Blogit

Blogit

Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen kasvattaa luottamusta julkisen hallinnon palveluihin

Erja Kinnunen Julkaisupäivä 7.7.2020 12.47 Blogit

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa digiturvapalveluita koko julkiseen hallintoon. Tarkoituksena on digitaalisen turvallisuuden kehittäminen sekä kansalaisten luottamuksen säilyttäminen julkisen hallinnon toimintaan ja palveluihin.

Digitaalinen turvallisuus vaikuttaa arjen ja yhteiskunnan toimivuuteen

Digitaalisen turvallisuuden merkitys yhteiskunnassa kasvaa kaiken aikaa. Julkisen hallinnon, yritysten ja kansalaisten jokapäiväinen toiminta on entistä riippuvaisempaa digitaalisista palveluista ja infrastruktuurista. Uudet palvelut ja kehittyvät teknologiat puolestaan tuovat mukanaan uusia uhkia, jotka vaarantavat näiden palveluiden saatavuuden.

Julkisen hallinnon palveluiden turvallisuus ja toimivuus ovat erittäin tärkeitä kansalaisten luottamuksen ja yhteiskunnan toimivuuden takaajina. Digitaalisen turvallisuuden merkitys on havaittu myös valtion johdossa. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa digitaalisen turvallisuuden periaatteet ja toimeenpano kuuluvat digitalisaation edistämisen kokonaisuuteen.

Digiturvan kehittäminen jatkuu JUDO-hankkeessa

Hallitus hyväksyi huhtikuussa periaatepäätöksen, jossa määritetään digitaalisen turvallisuuden kehittämisen periaatteet ja keskeiset palvelut turvallisuuden edistämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Periaatepäätöksen toimeenpanoa tukemaan valtiovarainministeriö julkaisi Haukka-toimeenpanosuunnitelman vuosille 2020-2023.

Digi- ja väestötietovirasto osallistuu suunnitelman toteuttamiseen jatkamalla viime vuonna käynnistettyä JUDO-hanketta vuoden 2023 loppuun asti. Hankkeessa kehitetään mm. riskienhallintaa, kuntien digiturvallisuutta sekä digitaalisen infrastruktuurin suojaamista. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta tarjota asiantuntijapalveluita koko julkiseen hallintoon.

Digitaalinen turvallisuus on monitahoinen kokonaisuus

Digitaaliseen turvallisuus muodostuu useista toisiinsa kytkeytyvistä osa-alueista, jotka ovat riskienhallinta, toiminnan jatkuvuus, tietoturva, tietosuoja ja kyberturvallisuus. JUDO-hankkeessa kehitämme materiaaleja ja palveluita jokaiselle viidelle osa-alueelle.

Kevään aikana olemme tuottaneet ajankohtaisista aiheista digi- ja kyberturvallisuusraportteja sekä niihin liittyviä videokatsauksia, jotka ovat katsottavissa verkossa. Osaamisen kehittämisen alueella olemme toteuttaneet häiriön- ja kriisinhallinnan verkkokoulutuksen sekä kehittäneet mobiilipeliä, joka julkaistaan loppukesästä. Harjoitustoimintaa olemme kehittäneet julkaisemalla harjoitustoiminnan oppaan sekä viime vuonna tehdyn kyselyn tulokset.

Myös digiturvallisuuden tilan seurantapalvelun ja vuoden 2020 TAISTO-harjoituksen suunnittelu on hyvässä vauhdissa.

Digiturvapalveluita yhteiseen käyttöön

Kaiken DVV:n digiturvatoiminnan tavoitteena on julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittäminen ja sitä kautta kansalaisten luottamuksen säilyttäminen julkisen hallinnon toimintaan ja palveluihin.

Tuotamme toimintamalleja, materiaaleja ja palveluita, joita voidaan laajasti hyödyntää siten, että jokaisen organisaation ei tarvitse itse kehittää omia mallejaan. Tällä tavalla digitaaliseen turvallisuuteen tehdyt panostukset varmasti maksavat itsensä takaisin turvallisempina palveluina ja vähentyneinä toimintaan liittyvinä häiriöinä ja poikkeamina.

Toivomme, että julkinen hallinto mahdollisimman laajasti hyödyntää DVV:n ja JUDO-hankkeen tuottamia materiaaleja. Tehdään yhdessä Suomesta maailman digiturvallisin valtio!


Digiturvan materiaaleja

Digi- ja kyberturvallisuuskatsaukset
Digiturvallinen elämä -verkkokoulutukset
Opas digitaalisen turvallisuuden harjoitusohjelman ja -toiminnan suunnitteluun
Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan tila julkisessa hallinnossa

Erja Kinnunen

Erja Kinnunen työskentelee johtavana asiantuntijana ja vetää JUDO-kehittämishanketta Digi- ja väestötietovirastossa. 
[email protected]

Erja Kinnunen digiturva

Suomen väkiluku 5 629 720