Hyppää sisältöön

Katso-palvelun käyttö päättyy – käyttäjien tulee siirtyä Suomi.fi-palveluun

Julkaisuajankohta 25.8.2020 15.25
Tiedote

Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Suomi.fi-valtuudet kannattaa hoitaa kuntoon nyt, jotta asiointi Kelan, Verohallinnon, tulorekisterin ja muiden viranomaisten kanssa sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.

Vuodenvaihteen jälkeen Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa. Katso-palvelussa nyt olevat valtuudet eivät siirry uuteen palveluun, vaan ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin.

Asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vahvoilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla. Erillisiä tunnuksia Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse.

Ulkomaalaisten yritysten edustusoikeudellisten henkilöiden tulee korvata Katso-tunnistus Finnish Authenticator -sovelluksella.

Yritykset voivat ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöönsä omatoimisesti

Yksityishenkilöt sekä yritykset ja yhteisöt, joiden nimenkirjoitusoikeuden voi selvittää kaupparekisteristä taiyhdistysrekisteristä, voivat ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti heti.

Suomi.fi-valtuudet voi ottaa käyttöön osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

Muut yhteisöt voivat hyödyntää virkailijavaltuuttamispalvelua

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeudet eivät löydy yritys- tai yhdistysrekistereistä.

Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot ja ulkomaiset yritykset.
Valtuuden rekisteröinnin saa vireille lähettämällä valtuushakemuksen liitteineen virkailijavaltuuttamispalveluun.

Organisaation edustusoikeudelliselle tai hänen valtuuttamalleen rekisteröidään hakemuksesta joko valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus.

  • Valtuutusoikeuden saanut voi myöntää valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.  
  • Edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa edustamisvaltuuksia toisille henkilöille alkuperäisen valtuuttajan asioiden hoitamiseen. Valtuuden on voinut antaa henkilö, yritys tai yhteisö. Edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi myös pyytää asiointivaltuuksia yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä heidän asioidensa hoitamiseen.

Linkit:
Katso-palvelun verkkosivut  
Katson korvaaminen Kelan palveluissa 
Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitamiseen
Katson korvaaminen tulorekisterissä


Mikä on Katso-palvelu?

Katso-organisaatiotunnistus ja valtuushallinta on yrityksiä ja yhteisöjä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020 ja sen korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

Vuodenvaihteen jälkeen Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa.

Mikä on Suomi.fi-valtuudet?

Suomi.fi-valtuudet on sähköisen valtuuttamisen itsepalvelu, jossa yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat valtuuttaa henkilön, yrityksen tai yhteisön hoitamaan asioita puolestaan.

Mikä on Suomi.fi-valtuus?

Suomi.fi-valtuus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun henkilö haluaa asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, oikeus asioida tarkistetaan ajantasaisesti perustietorekistereistä.

Mikä on virkailijavaltuuttamispalvelu?

Virkailijavaltuuttamispalvelu on tarkoitettu niille tahoille, jotka eivät pysty aloittamaan sähköisten valtuutuksien antamista omatoimisesti.
Virkailijavaltuuttamispalvelussa organisaatio hakee valtuutusoikeutta tai edustajan valtuutusoikeutta sille oman organisaationsa jäsenelle, joka hallinnoi valtuuksia. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.

Valtuutusoikeuden saanut voi antaa Suomi.fi-valtuuksissa omatoimisesti valtuuksia muille organisaation puolesta toimiville henkilöille tai organisaatioille. Edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa antaa yritykselle tai yhteisölle valtuuden antaneen henkilön, yrityksen tai yhteisön edustamisvaltuuksia toisille henkilöille ja pyytää toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä asiointivaltuuksia valtuuttajan asioiden hoitamiseen.

Mikä on Finnish Authenticator -sovellus?

Finnish Authenticator -tunnistautuminen on tarkoitettu ulkomaalaista yritystä tai yhteisöä edustaville ulkomaalaisille henkilöille, joilla ei ole suomalaista sähköistä tunnistusvälinettä.

Sovelluksella voi kirjautua niihin Suomen julkishallinnon asiointipalveluihin, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Finnish Authenticator -tunnistuspalvelun. Ulkomaalaista yritystä edustavan on haettava myös tarvittavat Suomi.fi-valtuudet voidakseen asioida eri asiointipalveluissa.