Katso-palvelun käyttö on päättynyt –  siirry 
Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi

Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.  Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa.


Suomi.fi-valtuusasiat korvaavat Katso-palvelun roolit  

Katso-palvelun valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin. Parhaat ohjeet Suomi.fi-valtuuksien käytöstä löydät kunkin asiointipalvelun omista ohjeista:

Katso-rooleja vastaavat valtuusasiat, Excel


Suomi.fi-tunnistus

Erillisiä tunnuksia Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse. Asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vahvoilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla.

 • Huomaa: Katso-tunnistusta hyödyntäneiden ulkomaalaisten, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jotka eivät voi tunnistautua suomalaisilla tunnistusvälineillä, tulee korvata Katso-tunnistus Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa

Suurin osa organisaatioista voi korvata Katson omatoimisesti
Suomi.fi-valtuuksissa

Omatoimisesti valtuuksiaan Suomi.fi-valtuuksissa voivat hallinnoida 

 • kaikki suomalaiset yritykset, osakeyhtiöt, osuuskunnat, elinkeinonharjoittajat
 • yhdistykset, joiden jäsenellä on yksinedustusoikeus (nimenkirjoitusoikeus)
 • verotusyhtymät, joiden kaikilla osakkailla on suomalainen henkilötunnus ja sähköinen tunnistusväline

Valtuudet-palvelu tarkistaa tiedon ajantasaisesti rekisteristä eikä erillistä valtuushakemusta ei tarvita. Lisätietoja

Muiden yhteisöjen tulee ensin tehdä valtuushakemus virkailijavaltuuttamispalvelussa

 


Omatoiminen valtuuttaminen Suomi.fi-valtuuksissa

Siirry Suomi.fi-valtuuksiin

 • Yritykset: esimerkiksi osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, elinkeinonharjoittajat, osuuskunnat
 • Yhdistykset, joiden puheenjohtajalla tai muulla jäsenellä on oikeus edustaa yhdistystä yksin (nimenkirjoitusoikeus)
 • Verotusyhtymät, joiden kaikilla osakkailla on suomalainen henkilötunnus ja sähköinen tunnistusväline (esimerkiksi verkkopankkitunnus tai mobiilivarmenne)

Katso alla olevista kuvista, miten Suomi.fi-valtuuksissa valtuutetaan henkilö tai toinen yritys.

Klikkaa kuva suuremmaksi


Klikkaa kuva suuremmaksi

Valtuusoikeuden rekisteröinti virkailijavaltuuttamispalvelussa

Seuraavien organisaatioiden tulee ensin rekisteröidä valtuutusoikeudet virkailijavaltuuttamispalvelussa: 

 • Julkishallinto (esim. valtion tai kunnan organisaatio, oppilaitos, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta) 
 • Suomalainen yhdistys, jonka nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä
 • Metsäyhtymä, maatalousyhtymä tai kiinteistöyhtymä, jonka osakkaana on toinen yhteisö (esimerkiksi kuolinpesä) tai jonka osakkailla ei ole tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset) tai suomalaista henkilötunnusta
 • Ulkomainen yritys, jonka kaupparekisteriin merkityillä nimenkirjoitusoikeudellisilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai joilla ei ole Y-tunnusta
 • Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maa- tai metsätaloudenharjoittaja, joka ei voi käyttää sähköisiä palveluja
 • Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai muu elinkeinoyhtymä, jonka yhtiösopimuksen mukaan yhtiötä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä
 • Muu yhteisö, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiö, uskonnolliset yhdyskunnat, sijoitusrahasto, työttömyyskassa, vakuutuskassa, henkilöstörahasto, yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta tai kuolinpesä, joilla on Y-tunnus)
 • Suomalainen yritys, yhdistys tai muu yhteisö, jonka edustamiseen oikeutetuilla tai osakkailla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset)
 • Suomalainen yritys, joka on konkurssissa, selvitystilassa tai lopettanut toimintansa
 • Edunvalvoja, joka on aikaisemmin käyttänyt Katso-tunnistetta edunvalvottavan asioiden hoitamiseen

Katso alla olevasta kuvasta, miten yhteisö antaa valtuuttaa virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Toimi näin virkailijavaltuuttamispalvelussa

1. Selvitä aina ohjeet ennen hakemuksen tekemistä, koska et voi tehdä hakemusta ilman ohjeita ja ne saattavat muuttua eri hakemusten välillä. Saat valintojesi perusteella toimintaohjeet ja listan tarvittavista asiakirjoista.

Ohjeet omaan hakemukseen


2. Täytä valtuushakemus  virkailijavaltuuttamispalvelussa.
Virkailijavaltuuttamispalvelu


3. Tulosta  tai tallenna valtuushakemus ja hanki siihen tarvittavat allekirjoitukset. 


4. Lähetä allekirjoitettu valtuushakemus ja tarvittavat liitteet käsiteltäväksi.  Hakemus voidaan  käsitellä vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.  


Usein kysyttyä Suomi.fi-valtuuttamisesta


Kysyttyjä kysymyksiä valtuushakemuksella valtuuttamisesta (Virkailijavaltuuttamispalvelu)

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeus ei ole selvitettävissä perustietorekisteristä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esimerkiksi oppilaitokset, seurakunnat, kunnat ja valtio ja ulkomaiset yritykset.

Kysymyksiä ulkomaisen yrityksen valtuuttamisesta

Usein kysyttyä asiointipalveluista