Hyppää sisältöön

Työpajatyöskentelystä tukea Viestien ja Valtuuksien tiekartoille

31.1.2019 14.00
Tiedote

Suomi.fi-valtuuksia ja Suomi.fi-viestejä työstettiin asiakkaille järjestetyssä työpajassa 25.1.2019. Monipuolinen joukko sidosryhmistä osallistui työpajatyöskentelyyn kommentoimaan ja kehittämään suuntaviivoja palvelujen tiekartoille.

Väestörekisterikeskus kuuli asiakkaiden näkemyksiä, toiveita ja ideoita Viestit-palvelun ja Valtuudet-palvelun kehityskohteista. Samalla sidosryhmät pääsivät tutustumaan, kuulemaan toistensa näkökulmia ja työskentelemään yhdessä. 

Viestien palveluomistaja Lasse Pynnönen ja Valtuuksien palveluomistaja Risto Ollikainen olivat paikalla asiantuntijoina, kuunnellen ja myös sparraten sidosryhmien näkemyksiä.

- Työpajan tuloksista nousi esiin tarve ratkaista kokonaisvaltaisesti asiakkaiden ongelmia palvelusta riippumatta. Viestit-palvelun osalta keskustelun suurimmaksi suosikiksi nousi sanomakoon kasvattamisen tarve, joka poiki useampia käyttötapauksia ratkaistavaksi, Pynnönen kertoo.

Pynnösen mielestä tilaisuuden parasta antia olivat avoin keskustelu kehityskohteista ja tarpeista, joita onnistuttiin konkretisoimaan jopa hyvin lyhyessä ajassa ja osallistujilta saatu palaute työpajaan tuotujen kehityskohteiden tärkeydestä. Risto Ollikainen kiittää osallistujia hyvästä keskustelusta.

- Yhtenä yllätyksenä nousi valtuuskoodien selausominaisuuden suuri tärkeys, mutta onneksi olemme sitä toteuttamassa alkuvuodesta. Muuten tilaisuus vahvisti käsitystämme kehitystyön painotuksista, sanoo Ollikainen.

Ryhmätyöskentely perustui dialogiin ja ominaisuuksien hyödynnettävyyteen, vaikuttavuuteen ja sovellettavuuteen yhteiskunnan ja oman toimialan kannalta. Työpajan tulokset siirtyvät kehitystyön tueksi.

Paikalla olivat edustettuina Business Finland, Finanssialan keskusliitto, Helsingin kaupunki, Kela, Maanmittauslaitos, Poliisihallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Puolustusvoimat, Taloushallintoliitto, Traficom, Turun kaupunki ja Vero.