Blogit

Blogit

Vuonna 2020 kohtasimme koronan ja laajan tietomurron – miten Suomi.fi-verkkopalvelu pystyy vastaamaan nopeisiin muutoksiin

Jari Suhonen Julkaisupäivä 14.12.2020 12.30 Blogit

Ajantasainen ja luotettava tieto auttaa sopeutumaan odottamattomiin elämäntapahtumin. Tarjottava tuki ja ohjeistus on mahdollista koota tapahtumalähtöisesti hyvinkin nopeasti. Tämä edellyttää viranomaisten välistä yhteistyötä ja sitä, että tarvittava data on ajantasaista ja saatavilla julkishallinnon palvelukuvaukset kokoavasta Palvelutietovarannossa.

Elämäntapahtumat vaativat tukea ja ohjausta

Lapsen syntymä, opintojen aloitus tai työelämään siirtyminen ovat elämäntapahtumia, jotka tulevat useimmiten vastaan odotetusti. Pystymme varsin hyvin ennakoimaan tulevan tapahtuman ja samalla varautumaan sen aiheuttamiin muutoksiin.

Aina muutokset eivät kuitenkaan tapahdu hallitusti ja pääsevät vyörymään päällemme enemmän tai vähemmän odottamatta. Avo- tai avioero, lähiomaisen kuolema tai työttömyys yllättävät ja aiheuttavat muutoksen, johon sopeutuminen vaatii selkeää ja luotettavaa tukea ja ohjeistusta.

Odottamattomat elämäntapahtumat voivat ilmetä myös yhteiskunnan tasoisina.

Kulunutta vuotta varjostava koronaepidemia ja syksyn poikkeuksellisen laaja ja häikäilemätön terveydenhuollon tietomurtotapaus ovat vaatineet nopeita toimia viranomaisilta. Suomi.fi-verkkotoimitus kokosi molemmista tapahtumista opaskokonaisuudet kansalaisten ja tarjottavan kansalaisneuvonnan tueksi Suomi.fi-verkkopalveluun. Nopealla aikataulla vaadittujen opaskokonaisuuksien julkaisu oli mahdollista elämäntapahtumalähtöisen verkkopalvelun sekä palvelut ja asiointikanavatiedon koostavan Palvelutietovarannon avulla.

Elämäntapahtumalähtöisyys luonteva tapa nivoa opastava sisältö ja palvelut

Odottamattomat ja ikävät muutostilanteet vaativat digipalvelujen tarjoajilta yksilökeskeisempää, juuri meneillään olevaan tilanteeseen tietoa tarjoavaa otetta. Perinteiset palvelukohtaiset opassivut pystyvät tarjoamaan vain suppean osan kokonaisuudesta, eivät riittävän kattavaa tietoa henkilön tilanteeseen.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttäjätutkimuksissa elämäntapahtumittain kootut sisältökokonaisuudet todettiin lähestymistavaltaan luontevimmiksi ja loogisimmiksi. Käynnistynyt kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai viittoo samaan suuntaan. Ohjelmassa on tarkoitus tuottaa palvelujen suosittelu ja ennakoiva tarjonta juurikin elämäntapahtumiin nojautuen.

Kun hajallaan oleva tieto ja palvelut kootaan elämäntapahtumittain muodostettuihin kokonaisuuksiin, tarjottavan tiedon merkitys nousee keskiöön. Koostetun tiedon lähteiden on oltava luotettavia ja tarjotun tiedon ajan tasaista.

Digitaalisten palvelupolkujen pystytys vaatii ajantasaista tietoa ja yhteistyötä

Hallitus linjasi toimenpiteistä identiteettivarkauden kohteeksi joutuneiden auttamiseksi 11.11.2020. Suomi.fi-verkkopalveluun tullaan kokoamaan opaskokonaisuus uhriksi joutuneiden henkilöiden tukemiseksi. 

Tuleva tietovuodon uhrien palvelupolku on yksi Suomi.fi-verkkopalveluun kehitettävistä elämäntapahtumalähtöisistä sisällöistä. Vuoden 2021 aikana tuotetaan lisää sisältöjä, joissa luotettava tieto asiasta yhdistyy julkishallinnon ja yhdistysten tarjoamien palvelujen kanssa polkumaisesti eteneväksi kokonaisuuksiksi.

Palvelupolut eri elämäntapahtumien ympärille on mahdollista koota tehokkaasti, kun tiedon toimittaminen yhteiseen julkaisukanavaan sujuu ja tarvittava data on luotettavaa ja saatavilla. Tämä vaatii hallintorajat ylittävää yhteistyötä ja sisällön asiantuntijoiden yhteistä ponnistusta.

Luonteva lähde kattavasti koottavalle palvelutiedolle on julkishallinnon palvelukuvaukset kokoava Palvelutietovaranto. Palvelutietovarannon palvelukuvausten ajantasaisuus ja laatu on edellytys sille, että pystymme tarjoamaan nopeasti tiedon elämäntapahtuman tueksi tarjottavista palveluista.

Blogi Jari Suhonen

Suomen väkiluku 5 629 865