Hyppää sisältöön

Digitaidot kasvavat myös ensi vuonna – digituki laajenee kattamaan 14 maakuntaa

Julkaisuajankohta 3.12.2019 7.26 | Julkaistu suomeksi 23.12.2019 klo 8.53
Tiedote

Viisi maakuntaa kattanut digitukiverkosto laajenee valtakunnalliseksi, yhteensä 14 maakuntaa kattavaksi toiminnaksi. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, josta huolehtiminen on koko Suomen asia.

– Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Vaikka me suomalaiset olemme digitaitava kansa, kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen tai palveluiden käyttöön. Silloin apuun astuvat digitukiverkoston toimijat. He huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan, digitukea Väestörekisterikeskuksessa koordinoiva projektipäällikkö Minna Piirainen kertoo.

Väestörekisterikeskus tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on elintärkeä rooli palvelevamman ja menestyvämmän Suomen kehittämisessä. Digi kuuluu meille kaikille, Piirainen jatkaa.

Digitatojen kasvattaminen on avainasemassa maakuntien palveluiden kehittämisesä

Kun valtiovarainministeriön rahoittama digituki laajenee kattamaan yhteensä 14 maakuntaa loppuvuonna 2019, aloittaa uusina digituen alueellisina koordinoijina Kymenlaakson Liitto ja Satakuntaliitto.

– Digitaitojen kasvattaminen on avainasemassa koko Suomen ja Kymenlaakson palveluiden kehittämisessä ja esimerkiksi sähköisen asioinnin edistämisessä. Digi ei saa poissulkea, ja siksi haluamme olla mukana tarjoamassa kymenlaaksolaisille mahdollisimman laajan tuen digitaaliseen asiointiin, Katariina Terävä Kymenlaakson Liitosta kertoo.

– Toivomme, että tätä kautta myös maakunnan yrityksiin saadaan yhä enemmän digitaitoja ja verkostoitumista koko maakunnassa tekijöiden ja tarvitsijoiden kesken, lisää Ulla Koivula Satakuntaliitosta kertoo.

Digitukea tarvitsevat kaikenikäiset

Pohjanmaan liitto ja Uudenmaan liitto ovat eräitä niistä toimijoista, jotka ovat osallistuneet noin vuoden ajan valtiovarainministeriön rahoittamaan kansalliseen digitukipilottiin, jossa alueen asukkaille on tarjottu tukea digitaaliseen asiointiin ja autettu digitaitojen kehittämisessä.

–Pilotin aikana on käynyt ilmi, että tukea digitaitojen kehittämiselle on tarjolla eri muodoissa ja eri kohderyhmille Pohjanmaalla, mutta digituen toimijat eivät ole toisilleen kovin tuttuja. Tuen löydettävyydessä on myös kehitettävää, jotta kaikki asukkaat tietäisivät ja löytäisivät tarvitsemansa tuen pariin, kertoo Pohjanmaan liitossa projektipäällikkönä toimiva Jessica Fagerström.

– Pilottivuoden aikana olemme huomanneet, että digituen tarvitsijoita on kaikenikäisissä nuorista senioreihin. Digituessa on kysymys perustavanlaatuisista asioista, kuten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja työelämään kiinni pääsemisestä. Digitaidoilla on tärkeä rooli aktiivisessa osallistumisessa yhteiskuntaan ja sen rakentamiseen, kertoo Uudenmaan liiton digitukipilotin projektipäällikkö Tiina Markkula.

Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.

Uudellamaalla digitukea tarjoavia toimijoita on ollut pilottivaiheessa mukana kymmeniä, ja uuden rahoituksen myötä verkosto vahvistuu entisestään.  

– Haluamme, että digitukea on kattavasti tarjolla ja se on helposti löydettävissä kaikkialla Uudellamaalla, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Markkula sanoo.

Kuulumisia muista maakunnista


Mitä on digituki?

  • Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
  •  Työtä koordinoi Väestörekisterikeskus (vuoden alusta uusi Digi- ja väestötietovirasto).
  •  Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
  •  Digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset. He noudattavat digituen eettisiä periaatteita.