Hyppää sisältöön

Digiterveisiä Pohjois-Karjalasta!

Julkaisuajankohta 22.1.2019 14.04
Tiedote

Pohjois-Karjala on yksi viidestä digituen pilotointi alueista. Työt digituen saatavuuden parantamiseksi on aloitettu innokkaasti. Pohjois-Karjalan pilotissa on mukana monia toimijoita eri organisaatioista.

Pohjois-Karjalassa olemme lähteneet viemään digituen pilottia aktiivisesti eteenpäin. Viime syksynä saimme hyvin kartoitettua maakuntamme digituen saatavuutta ja olemme päässeet hahmottelemaan alustavasti digitukiverkostoa.

Haasteena kokonaiskuvan hahmottaminen

Pilotin edetessä olemme huomanneet, että yhteneväisen kokonaiskuvan hahmottaminen digituen tuottajista ja antajista Pohjois-Karjalassa on yllättävän haastavaa ja monimutkaista. Haastavuutta on lisännyt myös se, että välillisesti asiakkaille digitukea antavat työntekijät eivät miellä olevansa digituen antajia.Tämä tulee esille erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien kohdalla.

Yksi Siun soten tavoitteista tälle vuodella onkin saada työntekijät tiedostamaan, että digituen antaminen on osa heidän työtään ja asiakkaiden ohjaamisen sähköisiin palveluihin tulisi olla luonteva osa päivittäistä työtä. Tämän lisäksi haluamme keskittyä edistämään järjestöjen antaman digituen saavutettavuutta sekä kansalaisten digiosallisuutta tiedotuksen keinoin.

Pohjois-Karjalassa on paljon aktiivisia digitukitoimijoita

Pilotin edetessä olemme huomanneet, että Pohjois-Karjalassa on paljon aktiivisia digituen antajia, varsinkin järjestösektorilla. Ilmaista digitukea tarjoaa esimerkiksi Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys Joensuun Kansalaistalolla ja Joen Severi, joka on erikoistunut varsinkin ikäihmisten digituen antamiseen. Joen Severin ansiosta Pohjois-Karjalassa on erittäin hyvä tilanne senioreiden digituessa. 

Olemme ymmärtäneet, että tulevaisuudessa järjestösektorilla on merkittävä rooli digituen järjestämisessä asukkaille, siksi meidän tulisi yhtenä osana tätä pilottia vahvistaa järjestöjen resursseja digituen antamiseen.

Loppuun voimmekin todeta, että me täällä Pohjois-Karjalassa olemme erittäin ylpeitä aktiivisista järjestösektorin digituen toimijoista. Lisäksi olemme ylpeitä Siun sotesta, joka mahdollistaa organisaationa samanlaisen tiedon ja yhtenevien toimintakäytänteiden siirron läpi PohjoisKarjalan. 

Pohjois-Karjalan alueella toimivat Vaara-kirjastomme ovat äärimmäisen hyvä esimerkki päivittäisestä digituen antamisesta. Kirjastot kuitenkin antavat digitukea oman toimensa ohella ja kirjastoille ei ole varsinaisesti osoitettu resursseja tuen antamiseen. Lisäksi meillä toimii Järjestö 2.0. hankkeessa perustettu aktiivinen digityöryhmä, joka kokoaa laajasti yhteen Pohjois-Karjalan digitalisaatioon liittyviä toimijoita.

Pohjois-Karjalan porukka yhteiskuvassa

Pohjois-Karjalassa pilotin projektipäällikkönä toimii Esa Huurreoksa Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta. Anna Pölönen työskentelee pilotissa projektisuunnittelija vastuu alueenaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Siun sote. Jaana Hiltunen työskentelee Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:ssä digikehittäjänä vastuu alueenaan järjestökentän digituen kehittäminen. 

Lisäksi hankkeessa työskentelee osa-aikaisilla työpanoksilla Maaseudunsivistysliitosta kyläkehittäjä Erkki Martikainen, Karelia ammattikorkeakoulusta projektipäällikkö Timo Rui ja Joensuun kaupungilta tietohallintopäällikkö Pekka Penttinen.


Pohjois-Karjalan digitukiporukka vasemmalta oikealle: Pekka Penttinen, Jani Kaasinen, Minna Tuuva, Erkki Martikainen, Esa Huurreoksa (takana), Timo Rui (takana), Jaana Hiltunen ja Anna Pölönen.


Seuraavana vuorossa Lapin pilottialueen toimijat

Haluaisimme kuulla miten Lapin pilottialueella on otettu huomioon kaikki digituen toimijat ja oliko helppoa saada kaikki yhteen? varsinkin kun otetaan huomioon välimatkat?

Teksti 
Jaana Hiltunen, Digikehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Anna Pölönen, Projektisuunnittelija, Siun sote