Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietovirasto kehittää toimipiste- ja käyntiasiointiverkkoaan

Julkaisuajankohta 10.3.2020 12.00
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto käynnistää toimipiste- ja käyntiasiointiverkoston selvityshankkeen. Hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma ja ehdotus siitä, millainen viraston toimipisteiden ja käyntiasioinnin verkoston tulisi tulevaisuudessa olla. Tuleva suunnitelma pohjautuu tutkittuun asiointidataan ja sen tulee turvata palveluiden saatavuus koko maassa ja ottaa huomioon sekä työssäkäyntietäisyydet että kiristyvä taloustilanne.

”Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että kaikille asiakkaille taataan tasaveroinen pääsy Digi- ja väestötietoviraston palveluihin. Palvelut tulee pystyä tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaalla ja tulevaisuuden asiointitarpeita vastaavalla tavalla ilman, että palvelutaso heikkenee. Tässä palveluprosessien digitalisoinnilla on keskeinen rooli”, kertoo ylijohtaja Aino Jalonen Digi- ja väestötietovirastosta.

Lähtökohtana on, että virasto toimii monipaikkaisesti ja hyödyntää älyteknologiaa, joka mahdollistaa tehtävien hoitamisen mahdollisimman paikkariippumattomasti.

”Palveluja voidaan myös tuottaa uusilla tavoilla eikä niiden kaikkien tarvitse välttämättä olla sidoksissa toimipisteisiin. Osa palveluista voi olla saatavilla palvelutarpeen mukaan myös esim. tiettyinä viikonpäivinä tai palvelu voi kiertää paikkakunnalta toiselle esim. palvelubussin muodossa. Suunnitelmassa huomioidaan myös työntekijöiden työssäkäyntialueet, jolloin kenenkään työmatkat eivät pitene kohtuuttomasti”, kertoo ylijohtaja Jalonen.

Työ alkaa kartoitusvaiheella ja ensimmäiset ehdotukset toimipiste- ja käyntiasiointiverkoston järjestämisestä ovat käsiteltävänä syksyllä 2020.

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, ylijohtaja Aino Jalonen, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi