Hyppää sisältöön

Ota kokonaisarkkitehtuurin perusteet ja mallintaminen haltuun verkkokoulutusten avulla

Julkaisuajankohta 25.11.2019 15.57
Tiedote

Väestörekisterikeskus tarjoaa vapaasti kaikkien käyttöön kokonaisarkkitehtuurin verkkokoulutuksia. Koulutusta on tarjolla arkkitehtuurin perusteisiin ja mallintamiseen. Koulutukset on julkaistu eOppiva.fi-sivustolla.

Digitalisaatio ei ole vain uuden teknologian käyttöön ottamista, vaan onnistuminen edellyttää toiminnan, tiedonhallinnan, tietojärjestelmien ja teknologian kokonaisvaltaista kehittämistä.
 
Kokonaisarkkitehtuuri on toimivia organisaatioita, parempia palveluja, sujuvaa digitalisaatiota, yhteistä visuaalista viestintää ja sitoutumista yhteisiin päämääriin. Kokonaisarkkitehtuuri työtapana antaa raamit ja kielen yhteiselle tiedon jäsentelylle ja mahdollistaa ketterän ja yhteentoimivan suunnittelun.
 

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin -verkkokoulutus auttaa ymmärtämään arkkitehtuurin mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin -koulutus antaa työkaluja digitalisaatioon liittyvien kysymysten jäsentämiseen ja haasteiden ratkaisemiseen. Kokonaisarkkitehtuurin avulla saat kuvan kehittämisen kokonaisuudesta ja omasta roolistasi siinä.
 

Mitä voit oppia?

  • Mikä on kokonaisarkkitehtuuri ja miksi se on tärkeää palvelujen kehittämisessä
  • Miksi ja miten toimintaa, tietoja, tietojärjestelmiä ja teknologioita suunnitellaan ja kuvataan
  • Miten asioita jäsennetään kokonaisuuksiksi ja miten niiden väliset suhteet kuvataan kokonaisarkkitehtuurilla
Koulutus koostuu videoista ja tehtävistä. Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin -koulutuksen tekemiseen menee aikaa reilu tunti. 
 

Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen -verkkokoulutuksessa opit hyödyntämään Arkkitehtuuripankkia

Kokonaisarkkitehtuurin mallintajat tekevät tärkeää työtä digitalisaation edistämiseksi. Koulutuksessa opit hyödyntämään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalvelua eli Arkkitehtuuripankkia ja luomaan oman organisaation tarvitsemia kuvauksia. Tärkeimpien kaavioiden teko käydään videoilla läpi vaiheittain. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti aloitteleville julkishallinnossa työskenteleville arkkitehdeille, mutta myös pidempään arkkitehtinä toimineet saavat hyviä vinkkejä Arkkitehtuuripankin käyttöön.
 

Mitä voit oppia?

  • Mikä on Arkkitehtuuripankki ja miten sitä käytetään
  • Lukemaan erilaisia kaavioita
  • Luomaan oman mallin ja erilaisia kaavioita
  • Eri arkkitehtuurinäkökulmien tarkoituksen
  • Eri kaavioiden tarkoituksen
  • Mallien julkaisun yhteisön käyttöön ja kommentoitavaksi
Koulutus koostuu videoista ja tehtävistä. Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen -koulutuksen tekemiseen menee aikaa noin kolme tuntia.
 
 
Kokonaisarkkitehtuurin verkkokoulutukset on tehty Väestörekisterikeskuksen ja HAUSin yhteistyönä.
 
Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Mikko Pitkänen, [email protected] 
Kehityspäällikkö Hannu Ojala, [email protected]