällä hetkellä asiakirjan sähköiseksi allekirjoitukseksi  vain Digi- ja väestötietoviraston tarjoama varmenne.

Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi jatkossa hallinnoida valtuuksia itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa

Yritys tai yhteisö voi hakea virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työntekijöilleen ensisijaisesti valtuutusoikeuksia. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa asiointivaltuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa kyseisen yrityksen tai yhteisön puolesta.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, yritys tai yhteisö voi hallinnoida valtuuksiaan jatkossa siis  ilman tukeutumista virkailijavaltuuttamispalveluun.


Usein kysyttyä Suomi.fi-valtuuttamisesta


Kysyttyjä kysymyksiä valtuushakemuksella valtuuttamisesta (Virkailijavaltuuttamispalvelu)

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeus ei ole selvitettävissä perustietorekisteristä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, kunnat ja valtio ja ulkomaiset yritykset.

Kysymyksiä ulkomaisen yrityksen valtuuttamisesta

Usein kysyttyä asiointipalveluista