Hyppää sisältöön

Vastine HS:n pääkirjoitukseen: DVV purkaa jo ruuhkia, mutta toiminnan digitalisointiin on vielä panostettava

Julkaisuajankohta 24.8.2021 12.38
Tiedote

Vastine HS:n pääkirjoitukseen, julkaistu 21.8.: Helsingin Sanomat kiinnitti pääkirjoituksessaan (19.8.2021) huomiota Digi- ja väestötietoviraston (DVV) asiakaspalvelun ruuhkiin ja totesi, että hallitus on vastuussa asiasta. Hallitus on tunnistanut tilanteen ja ryhtynyt toimenpiteisiin: eduskunnan myöntämillä lisärahoilla on palkattu työntekijöitä ruuhkan purkuun ja viraston palveluiden mittavaan digitalisointiponnistukseen haetaan lisää rahaa käsillä olevissa budjettineuvotteluissa.

DVV:n perustamisen lähtökohtana oli luoda maistraateista ja väestörekisterikeskuksesta valtakunnallinen virasto, jossa maistraattikohtaiset toimintamallit korvattiin yhtenäisellä valtakunnallisella toimintamallilla. Tavoitteena on ollut asiakkaiden yhdenvertainen palvelu.

Uusi toimintamalli, monien palvelujen kysynnän kasvu sekä sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen ja materiaalin digitointi ovat tuoneet prosesseihin siirtymävaiheessa lisää aikaa vieviä työvaiheita. Lisäksi suurten ikäluokkien ikääntyminen on lisännyt DVV:n palvelujen kysyntää. Nämä tekijät ovat johtaneet siihen, että työt ovat monissa palveluissa valitettavasti ruuhkautuneet.

Eduskunta myönsi DVV:lle vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa lisämäärärahan ruuhkien purkuun. Virasto on jo rekrytoinut työhön 40 uutta määräaikaisia työntekijää, mutta ruuhkien saaminen hallintaan kestää jonkin aikaa. Viiveitä lisäävät myös esimerkiksi käräjäoikeuksien käsittelyajat, erilaisten lausuntojen toimitusajat ja se, että hakemuksiin joudutaan usein pyytämään täydennyksiä.

Kuten pääkirjoituksessa todetaan, DVV:ssa aiotaan panostaa voimakkaasti myös digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Entiset maistraattipalvelut ovat jääneet muutaman vuosikymmenen jälkeen julkisen hallinnon muusta digitalisaatiokehityksestä, kun niitä verrataan esimerkiksi Veron tai Kelan palveluihin. Eron kiinni kuromisessa on kuitenkin päästy alkuun: esimerkiksi elossaolotodistuksen (ent. virkatodistus) voi pyytää ja saada sähköisesti saman tien verkossa.

Lisämäärärahoja digitalisaatiovelan paikkaamiseen ja viraston palvelujen kehittämiseen arvioidaan alkusyksyn budjettineuvotteluissa. Vain sähköisten palvelujen ja asianhallintajärjestelmien kehittämisellä ehkäistään uusien ruuhkien muodostuminen ja saadaan käsittelyajat kestävälle tasolle. DVV tarjoaa jo monia digipalveluja, jotka ovat kansainvälisestikin kehityksen kärjessä, esimerkkinä korona-aikana kansalaisten sähköisen asioinnin mahdollistaneet Suomi.fi-palvelut.

Otamme vakavasti kansalaisten huolen ja heidän oikeusturvansa toteutumisen. Ministeriö ja DVV tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta käsittelyajat lyhenevät ruuhkautuneissa palveluissa.

Sirpa Paatero, kuntaministeri

Janne Viskari, pääjohtaja, Digi- ja väestötietovirasto