Blogit

Väestötietojärjestelmän palvelut kunnille

Timo Salovaara Julkaisupäivä 8.9.2017 8.00 Blogit

Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän (VTJ) tiedot ovat olleet laajassa käytössä kunnissa jo 1980-luvulta lähtien. Eniten käytetyt palvelumuodot ovat kunnan asukkaiden tietojen jatkuva päivityspalvelu (ns. muutostietopalvelu) sekä VTJkysely-palvelu, jolla voi katsella ajan tasaisia väestötietojärjestelmän henkilö- ja muita tietoja.

Kuntien lisäksi vastaavia palveluja käyttävät laajasti myös muut Väestörekisterikeskuksen asiakkaat. Kuluvalla vuosikymmenellä valtion viranomaiset ja yksityisen sektorin toimijat ovat kuitenkin siirtyneet lisääntyvästi väestötietojärjestelmän tietopalvelurajapinnan käyttäjiksi.

Rajapinnan perusajatus on, että väestötietoja toiminnassaan tarvitseva taho, kuten valtion viranomainen tai kunta, liittää eli integroi oman tietojärjestelmänsä tai sovelluksensa väestötietojärjestelmän rajapintaan. Rajapintaliitoksen kautta voidaan hakea väestötietojärjestelmästä ajantasaisia henkilötietoja käytettäväksi omassa sovelluksessa.

Rajapinta täydentää hyvin olemassa olevia palvelumuotoja. Sen vahvuuksia verrattuna perinteisiin ratkaisuihin ovat erityisesti:

  • palvelu ja sen kautta saatavissa olevat tiedot on sulautettu saumattomaksi osaksi omaa tietojärjestelmää, eli väestötietojärjestelmän tietojen käyttöön saamiseksi ei ole tarpeen kirjautua erilliseen sovellukseen eikä tietoja tarvitse kopioida käsin järjestelmästä toiseen.
  • käytettävissä ovat väestötietojärjestelmän henkilötiedot kokonaisuudessaan, siis myös muiden henkilöidenkin osalta kuin oman kunnan asukkaiden, ja tiedot ovat aina ajan tasalla.

Käytännössä rajapintapalvelun hyödyntäminen edellyttää, että käytössä olevaan tietojärjestelmään on toteutettu liittymä sekä liittymän kautta saatavien väestötietojen käsittelyn toiminnallisuudet.

Väestörekisterikeskus esittelee Kuntamarkkinoilla Helsingissä 13.-14.9.2017 (osasto 2.31) mm. VTJ:n tietopalveluita sekä vamennepalveluja. Järjestämme myös tietoiskuja. Keskiviikon 13.9.2017 tietoiskussa keskitytään erityisesti VTJ-rajapintapalvelun esittelyyn ja torstain 14.9.2017 tietoiskussa varmennepalvelut kertovat toimikorttien käytöstä kuntien viranomaisten asiointipalveluissa sekä esittelevät ajankohtaisia asioita kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalveluista.

 

Palveluihimme voi tutustua myös Väestörekisterikeskuksen asiakassivusto Eevertissä.

Kirjoittaja on Väestörekisterikeskuksen Väestötietopalvelut-yksikön johtaja. Kirjoitus ilmestyi alun perin Kuntamarkkinoiden blogissa.