Blogit

Blogit

Yhteistyössä on voimaa – tule mukaan kehittämään digiturvaa!

Kimmo Rousku Julkaisupäivä 13.2.2020 13.11 Blogit

 Kun kerromme turvallisuuden eri osa-alueista, kuulijoille tulee usein jotain tärkeämpää tehtävää, kuten työaikojen kohdentaminen tai matkaraportin päivittäminen. Jotkut kuulijat toteavat, että turvallisuusasiat suorastaan pelottavat, koska ne ovat niin hankalia. 

Olemme huomanneet, että turvallisuuden kehittäminen koetaan usein työläänä ja yksinäisenäkin tehtävänä. Ja mitä pienemmästä organisaatiosta on kyse, sitä vähemmän resursseja kehittämiseen löytyy. Kuulostaako tutulta? 

Digiturva pitää yhteiskunnan toiminnassa 

Fyysinen maailma on entistä enemmän sidoksissa digitaaliseen maailmaan. Tieto, tavarat, raha ja ihmiset eivät kulje, jos ICT-palvelumme lakkaavat toimimasta. Olemme riippuvaisia sähköstä ja sen varaan rakennetusta digitaalisesta toimintaympäristöstä. Ja lopulta sähkön tuottaminenkaan ei onnistu, jos sitä ei pystytä ohjaamaan, valvomaan ja jakelemaan ICT:n avulla. 

Jokaiselle pitäisi olla selvää, että digitaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen on yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisen tärkeää. Suomessa olemme tottuneet siihen, että asiat hoituvat hyvin ja kansalaisilla on suuri luottamus julkisen hallinnon toimintaan. 

Uusi VAHTI edistää julkisen hallinnon turvallista digitalisaatiota 

Suomen keskeinen voimavara on sujuva, hallinnonalat ylittävä viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyö. Siitä huolimatta monet asiantuntijat kokevat olevansa yksin tai huomaavat, että apua ei aina välttämättä löydy helpolla. Olemme tahoillamme tuottaneet valtavan määrän ohjeita, tukimateriaaleja ja työkaluja turvallisuuden osa-alueista, mutta nämä opit ja tiedot eivät aina kohtaa tarvetta.  

Digi- ja väestötietovirasto käynnistää parhaillaan uudenlaista VAHTI-toimintaa, jotta voimme paremmin tarjota apua niille, jotka ovat vastuussa organisaationsa digiturvan kehittämisestä. VAHTI eli julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä toimii keskeisenä digiturvan yhteistyötä ja koordinaatiota edistävänä elimenä. Se koostuu johtoryhmästä ja asiantuntijaryhmästä.  

Älä ole yksin, tehdään mieluummin yhdessä 

VAHTI-asiantuntijaryhmän tarkoituksena on edistää oppien, materiaalien, työkalujen ja hyvien käytäntöjen leviämistä sekä kehittää julkisen hallinnon organisaatioiden digitaalista turvallisuutta. Tätä tuemme kuukausittaisten infotilaisuuksien sekä työpajojen, seminaarien, yhteistyön ja yhdessä kehittämisen avulla. Toivomme, että saamme VAHTI-asiantuntijaverkoston avulla paremmin koottua yhteen ja hyödynnettyä julkishallinnossa tuotettuja materiaaleja ja kertynyttä osaamista. VAHTI-toiminta tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua kollegoiden kanssa. Lisäksi tavoitteenamme on tarjota uudenlaisia keinoja oman asiantuntijuuden kehittämiseen.  

Olemme pyytäneet julkisen hallinnon organisaatioita nimeämään digiturvan eri osa-alueiden (riskinhallinta, toiminnan jatkuvuus ja varautuminen, tieto- ja kyberturvallisuus sekä tietosuoja) asiantuntijoita mukaan tähän toimintaan. Nyt myös yritysten asiantuntijoiden ilmoittautuminen VAHTIn toimintaan on mahdollista. Toivomme, että saamme siten kehitettyä julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyötä digiturvan eri alueilla. 

Miten voin ilmoittautua mukaan, mitä on luvassa? 

Ilmoittautumissivulta saat lisätietoa VAHTIn toiminnasta. Keskustelethan esimiehesi kanssa ennen ilmoittautumista VAHTI-toiminnan seuraajaksi tai osallistujaksi. Kaikki toimintaan ilmoittautuneet saavat kyselyn ja kutsun osallistua kickoff-tilaisuuteen Helsingissä 18.3. Kyselyn avulla kartoitamme toiveita ja ongelmia, joita VAHTI-toiminnan pitäisi ratkaista ja joita käymme läpi tilaisuudessa. Kickoff-tilaisuuden perusteella asetamme tavoitteet ja tarvittavat työryhmät kehittämään digiturvaa yhdessä. Toimintaan voi toki tulla mukaan myöhemminkin, kutsu osallistua VAHTI-asiantuntijaryhmään on pysyvästi avoinna. 

Lisätietoa: 

Ilmoittautuminen VAHTIin: 

Lisätietoa: 

Pääsihteeri (VAHTI) Kimmo Rousku, puh. 0295 535 120, [email protected]  

Suomen väkiluku 5 629 720