Blogit

Blogit

Miten voit varautua digitaalisen maailman ongelmiin?

Kimmo Rousku Julkaisupäivä 13.5.2019 14.33 Blogit

 

Muistatko, kun rahaa nostettiin pankkiautomaatista, veroilmoitus piti toimittaa kirjekuoressa postiin, soitit puhelimella varataksesi palvelun tai tiedustellaksesi jonkin tuotteen tarkempia tietoja? Ympäristössämme tapahtunut digitaalinen vallankumous on jo mullistanut tapamme käyttää palveluita, vaikka olemme vasta tämän kaikkia toimialoja koskevan valtavan muutoksen alkutaipaleella.

Entä kuinka moni on törmännyt siihen, että kaupassa kuuleekin, että nyt ei voi maksaa kuin käteisellä tai lippujen hankkiminen ei verkko- tai muusta palvelussa olevasta teknisestä häiriöstä johtuen nyt onnistukaan? Onko tällaisia ongelmia nykyaikana mielestäsi enemmän tai vähemmän kuin aikaisemmin? Riippuu tietysti siitä, kuinka diginatiivisti toimit ja millaisia palveluita käytät.

Tulevaisuuden osalta tulee kuitenkin varautua siihen, että todennäköisesti törmäät ongelmiin nykyistä useammin. Miksi? Vaikka säilyttäisimme käyttämiemme palveluiden luotettavuuden, valtava määrä uudenlaisia palveluita ja internet-verkkoon kytkettyjä laitteita 2020-luvulla kasvattavat kyberhyökkäyksien uhkaa sekä ICT-laitteiden toimintahäiriöiden mahdollisuutta. Alla neljä vinkkiä häiriöihin varautumiseen:

Monimutkaiset palvelukokonaisuudet voivat aiheuttaa laajoja häiriöitä

Organisaation toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen erilaisiin häiriötilanteisiin pitää pohjautua organisaation toiminnan sekä sille kriittisten palveluiden ja prosessien tuntemiseen. Aikaisemmin tämä oli vielä suhteellisen helppoa, kun 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä palveluita tuotettiin pääsääntöisesti itse. 2010-luku on mullistanut tavat tuottaa ICT-palveluita. Itse tuotetuista palveluista on siirrytty ulkoistettuihin, osin erilaisiin jaettua kapasiteettia ja palveluita tarjoaviin SaaS-palveluihin tai pilvipalveluihin. Tämä muutos on tuonut mukanaan haasteen hallita palveluiden tuottamiseen liittyvää toimintaverkostoa ja toimitusketjuja. Samalla kyky tunnistaa näiden monimutkaisten palvelukokonaisuuksien välisiä riippuvuuksia voi olla mahdotonta. Tämä voi aiheuttaa laajavaikutteisia toimintahäiriöitä,  koska ei voida varmasti tietää, mihin kaikkeen vikautuva komponentti tai toimimaton palvelu vaikuttaa. Valitettavasti näistä meillä on Suomessakin ollut viime vuosien aikana useita esimerkkejä.

Osana Väestörekisterikeskuksen asettamaa JUDO-hanketta käynnistimme 6.5 ensimmäiset Digiturvatyöpajat. Kehitämme työpajoissa esimerkiksi toiminnan jatkuvuutta käsittelemällä tärkeätä riskienhallintaa sekä toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen edellyttämiä prosesseja, dokumentteja sekä kokonaisuuden harjoittelua. Harjoittelu toteutuu TAISTO19-harjoituksen muodossa.

Onko organisaatiosi ilmoittautunut Digiturva-yhteishankkeeseen? Voit katsoa ensimmäisen työpajan verkkotallenteen ja tutustua tilaisuuden esitysmateriaaleihin ja julkaistuihin työkaluihin osoitteessa vrk.fi/judo.

Häiriöihin varautuminen kotona ja vapaa-ajalla

Työpaikalla työnantajasi on julkaissut ohjeita siihen, kuinka erilaisissa häiriötilanteissa tulee toimia. Oletko varautunut kotona sähkökatkoksiin, internet-verkon toimimattomuuteen tai ruuan- ja vedenjakelussa tapahtuviin häiriöihin Löytyykö kotoasi esimerkiksi patteriradiota, käteistä rahaa, toisen operaattorin internet-liittymää tai riittävää vesi- ja ruokavarastoa? Nämä saattavat tuntua liioittelulta, mutta nykyaikana tämä on järkevää varautumista. Lisätietoa kotivarasta löytyy esimerkiksi:

www.kodinturvaopas.fi/hyvinvointi/kotivara/
www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Onnettomuudet-ja-hairiotilanteet/Kotivara
www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/kotivara/

Suomen väkiluku 5 634 472