Hyppää sisältöön

Muutoksia Suomi.fi-palvelujen tuotantoympäristöihin

28.1.2021 8.11
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto siirtää Suomi.fi-palvelut pilvipalveluympäristöön. Vuoden 2021 aikana pilvipalveluympäristöön siirtyvät seuraavat palvelut:

  • Suomi.fi-tunnistus (03/2021)
  • Suomi.fi-valtuudet (03/2021)
  • Suomi.fi-viestit (12/2021)

Suomi.fi-verkkopalvelun ja Palvelutietovarannon siirto pilvipalveluympäristöön toteutettiin jo kesäkuussa 2020. Siirto ei tuonut muutoksia palvelun käyttöön eikä se edellyttänyt palvelujen loppukäyttäjiltä tai palveluja käyttäviltä organisaatioilta toimenpiteitä.

Miksi muutos tehdään?

Vuonna 2021 tehtävillä muutoksilla virasto varmistaa, että se pystyy tarjoamaan kansalaisille ja organisaatioille ketterästi kehittyviä, asiakastarpeita vastaavia, turvallisia palveluja nyt ja tulevaisuudessa.

Digi- ja väestötietoviraston vastuulla on useita yhteiskunnan keskeisiä digitaalisia tukipalveluita, joiden häiriötön toiminta on taattava kaikissa olosuhteissa. Pilvipalvelut tarjoavat paremmat mahdollisuudet skaalata joustavasti palvelua muuttuville käyttö- ja asiointimäärälle. Esimerkiksi lyhytaikaisiin kuormituspiikkeihin voidaan reagoida aikaisempaa nopeammin ja varmistaa, että palvelu ei ruuhkaudu.

Pilviratkaisuilla saadaan myös palvelujen kehittämiseen aikaisempaa kustannustehokkaampi, turvallinen ympäristö. Tällöin palvelujen sovelluskehitys nopeutuu sekä kehitys- ja ylläpitokustannuksia saadaan pienennettyä.

Lähtökohtana käyttäjien tietojen suojaaminen

Digi- ja väestötietovirasto on asettanut käytettävälle pilvipalveluympäristölle tiukat tietoturvavaatimukset. Kaikki palveluissa liikkuvat henkilötiedot salataan, jolloin kukaan sivullinen ei pääse hyödyntämään niitä millään tavalla. Tässä asiassa pilvipalvelut toimivat samalla toimintamallilla kuin kaikki muutkin internetin kautta käytettävät asiointipalvelut: käyttäjän tiedot liikkuvat aina salattuna.

Esimerkiksi Suomi.fi-verkkopalvelun näyttämiä käyttäjää koskevia, eri viranomaisten  rekistereissä olevia tietoja ei missään vaiheessa tallenneta verkkopalveluun, vaan tiedot haetaan Suomi.fi-palveluväylän kautta jokaisella tarkastelukerralla suoraan taustarekistereistä. Käyttäjää koskevat rekisteritiedot ovat aina ainoastaan käyttäjän itsensä nähtävissä.

Digi- ja väestötietoviraston pilvituotantoympäristöjä koskevat linjaukset perustuvat valtiovarainministeriön laatimiin julkisen hallinnon pilvipalvelulinjauksiin (Valtiovarainministeriön julkaisuja 35/2018), yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (YTS, 2017), valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevaan 12 §:ään, valtioneuvoston päätökseen huoltovarmuuden tavoitteista (857/2013) ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Käytettävä pilvipalveluympäristö tuotetaan aina EU-/ETA-alueelta.

Mitä muutos edellyttää palveluja käyttäviltä organisaatioilta?

Suomi.fi-viestien siirto pilvituotantoympäristöön ei tämän hetken suunnitelmien mukaan edellytä toimenpiteitä palveluja käyttäviltä organisaatioilta tai loppukäyttäjiltä. Mahdollisista muutoksista tiedotamme asiakkaillemme erikseen.

Sen sijaan Suomi.fi-valtuuksia ja Suomi.fi-tunnistusta käyttäville organisaatioille siirtymä pilvituotantoympäristöön aiheuttaa muutoksia:

  • Suomi.fi-valtuuksia käyttävien asiointipalveluiden tulee huolehtia, että liityntäpalvelimille uusille IP-osoitteille on tehty palomuuriavaus. Jos asiointipalvelu hyödyntää WebAPI-liityntää, liityntäpalvelimien IP-osoitteiden muutos ei edellytä toimenpiteitä. Siirto ei vaikuta Suomi.fi-valtuuksien käyttämiseen.
  • Suomi.fi-tunnistusta käyttävien organisaatioiden tulee siirtyä käyttämään uutta tuotantoympäristöä viimeistään 17.3.2021. Asiasta lisätietoa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/60055af5909cad03b0c819f5

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, ylijohtaja Timo Salovaara, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi

Asiasta aiemmin tiedotettua

Tiedote - Organisaatioasiakkaat