Hyppää sisältöön

Digituki vuonna 2019 – tavoitteet ja painopistealueet

Julkaisuajankohta 24.1.2019 10.42
Tiedote

Digitukitoiminta käynnistyi vauhdilla vuonna 2018. Vuonna 2019 jatketaan digituen koordinaatiomallin, verkostotyön sekä toiminnan vaikuttavuuden kehittämistä yhteistyössä pilottien ja muiden toimijoiden kanssa. Alkuvuoden aikana käynnistyy myös ensimmäinen koulutusmoduuli.

Vuonna 2019 tavoitteena on jatkaa digituen valtakunnallista kehittämistä seuraavilla painopisteillä:

  • alueellisten pilottien tukeminen ja digituen koordinaatiomallin kehittäminen heidän kanssaan
  • verkostotyön kehittäminen ja vaikuttavuuden kasvattaminen
  • digituen toimijoiden tukeminen tietosisältöjä ja koulutuksia luomalla.

Viimeksi mainittu konkretisoituu helmikuussa, kun ensimmäinen koulutusmoduuli pilvipalveluista valmistuu. Suunnittelusta vastaa Tuija Leivo-Rintakorpi. Piloteissa kehitetään puolestaan esimerkiksi digituen arviointimallia. Verkostotoiminnassa on tarkoitus panostaa aiempaa enemmän yritysyhteistyöhön ja viranomaistoimijoihin.

Organisoimme myös yhteistyökumppaneiden kanssa syksyn 2018 tapaisen digituen järjestäjien valtakunnallisen tapaamisen, joka sijoittuu luultavasti loppukevääseen. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Digitukitoiminta käynnistyi vauhdikkaasti vuonna 2018

Digituen kehittäminen alkoi VRK:ssa keväällä 2018. Tulimme uutena toimijana mukaan kentälle, jolla on Suomessa pitkän linjan toimijoita ja paljon hyvää tekemistä. Olemme saaneet usein palautetta, että valtion toimintaa oli jo odotettu.

Digitukityön kehittämiseen lähdimme sidosryhmiin tutustuen, yhteiskehittämisen ja kokeilun periaatteita suosien. Digituen antajien arkeen pääsimme nopeasti tutustumaan, kun kiersimme ympäri Suomen Ylen organisoimalla Nettiä ikä kaikki -kiertueella.

Facebook-ryhmässämme Digitukijat on yli kolmesataa jäsentä, tervetuloa mukaan!

Digitukitiimille on ollut tarvetta kentällä

VRK tukee digituen palvelutarjoajien työtä valtakunnallisesti ja kaikilla sektoreilla. Suomessa on kuitenkin vielä paljon alueita, joilla digitukea on saatavilla vähän tai ei ollenkaan. Tarvitsijatkin ovat moninaisia: iäkkäiden lisäksi myös nuoria ja työikäisiä. VRK:n digitukitiimiin voi olla yhteydessä esimerkiksi, kun etsii yhteistyökumppaneita, benchmarkkauskohdetta tai tukea omille kehittämissuunnitelmille. 

Henkilöstömuutoksia digitukitiimissä

Väestörekisterikeskuksessa digitukitiimin vuosi käynnistyi  henkilöstömuutoksilla.Projektipäällikkö Anna Melgin siirtyi toisen työnantajan palvelukseen tammikuun alussa. Tiimissä jatkaa kokopäiväisesti Tuija Leivo-Rintakorpi ja osa-aikaisesti Sanna Suomalainen-Ajanko. Uusi digituen projektipäällikkö aloittaa helmikuun puolivälissä.   

Teksti  Anna Melgin